Maailmanlaajuiset vaikutukset liiketoimintaan: Venäjän ja Ukrainan kriisi

Lataa raportti

Yritykset eri puolilla maailmaa kamppailevat edelleen pandemian aiheuttaman inflaation ja toimitusketjun häiriöiden aiheuttaman hyödykkeiden hintojen nousun kanssa. Tämän jatkuvan epävakauden keskellä kohtaamme nyt Venäjän ja Ukrainan kriisin uudet seuraukset: mahdolliset pitkäaikaiset energiansaantiongelmat ja ankarat pakotteet, jotka todennäköisesti vaikuttavat elintarviketurvaan ja harvinaisten metallien toimituksiin, joita tarvitaan keskeisten teknologioiden tuotannon ylläpitämiseen. Kaikki tämä yhdistettynä merkittävään humanitaariseen kriisiin mutkistaa asiaa entisestään.

Dun & Bradstreetin datatieteilijät seuraavat taloudellisia ja diplomaattisia pakotteita, jotka kohdistuvat organisaatioihin, yksilöihin ja Ukrainasta irtautuneisiin kapinallisalueisiin ja jotka todennäköisesti vaikuttavat liiketoimintaan, toimitusketjuihin, kauppaan ja rahoitukseen kyseisellä alueella ja maailmanlaajuisesti. Arvioidakseen kriisin maailmanlaajuisia vaikutuksia liiketoimintaan Dun & Bradstreet on laatinut raportin, jossa analysoidaan, millaisia heijastusvaikutuksia tapahtumien kehityksellä on globaaleihin toimitusketjuihin ja talouteen.


Vaikutukset globaaleihin toimitusketjuihin

Dun & Bradstreetin dataa pohjautuvan raportin mukaan vähintään 374 000 yritystä eri puolilla maailmaa on riippuvaisia venäläisistä tavarantoimittajista ja vähintään 241 000 yritystä on riippuvaisia ukrainalaisista tavarantoimittajista. Muun muassa Yhdysvallat, Kanada, Italia, Australia, Kiina ja Brasilia kuuluvat niihin maihin, joiden toimitusketjuihin tilanne vaikuttaa.

Tutkimuksesta käy myös hyvin ilmi se, että Euroopan kaasuvarannot ovat erittäin vähissä, 33 prosentissa täydestä kapasiteetista. EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden vuoksi Saksa on keskeyttänyt Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen, jonka ansiosta Eurooppaan piti vuoden 2022 aikana virrata 30 miljardia kuutiometriä kaasua. Dun & Bradstreetin data osoittaa, että nämä ongelmat yhdessä muiden geopoliittisten jännitteiden ja toimitusvajeiden kanssa tulevat pitämään kaasun hintaa korkealla lyhyellä aikavälillä. Tämä on vain yksi ala, joka tulee tuntemaan pakotteiden maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin kohdistaman paineen. Syvempi katsaus Venäjän tärkeimpiin vientihyödykkeisiin on nähtävissä alla:


Kaavio: Venäjän ja Ukrainan tärkeimmät vientituotteet

Lähde: YK:n Comtrade-ulkomaankauppatietokanta, Dun & Bradstreet

 

Venäjän ja Ukrainan kriisin täysimääräinen vaikutus liiketoimintaan jatkaa kehittymistään tulevina päivinä. Samalla kun jatkamme tilanteen seurantaa, raportti korostaa tilanteen välittömiä vaikutuksia, joita ovat muun muassa seuraavat:

Keskeisimmät huomiot

 • 1. tason toimitussuhteita venäläisiin organisaatiokokonaisuuksiin on maailmanlaajuisesti kaikkiaan 14 745 ja 2. tason suhteita 7,6 miljoonaa.
 • 25 maata on hyvin riippuvaisia Venäjästä ja Ukrainasta erilaisten hyödykkeiden osalta.
 • Pakotteet ovat vaikuttaneet seitsemään suureen venäläiseen rahoituslaitokseen ja 13 venäläiseen yritykseen. Näiden yritysten konsernirakenteisiin kuuluu yhteensä yli 16 748 yhteisöä, jotka sijaitsevat ainakin 21 eri maassa.

Vaikutukset liiketoimintaan

 • Kriisi voi pahentaa Euroopan energiakriisiä huomattavasti.
 • Yhdysvaltain, Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n venäläisille yrityksille asettamien pakotteiden heijastusvaikutukset rampauttavat entisestään jo valmiiksi heikkoa maailmanlaajuista toimitusketjua.
 • Kauppareittien häiriöt, rahtikustannukset ja tärkeiden raaka-aineiden saatavuusongelmat voivat haitata talouskasvua ja lisätä inflaatiopainetta.
 • Talouspakotteet vaikuttavat tuhansiin yhteisöihin, mikä korostaa tosiasiallisten edunsaajatietojen ja konsernirakennetietojen tärkeyttä.


Käytäntöjä joustavien toimitusketjujen rakentamiseen

Kun huomioidaan pakotteet ja hyödykkeiden saatavuuden heikkeneminen sekä toimitusketjun häiriöt, yritysjohtajien kannattaisi pyrkiä ymmärtämään paremmin toimitusketjuaan, mikä parantaisi yritysten johtamista.

Lyhyellä aikavälillä yritykset voivat nojautua vaihtoehtoisiin toimittajiinsa täyttääkseen toimitusketjussaan olevat resurssivajeet. Alla olevassa kaaviossa tuodaan esiin parhaat vaihtoehtoiset toimittajamaat:

Mahdolliset vaihtoehtoiset toimittajat Ukrainan ja Venäjän tärkeimmille vientituotteille

Lähde: YK:n Comtrade-ulkomaankauppatietokanta, Dun & Bradstreet

 

Lisäksi esitämme tässä hyviä käytäntöjä joustavan toimitusketjun luomiseksi nykyisten ja tulevien häiriöiden varalta:

 • Kehittäkää riskiperusteinen arviointiprosessi sellaisten erityisten riskien tunnistamiseksi, jotka voivat vaikuttaa toimitusketjun tuottavuuteen. Laatikaa suunnitelma, joka tukee joustavaa ja ketterää verkostoa olosuhteista ja odottamattomista tapahtumista riippumatta.
 • Suorittakaa arviointi, jolla kartoitatte tavarantoimittajanne ja heidän tavarantoimittajansa. Tavoitteena on saada selkeämpi kuva omista 1. ja 2. tason toimittajista ja tietää heidän sijaintinsa, mikä antaa paremman käsityksen aluekohtaisista riskeistä, jotka voivat vaikuttaa toimitusten saatavuuteen.
 • Seuratkaa toimitusketjua jatkuvasti. Seuratkaa sekä 1. että 2. tason toimittajiin liittyviä riskejä varmistaaksenne, että yrityksellänne on täydellinen kuva toimitusketjustaan.
 • Tunnistakaa kiireellisesti tarvittaville tavaroille vaihtoehtoiset tavarantoimittajat riskialttiimmilla alueilla. Määritelkää, kuinka kauan heidän mukaan ottamisessaan kestäisi ja kuinka nopeasti he voisivat toimittaa sijaintiinne. Olisiko nopeampaa odottaa toimituksia alkuperäiseltä toimittajalta riippuen siitä, millainen häiriötilanne saattaisi syntyä?
 • Panostakaa dataan ja analytiikkaan. Nykyään toimitusketjun johtajien haasteina ovat erilaiset järjestelmät ja hajanaiset tiedot. Teknologiainvestointien avulla yritykset voivat nykyään hallita toimitusketjun riskejä entistä paremmin, mikä lisää koko toimittajaverkoston läpinäkyvyyttä ja auttaa samalla hyödyntämään dataa ja näkemyksiä, joita tarvitaan tietoon perustuvien päätösten tekemiseen erityisesti odottamattomien tapahtumien yhteydessä.
Lataa raportti ja lue mahdollisista vaikutuksista yritykseesi. Ota yhteyttä Dun & Bradstreet yhteyshenkilöösi saadaksesi lisätietoja riskiprofiilin asianmukaisesta hallinnasta ja kestävän liiketoiminnan suunnittelusta.

Artikkelien ja blogijulkaisujen sisältö ja neuvot ovat ehdotuksia ja perustuvat hyviksi todettuihin käytäntöihin. Dun & Bradstreet ei ole vastuussa tiettyjen ohjelmien tai taktiikoiden seurauksista tai tuloksista. Olkaa yhteydessä lakimieheen tai veroasiantuntijaan, mikäli tarvitsette juridista tai veroneuvontaa.