Uusi raportti:

Datavetoinen resilienssi: 

miten kasvattaa liiketoimintaa,
kun tulevaisuus näyttää epävarmalta?
Lue lisää!
Sisältö:

Sisältö:

  • Miten yritykset käyttävät dataa resilienssin eli muutosvalmiuden kehittämiseen?
  • Mitä ovat tämän hetken suurimmat uhat liiketoiminnalle?
  • Mitkä ovat yritysten keskeisimmät dataan liittyvät haasteet?
  • Datan laatu: avain resilienssin varmistamiseen kolmen seuraavan vuoden aikana
  • Q&A: Kuinka Dun & Bradstreet voi auttaa yritystäsi varautumaan tulevaisuuteen ja parantamaan resilienssiään?

Lataa raportti

Resilienssin eli muutosvalmiuden määritelmät vaihtelevat: joillekin yrityksille se on nykytilanteesta selviytymistä, toisille se tarkoittaa kasvuun valmistautumista. Tutkimme yrityspäättäjien näkökulmia yritysten resilienssiin ja datan luomiin mahdollisuuksiin

Me Dun & Bradstreetillä uskomme liiketoiminnan resilienssin perustuvan siihen, että yrityksillä on tarvittava data ja oikeat työkalut, jotta ne voivat ymmärtää ympäröivän maailman tapahtumia ja sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Näinä aikoina on entistäkin tärkeämpää tietää, keneen voi luottaa, miten riskejä kannattaa hallita ja missä uusia mahdollisuuksia saattaa syntyä.

Yritysten nykytilan arvioimiseksi toteutimme kyselyn 3 396 yritysjohtajalle. Kyselyssä pyrimme selvittämään heidän käsityksiään liiketoiminnan tämänhetkisestä resilienssistä, heidän mielestään suurimmista uhista sekä datastrategioista, joita he käyttävät mahdollisten uhkien torjumiseen.

Yli 77 prosenttia vastasi uskovansa, että datalla on ratkaiseva rooli siinä, miten heidän yrityksensä pärjäävät edessä olevina epävakaina aikoina.

Lue lisää siitä, miten oman toimialasi tai alueesi organisaatiot hyödyntävät dataa liiketoimintansa resilienssin kehittämiseen. 

Lataa raportti