Miksi yrittäjän kannattaa julkaista tilinpäätöksensä?

Haluan jakaa kanssanne osan arjestani. Puhelin soi asiakaspalvelussamme. Langan päässä on äimistynyt yrittäjä, jonka yhtiön luottoluokitus on osoittautunut luultua merkittävästi heikommaksi. Aloitan asian selvittämisen avaamalla yhtiön tiedot näytölleni. Käy ilmi, ettei julkisista lähteistä saatava tilinpäätösmateriaali ole se viimeisin valmistunut.

Miksi emme siis käytä viimeisimpiä tilinpäätöksiä, onhan ne säädetyssä ajassa toimitettu verottajalle, yrittäjä ihmettelee.

Haluaisimme toki käyttää, mutta emme automaattisesti saa niitä käyttöömme.

Verohallintoon toimitetusta aineistosta voidaan tietyin ehdoin toimittaa tiedot myös Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilinpäätösrekisteriin. Näin ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu. Liitteet, lomakkeet, sähköiset ja perinteiset, kun ovat toisinaan aika konstikkaita.

Tilinpäätöksien tilaaminen käyttöömme ei siis tapahdu verottajan toimesta vaan PRH kautta. Patentti- ja rekisterihallitukselle on tiedot toimitettava, joko suoraan tai verottajan rekisterin kautta, mikäli yritys kuuluu tilinpäätöksen julkaisuvelvollisiin. Lähempää tietoa niistä yrityksistä, joilla tällainen velvollisuus on, löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta

Kerron tuohtuneelle yrittäjälle, että hän voi toimittaa tuoreimman tilinpäätöksensä suoraan meille lähettämällä sen sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@bisnode.com. Tällöin tallennusryhmämme tallentaa tiedot luokitusta varten tietokantaamme. Tämä prosessi vie toki muutaman päivän, mutta tiedot saadaan lausuntoihin hivenen nopeammin kuin virallista reittiä. Totuuden nimissä on kuitenkin sanottava, että julkaisu on nopeutunut PRH:n jatkuvasti hioessa tallennusprosessiaan.

Mitä yrittäjä hyötyy toimittaessaan tilinpäätöksen meille?

Muistutan yrittäjää, että ajantasaiset yritystiedot ovat hänen yrityksensä käyntikortti. Hänen yhteistyökumppaninsa hakevat numeroista tukea käsitykseensä yrityksestä. Tiedon tuoreus viestii asiaan omistautumisesta ja pyrkimyksestä reiluun peliin.

Tilinpäätös toimii käytännössä yritystiedon runkona, jota muu siihen liitetty tieto, muun muassa tiedot maksutavasta täydentävät. Numerotiedot ikävä kyllä vanhenevat nopeasti. Kahden vuoden ikäinen tilinpäätös alkaa olla jo arvoton päätelmiin. Tiedon julkaisemisen kanssa viivyttely saattaa mahdollisesti johtaa virheellisiinkin päätelmiin heikentyneestä tilanteesta yrityksessäsi.

Tarjouskilpailuissa vakavarainen yritys pärjää paremmin

Tarjouskilpailuihin usein liittyy vaatimus kolmannen osapuolen tekemästä puolueettomasta luottotietoarviosta. Tällöin yhtenä kriteerinä on usein viimeisin tilinpäätöksen sisältävä laajempi luottotietolausunto. Kun yrittäjä huolehtii tietojen saatavuudesta, voidaan lausunto tulostaa järjestelmästämme käytännössä 24/7, 52 viikkoa vuodessa. Jos tilinpäätös on jäänyt toimittamatta, emme kiireellisissäkään tilanteissa voi auttaa ilman tallennuksen viemää viivettä.

Luottorajat

Puhelussamme Yrittäjä ottaa esille myös tavarantoimittajien kanssa käytävät sopimusneuvottelut. Maksutapojen ja yritysyhteyksien ohella on tilinpäätösinformaatio keskeisessä asemassa, selvitän. Lausuntoihin liittyvät tilipäätöksestä lasketut tunnusluvut helpottavat päätöksen tekoa. Päivitetty tieto nopeuttaa päätöksen tekoa sekä lisää luottamusta.

Luottoluokitukset

Asiakaspalveluumme tulevissa puheluissa yrittäjät usein korostavat yrityksensä maksuhäiriöttömyyttä sekä tavaran- ja palvelutuottajien maksutapakokemuksia. Ne eivät kuitenkaan riitä korkeampiin AA ja AAA luottoluokkiin. Luokituksessamme tarvitsemme myös tilinpäätöksestä laskettavia tunnuslukuja osoittamaan taloudenpidon onnistumista. Tämänkin vuoksi toivomme avoimempaa käytäntöä tilinpäätösten julkaisun suhteen.

Yhteenveto

Luottoluokituksesta riippumatta oleellista on, että se kuvaa yrityksen nykytilaa. Suurin haaste luottoluokitusten tekemisessä on varmistaa, että ne perustuvat aina ajantasaiseen tietoon eli yritys on huolehtinut merkinnöistä virallisiin rekistereihin.

Tuttu yrittäjä kertoi, että hän aloittaa urakkatarjouksen kirjoittamisen sunnuntai-iltana vaimon painuttua pehkuihin. Jos hän siinä vaiheessa tajuaa, että tarjouksen liitteeksi vaadittava luottotietoraportti perustuu vanhentuneeseen tietoon, hän on pulassa. Onhan tarjouksen deadline jo maanantaina. Siksi kannattaa varmistaa, että tieto on ajantasaista luottotietoyhtiön tietokannassa ihan koko ajan. Se on kaikkien yhteinen etu.