Mitä vaaditaan, että yritys nousee korkeimpaan AAA luottoluokkaan?

Edellisen kerran tarttuessani kynään kannustin yrittäjiä julkaisemaan tilinpäätöksiään. Tähän uuteen blogiaiheeseeni tilinpäätösten julkaiseminen myös oleellisesti liittyy. Vanhoilla tai puuttuvilla tilinpäätöksillä kun ei voi pyrkiä AA- saati sitten AAA-luottoluokkaan. Yhtä kaikki, saan keskustella yrittäjien kanssa näistä aakkosten ensimmäisen kirjaimen lukumääristä käytännössä joka päivä. AA- ja AAA-luottoluokitukset herättävät suuria intohimoja sekä paljon epätietoisuutta. Avaan seuraavassa hiukan tekijöitä, joita huomioidaan luokituksia laadittaessa.

Rajat

Luokitukseen eniten vaikuttava osa on tilinpäätös. Varmistattehan, että käytettävissä on viimeisin tilinpäätöksenne. Luokitus on silloin talouden osalta paras mahdollinnen. Voitte toimittaa allekirjoitetun tilinpäätöksen osoiteeseen asiakaspalvelu@bisnode.com

Tyypillisimmät syyt, jotka johtavat muuhun kuin AAA-luottoluokitukseen ovat tunnusluvuissa. Niiden tulee yhden aikaisesti olla paremmat tai ainakin saman suuruiset rajojen kanssa.

Vaadittavat rajat:

  • Liikevaihto: vähintään 170 000 euroa
  • Omavaraisuusaste: ≥ 50 prosenttia
  • Suhteellinen velkaantuminen: ≤ 80 prosenttia
  • Sijoitetun pääoman tuotto: ≥ 15 prosenttia (tämän laskemme poikkeavasti päättyvän kauden luvuista)
  • Quick-ratio: ≥ 0,5

Tunnuslukuja laskettaessa lähtöluvut olemme tallentaneet järjestelmäämme täysinä tuhansina.

Yksittäin kerrottaessa rajat tietysti tuntuvat ehkä varsin helposti saavutettavilta. AAA-luottoluokitus kuitenkin edellyttää kaikkien rajojen yhdenaikaisen ylittymisen. Kaikissa muissa vaihtoehdoissa toteutuu AA tai vielä alempi kategoria. Rajoilla on pyritty jonkinlaiseen harmoniaan lukujen välillä. Talouden kolmiyhteys; kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus, käytännössä sanelee tunnuslukujen valinnat. Jos jokin näistä on vahvasti epäsuhdassa toisten kanssa, saattaa se aikajänteellä heijastua muihin tunnuslukuihin. Tyypillisimmin juuri sijoitetun pääoman tuottoprosentti tai omavaraisuusaste ovat tekijöitä, joissa rimaa ei ylitetä.

Taustan vaikutus

Eikä siinä vielä kaikki. AAA ei vain ole pelkästään kiinni muutamasta huolella vaalitusta tunnusluvusta, vaan sen lisäksi luokitukseen vaikuttaa myös yrityksen tausta (vastuuhenkilöt, emoyhtiöt) joskus luokitusta alentavasti. Emoyhtiön negatiivinen luokitus heijastuu tätä kautta myös tytäryhtiöön.

Maksutapa

Eihän luottotieto olisi nimensä mukainen, ellei arvioinnissa olisi mukana myös yrityksen maksutapa. Maksutapatietoihin luetaan maksuhäiriöt, perintätoimenpiteet sekä yhteistyökumppaneiltamme kerätyt maksutapakokemukset. Maksutavan kokonaisarvio saattaa pudottaa luokitusta. Paluu tai siirtyminen korkeampaan luokitukseen näin ollen tapahtuu merkintöjen poistuttua säädetyssä ajassa tai kerätyn aineistosta lasketun viiveindeksin kohennuttua. Kannattaa siis kiinnittää huomiota laskujen ajalliseen hoitamiseen.

Tiesithän, että luokitusjärjestelmämme on automaattinen? Kun tarvittava informaatio on kerätty, sen perusteella muodostuu luokitus jokainen työpäivä. Kun luvut on laskettu rajat joko ylittyvät tai jäävät joskus niukastikin alapuolelle. Juuri rajalla tulkitaan yrityksen eduksi.

Muut rajaukset

Uudet yritykset voivat täyttää AAA-luottoluokituksen rajat, mutta kolmen A:n kerhoon pääseminen ei kuitenkaan ole mahdollista, ennen kuin varsinaista toimintaa on ollut yli kaksi vuotta.

Keskustelua usein herättää fuusion sekä jakautumisen jälkeiset luokitukset. Jatkaahan muodostunut uusi yritys mahdollisesti entisellä nimellä ja osin myös vanhaa toimintaa. AAA-luottoluokitus on kuitenkin sidottu y-tunnukseen. Mikäli muodostuu uusi oikeustoimihenkilö alkaa luokitus sen kohdalla alusta.

AAA-luottoluokitus on koko yrityspopulaatiossa melko harvinainen (katso yritysten Rating-tilasto). Se kertoo yritysten johdon hyvistä valinnoista ja henkilökunnan panostuksesta, sanalla sanoen, onnistumisesta. Vaikka olen vuosien varrella nähnyt lukuisia korkeimpia AAA-luottoluokituksia ja hyviä AA-luottoluokituksia, tuntuu joka kerta mukavalta nähdä taas uuden tähden syttyminen.

Voit itse tarkistaa oheisesta linkistä, kuuluuko yrityksesi korkeimpiin luottoluokkiin A, AA tai AAA.