ESG-strategia: miten vastuullisuutta voidaan mitata?

ESG-strategia ei ole yrityksille enää pelkkä valinnainen lisä. Kestävästä kehityksestä on tullut strateginen prioriteetti yrityksille ympäri maailmaa. Näin ne tunnistavat ESG-riskit omassa toimitusketjussaan. 

Kuka myy eniten autoja tai tekee suurimman voiton? Nämä luvut ohjasivat autoteollisuutta vuosikymmenien ajan. Pitkään aikaan ei ollut väliä, kuinka suuria hiilidioksidipäästöt olivat tai millaista energiaa tehtaan voimanlähteenä käytettiin.

Nykyään autonvalmistajat, kuten esimerkiksi Mercedes-Benz, asettavat itselleen erilaisia tavoitteita:

  • yritys haluaa puolittaa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä. 
  • Tavoite on osa ESG-strategiaa ja edustaa globaalia muutosta kohti kestävää taloutta. 

Mitä ESG tarkoittaa?

ESG on lyhenne sanoista Environmental Social Governance. Siihen liittyvät kysymykset, kuten sosiaalinen vastuu, ympäristötietoisuus ja kestävyys sekä läpinäkyvä hallinto, otetaan huomioon yrityksen toiminnan yhteydessä.

ESG-strategia koostuu näiden aihealueiden tavoitteista ja toimenpiteistä.

Suuret yritykset keskittyvät yhä enemmän ESG-riskien tunnistamiseen ja vähentämiseen muuallakin kuin omissa yrityksissään. Ne keskittyvät myös liikekumppaneiden ESG-sijoitukseen.

Esimerkiksi laki yritysten due diligence ‑velvoitteista ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi toimitusketjuissa (LkSG) edellyttää, että yritykset tarkistavat omien toimittajiensa ESG-riskit.

Strateginen lähestymistapa on johdettu siitä, että nämä toiminnot on suunniteltava pitkällä aikavälillä ja monissa tapauksissa edellyttävät myös yrityksen prosessien muuttamista.

Tiettyjen lukujen perusteella yritysten on maailmanlaajuisesti osoitettava, kuinka hyvin ne täyttävät ESG-kriteerit. Tämä johtuu sekä sääntelyyn liittyvistä että asiakkaiden ja sijoittajien yhä tiukemmista vaatimuksista.