Näin tavoitat oikeat kuluttaja-asiakkaat oikeaan aikaan

Toimitko kenties vakuutus- tai rahoitusalalla tai energiayhtiössä? Haluatko tavoittaa asiakkaasi juuri silloin, kun he todennäköisimmin ostavat sinulta, juuri niillä viesteillä, jotka olet todennut toimivaksi nykyisten asiakkaidesi kohdalla? Asiakasdataan ja analytiikkaan perustuvan palvelumme avulla se käy helposti!

Jaamme tässä artikkelissa vinkkejä, joiden avulla opit tuntemaan ja tavoittamaan asiakkaasi. Opit tunnistamaan elämäntilanteet, joissa palvelusi ovat asiakkaillesi ajankohtaisia, sekä sovittamaan viestisi ja markkinointisi asiakkaidesi arvojen ja elämäntapojen mukaisesti.

Näin data ja analytiikka auttavat sinua tavoittamaan asiakkaita

Kuluttaja-asiakastietojemme ja Ihmiset-palvelumme avulla voit oppia tuntemaan markkinat, löytää sopivia kohderyhmiä ja luoda segmenttejä personoidulle viestinnälle ja markkinoinnille. Saat syvällistä tietoa parhaiden asiakkaittesi arvoista, käyttäytymisestä, elämäntilanteesta sekä ostovoimasta, ja voit valita uusasiakashankintaan samankaltaisia henkilöitä.

Datan ja analytiikan kautta saat siis täysin uutta näkökulmaa nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiisi. Voimme profiloida liiketoimintasi kannalta parhaat segmentit, jolloin tunnistamme, mistä asiakkaasi tulevat, mitä he ostavat ja millaisia ihmisiä he ovat. Sitten voit tavoittaa uudet asiakkaasi viesteillä, joiden tiedät jo toimivan nykyisten asiakkaidesi kanssa.

Voit käyttää kaikkea tätä tietoa asiakasymmärryksen kasvattamiseen. Ennustat tulevaa ostokäyttäytymistä ja tunnistat tulevat asiakkaasi jo silloin, kun he vasta pukevat ostohousujaan. Kun markkinointiviestintäsi osuu maaliinsa – eli kun tavoitat oikeat ihmiset, oikeaan aikaan, oikeanlaisella viestinnällä – saat markkinointitoimenpiteesi tuottamaan kassavirtaa.

Rikasta ja täydennä kuluttaja-asiakasrekistereitäsi kuluttajatietokantamme avulla

Vuosittain tuhansien suomalaisten elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia: osoitteet vaihtuvat, sukunimet muuttuvat, lapsia syntyy. Usein muutokset koskevat paitsi kuluttajien henkilökohtaista tilannetta myös heidän ostotottumuksiaan ja mieltymyksiään.

Tarvitset liiketoimintasi päätöksenteon tueksi tarkat, laatuvarmistetut henkilötiedot kaikista Suomessa asuvista ihmisistä. Jatkuvassa muutoksessa tiedon on pysyttävä tuoreena. Henkilö- ja kuluttajatietoratkaisujemme avulla voit olla varma, että päätöksiäsi tukevaa dataa päivitetään jatkuvasti uusimmilla tiedoilla muun muassa viranomaislähteistä.

On kuitenkin hyvä huomioida, että lait ja asetukset säätelevät yksityiskohtaisesti, miten viranomaisrekistereihin tallennettuja tietoja saa käyttää. Kaikkea kuluttajayksilöön liittyvää tietoa ei saa käyttää sellaisenaan esimerkiksi markkinointikohderyhmien rajaukseen.

Olemme kuitenkin rakentaneet joukon ennusteita, jotka perustuvat omaan dataamme, lukuisiin tutkimuksiin sekä moniin virallisiin datalähteisiin. Ennusteet antavat tarkan, todennäköisyyksiin perustuvan kohdeyhmärajauksen silloin, kun faktatiedon käyttäminen ei ole mahdollista.

Näin tavoitat kuluttaja-asiakkaasi oikea-aikaisesti ja puhuttelevasti

Autamme sinua tavoittamaan potentiaaliset asiakkaasi viesteillä, jotka puhuttelevat heitä juuri oikeaan aikaan. Perustamme ennusteemme asiakkaiden tulotasoon, koulutusasteeseen, lapsiperhe-ennusteeseen, asumismuotoon, elämänvaiheeseen, sekä moniin muihin muuttujiin. Erityisesti elämäntilanteet, arvot ja asenteet sekä elämäntavat auttavat sinua tunnistamaan otolliset hetket lähestyä sopivia asiakkaita.

Kuinka lapsiperhearki tai palkankorotus näkyvät ostopäätöksissä?

Elämäntilanteet vaikuttavat ostokäyttäytymiseen. Kun hyödynnät rikasteita ja ajantasaista tietoa, vahvistat asiakasymmärrystä esimerkiksi elämänvaiheista, taloudellisesta tilanteesta ja koulutustasosta, ja saat esimerkiksi asumismuotoon tai ajoneuvon omistukseen liittyviä ennusteita.

Avullamme saat tietää, kuka tarkalleen on siinä otollisessa ikkunassa, jossa esimerkiksi vakuutus- tai energiayhtiön vaihtaminen tai vaikkapa asuntolainan hakeminen on ajankohtaista. Sitten voit kohdentaa markkinointisi juuri heille.

Esimerkiksi vakuutusyhtiön asiakas saattaa tarvita lisäturvaa, kun hänen perhekokonsa kasvaa. Perheenlisäyksen myötä on myös tavallista, että ajoneuvo vaihtuu urheiluautosta perheautoon, jolloin uusi autovakuutus tulee tarpeeseen.

Kun esimerkiksi korkeakoulusta tuoreeltaan valmistuneen asiakkaasi tulot kasvavat, saattaa oman auton tai asunnon hankinta tulla ajankohtaiseksi. Tällöin hän luonnollisesti tarvitsee rahoitusta sekä vakuutuksen hankinnalleen.

Kun tunnistat vaihtuvat elämäntilanteet, voit tarjota asiakkaillesi sitä mitä he tarvitsevat, silloin kun he sitä tarvitsevat, juuri heitä puhuttelevilla viesteillä.

Kannattaako energiayhtiön kaupata fossiilisia polttoaineita ympäristötietoiselle asiakkaalle?

Ihmisille on tärkeää elää arvojensa mukaista elämää. Pehmeät arvot, asenteet ja tunteet vaikuttavat siis myös ostopäätöksiin.

Palvelumme arvo- ja asenneluokitukset sekä rikasteet perustuvat muun muassa Taloustutkimuksen tutkimusdataan. Ne auttavat tunnistamaan eri segmentit tehokkaasti ja tarkasti, jotta voit puhutella erilaisia ihmisiä tavoilla, jotka sopivat heidän arvoihinsa.

Esimerkki tällaisesta arvo- ja asenneluokituksesta on esikuvahakuinen erottuja. Hän on perinteinen, humanisti ja arvojoustava. Häntä puhuttelevat erityisesti esikuviin ja tietynlaiseen arvovaltaan viittaavat viestit, kuten “näyttää upealta”. Voit kustomoida markkinointisi ja viestisi kunkin arvo- ja asenneluokituksen mukaisesti.

Kun tunnet asiakassegmenttisi, tiedät ketä tuotteesi ja palvelusi todennäköisesti kiinnostaa ja miksi. Ja kun tiedät, ketä puhuttelet ja millaisella tarjoomalla, voit sovittaa myös itse viestin vastaanottajan arvoihin.

 

Älä siis tarjoa hiiltä ekoaktivistille – lähesty häntä ennemmin uusiutuvalla energialla.

Kuinka elämäntavat vaikuttavat vakuutussopimusten tarpeeseen?

Elämäntilanteet ja arvot vaikuttavat myös yksilön elämäntapoihin, jotka puolestaan enteilevät yksilöllisiä ostotarpeita ja -preferenssejä. Yksilöiden vakutuustarpeet riippuvat paljonkin heidän elämäntavoistaan sekä esimerkiksi heidän harrastuksistaan.

Kilpaurheilusta sekä erityisesti kontaktilajeista kiinnostuneet kuluttajat tarvitsevat todennäköisesti urheiluvakuutuksen. Lemmikinomistaja haluaa vakuuttaa perheenjäsenensä. Aktiivinen matkustelija saattaa tarvita laajemman matkavakuutuksen.

Samoin mikä tahansa kuluttajapalvelu voi parantaa markkinointitoimenpiteidensä kohdennusta asiakkaiden elämäntapohin perustuvien ennusteiden avulla. Eläinlääkäripalvelu saa kohdennettua mainoksensa ennen kaikkea lemmikinomistajille, ja niin edelleen.

Ihmiset-palvelumme auttaa sinua valikoimaan oikeat kohderyhmät ja tehostamaan liiketoimintaasi

Tarjoamme analysoituun tietoon perustuvia arvioita ja päätöksenteon tukea. Voit poimia kuluttajakohderyhmiä monipuolisilla valintakriteereillä, valikoida nykyiset asiakkaasi pois kohderyhmästä ja analysoida kampanjoidesi tuloksia. Ihmiset-palveluumme kuuluu myös analyysityökalu, jonka avulla voit rakentaa kohderyhmäpoiminnat entistä datavetoisemmin.

Palvelullamme:

  • Saat ajantasaisimman tiedon asiakkaittesi ostopotentiaalista osana päivitysprosessia.
  • Parannat markkinoinnin tuloksellisuutta ennusteilla ja rikasteilla.
  • Varmistat, että tietokantasi noudattavat GDPR:n vaatimuksia.

Osoitamme sinulle markkinarakoja, joita et muuten löytäisi. Ratkaisumme avulla saat tietää, minne markkinat sekä tulevat ja nykyiset asiakkaasi ovat matkalla, ja voit ohjata liiketoimintaasi samaan suuntaan.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja rikasta kuluttaja-asiakasrekistereitäsi kuluttajatiedoillamme!