Mitä hyötyä on työtyytyväisyyden mittaamisesta?

Työtyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää menestystä tavoittelevassa yrityksessä. Tyytymätön henkilöstö ei anna kaikkeaan, ja se näkyy suoraan työskentelyn tehokkuudessa ja sitä myöten myös yrityksen tuloksessa. Työtyytyväisyyttä voidaan kehittää ja parantaa, kun tiedetään nykytilanne.

Työtyytyväisyys sekoitetaan usein työmotivaatioon

Työtyytyväisyys tarkoittaa työntekijän omaa kokemusta siitä, kuinka hyvin hän on sopeutunut työhön. Työtyytyväisyys ei siis kuvaa työympäristöä, vaan sitä kuinka tyytyväinen työntekijä on työympäristöönsä. Työtyytyväisyyteen vaikuttaa moni asia kuten se miten mielekkääksi työntekijä kokee työnsä sekä työympäristönsä ja kuinka paljon hän voi itse vaikuttaa työhönsä tai palkkaansa. Lisäksi kokonaisuuteen vaikuttaa se, miten hyvin työntekijä kokee palkkansa vastaavan oman työnsä vaativuutta.

Työmotivaatioon vuorostaan vaikuttaa esimerkiksi palkkio, jonka työntekijä saa työstään. Palkkion ei kuitenkaan aina tarvitse olla rahallinen. Se voi myös yksinkertainen kiitos hyvästä työstä tai vaikkapa ylimääräinen vapaapäivä. Työtyytyväisyyden ja -motivaation välillä on kuitenkin yhteys, sillä hyvin tyytymätön henkilö voi kokea motivaation alhaiseksi, mikäli tyytymättömyyttä aiheuttaviin tekijöihin ei ole tulossa muutosta.

Työtyytyväisyyden mittaaminen

Työtyytyväisyystutkimuksen avulla nähdään millä osa-alueilla yrityksellä on parantamisen varaa. Kehityskohteeksi voi nousta esimerkiksi henkilöstön palkitseminen, työilmapiiri, työvälineet, esimiestyö tai kehittymismahdollisuudet työssä. Tutkimus antaa kattavan kuvan siitä, millä tasolla työtyytyväisyys on tällä hetkellä ja mitkä seikat kaipaavat eniten huomiota.

Työtyytyväisyystutkimukselle voi olla paikkansa etenkin silloin, jos työtä on tehostettu. Tutkimuksen avulla nähdään kiireen tai tehostettujen työmenetelmien vaikutus työtyytyväisyyteen. Toisaalta jatkuva ja systemaattinen työtyytyväisyyden mittaaminen auttaa hahmottamaan trendiä ja näkemään onko tehdyillä toimenpiteillä ollut vaikutusta henkilöstön tyytyväisyyteen.

Työtyytyväisyyskyselyn avulla saat myös arvokasta tietoa eri tiimeistä, osastoista ja paikkakunnista, jolloin ymmärrät paremmin, minne kehityspanokset tulisi keskittää. Vaikka yleinen tyytyväisyys olisi korkea, voit huomata poikkeuksen esimerkiksi tietyllä osastolla tai paikkakunnalla.

Tilaa viimeisimmät uutiset datasta, analytiikasta ja asiakaskokemuksesta suoraan sähköpostiisi

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.