Compliance Artikkeli Riskienhallinta & luottotiedot

Viimeisin raporttimme kertoo: Nämä ovat hankinta-alan ammattilaisen 5 keskeistä prioriteettia koronakriisin jälkimainingeissa

13 syys 2021

Koronaviruspandemialla ja huhtikuisella Suezin kanavan tukkeutumisella on ollut suuria, maailmanlaajuisia vaikutuksia toimitusketjuihin. Kuinka voit toimitusketjujen ja hankinta-alan ammattilaisena parhaiten sopeutua muuttuviin olosuhteisiin? 

Toimitusketjujen ja hankinta-alan ammattilaisilla kaikkialla maailmassa on ollut myrskyisä vuosi. Se on edellyttänyt yrityksiltä kykyä sopeutua digitaaliseen muutokseen ja taloudellisten riskien hallinnan parantamista nopealla tahdilla tasapainon ylläpitämiseksi.   

Rokotusten edetessä yhteiskunnat voivat jälleen hiljalleen avautua ja odotettavissa on varovainen paluu uuteen normaaliin. Koronapandemia on kuitenkin muuttanut sitä, miten riskejä hallitaan ja miten yritykset jatkossa toimivat.  

Uutta raporttiamme, The resilient supply chain: What Procurement Leaders Are Prioritizing in 2021, varten kysyimme 1 019 toimitusketjujen ja hankinta-alan ammattilaiselta Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa heidän prioriteeteistaan ja tärkeimmistä tavoitteistaan.  

Tärkeimpänä  tuloksena kyselystä selvisi, että 30 prosenttia vanhemmista johtajista pitää digitaaliseen muutokseen sopeutumista keskeisimpänä teemana koronan jälkeisessä ajassa.  

Toimitusketju- ja hankinta-alan ammattilaiset ilmaisivat myös, että digitaaliseen muutokseen sopeutumisen ohella data - erityisesti toimittajadata - tulee olemaan avainasemassa siinä, miten hyvin organisaatiot sopeutuvat koronan jälkeiseen liiketoimintaympäristöön ja onnistuvat hallitsemaan sekä pienentämään taloudellisia riskejä.  

Monenlaisia vaikutuksia liiketoimintaan  

Viime vuoden alussa yrityksillä oli muitakin isoja asioita mielessään. Isossa-Britanniassa Brexitin takaraja lähestyi ja yritykset yrittivät yhä selvittää, miten monin tavoin ero EU:sta vaikuttaisi toimitusketjuihin ja eurooppalaisten tavarantoimittajien verkkoon siinä tapauksessa, että EU:n kanssa ei saataisi neuvoteltua sopimusta.   

Yhdysvalloissa yritykset valmistautuivat vaalikauteen, josta tulisi todennäköisesti myrskyisä siitä huolimatta, kumpi puolue voittaisi. Nimittäin voitto vaikuttaisi merkittävästi liiketoimintaa koskeviin säädöksiin ja käytäntöihin seuraavien neljän vuoden ajan. Lisäksi yritysten kaikkialla Euroopassa oli otettava huomioon kaikki muutkin hankintaan ja toimitusketjujen toimintaan liittyvät haasteet, kuten ilmastonmuutoksen ja kyberhyökkäysten kasvavat uhat.   

Taistelu toimittajadatan päivittämisen kanssa  

Edellä kuvatun kaltaiset tapahtumat vaikuttavat liike-elämään merkittävästi ja monin eri tavoin. Siksi jokaisen on hyvä ymmärtää, millaisia eteen tulevat haasteet ovat, miten niitä voi käsitellä ja mitä tulevalta vuodelta on odotettavissa. Millaisia strategioita tarvitset saadaksesi käyttöön vakaamman ja turvallisemman toimitusketjun, joka kestää tuleviakin disruptioita?  

Toimittajadatan hallinnasta on tulossa organisaatioille entistä monimutkaisempi haaste. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet hankinta-alan ammattilaiset (98 %) pitivät hankalana jotakin toimittajadatan hallinnan osa-aluetta.   

Hankintatiimien on usein hallittava toimittajadataa useissa eri järjestelmissä ja päivitettävä sitä manuaalisesti. Tämä voi aiheuttaa ongelmia sekä datan laadun että raportoinnin kannalta. Jotta pysyt ajan tasalla muutoksista toimittajadatassa, on organisaatiosi otettavat käyttöön kehittyneet käytännöt datanhallintaan sekä oikeanlainen teknologia, joka tukee tarvittaessa useita eri alueita ja järjestelmiä.   

Vastaajien mukaan haastavinta on se, että toimittajadataa on päivitettävä usein – tämän nimesi suurimmaksi ongelmakseen joka viides hankinta-alan ammattilainen (20 % vastaajista). Erilaisten datalähteiden integroiminen (18 %) ja riittämättömät toimittajatiedot (17 %) olivat toiseksi ja kolmanneksi haastavimmat asiat.  

Automaatio on jatkossakin prioriteetti lähes kaikille organisaatioille, sillä 98 % kyselyyn vastanneista sanoi, että vähintään yksi heidän toimitustenhallintaprosesseistaan voidaan mahdollisesti automatisoida vuonna 2021 tai sen jälkeen. Tämä kertoo lähes yleismaailmallisesta halusta vähentää kustannuksia ja minimoida manuaalisen työn määrä. 

RAPORTTI

Vahvempi toimitusketju

5 hankinta-alan ammattilaisen prioriteettia koronan jälkeiseen maailmaan
Lataa raportti