My Placeholder Image

B2B-markkinoinnin trendit vuonna 2024

B2B-markkinoinnin trendit vuonna 2024

Markkinointi muuttuu jatkuvasti. Pysy askel edellä viimeisimpiä trendejä ja varmista menestys vuonna 2024.

Markkinoinnin trendi 1: Kolmannen osapuolen evästeet

Vuosi 2025 merkitsee vihdoin kolmannen osapuolen evästeiden käytön loppua, kun Google aikoo kieltää niiden käytön omassa Chrome-selaimessaan vuoden loppuun mennessä. B2B-yritysten on pohdittava sopeutumisstrategioita ja toteutettava ne nopeasti. Visitor Intelligencen kaltaisten ratkaisujen avulla näet, mitkä yritykset vierailevat verkkosivustollasi ja mistä tuotteista ne saattavat olla kiinnostuneita. Tämä tarjoaa hyvän pohjan vierailijoiden ratkaistavana olevien ongelmien hahmottamiselle ja ihanteelliset lähtökohdat tilipohjaiseen markkinointiin.

Mitä kolmannen osapuolen evästeiden käytön päättyminen tarkoittaa B2B-yrityksille? Artikkelissamme vastataan tähän kysymykseen. Tekoäly muuttaa hakukonemarkkinointia – oletko valmis?  (dnb.com)

Markkinoinnin trendi 2: Tekoäly

Tuskin mikään muu teknologia on muuttanut työympäristöämme yhtä paljon kuin tekoäly. Sen käyttö on yhä tärkeämpää myös markkinoinnissa. Tekoäly käsittelee suuria datamääriä ja tuottaa sekä havaintoja että ennusteita. Tämä toimii kuitenkin vain, jos sen perustana oleva data on puhdasta ja tarkkaa sekä peräisin yhdestä luotettavasta lähteestä. Yrityksiä kannustetaan vahvistamaan datanhallintaprosessejaan tekoälyn käyttöön ottamiseksi.

Lue lisää artikkelistamme: Generatiivista tekoälyä käyttävät yritykset tarvitsevat puhdasta, luotettavaa ja hakukelpoista dataa

Markkinoinnin trendi 3: Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on edelleen tärkeä markkinointitrendi, mutta se koostuu nyt kahdesta tasosta. Ensinnäkin on tärkeää kerätä dataa yrityksistä ja arvioida sitä sekä määrittää yritysten vaatimukset ja haasteet sen perusteella. Data muodostaa näin pohjan yksilöllisen ja asianmukaisen sisällön tarjoamiselle. Itse asiassa yritykset tavoittelevat nyt aikaisempaa suurempaa yksilöllisyyttä, esimerkiksi toimialan mukaan. Pankkialan yrityksellä on viime kädessä täysin erilaiset vaatimukset kuin autovalmistajalla.

Toisaalta sisällön luomista nopeutetaan yhä enemmän generatiivisen tekoälyn avulla. Sisällönhallinnasta vastaavat käyttävät tekoälytyökaluja, kuten Jasperia, tekstien laatimiseen tai Synthesiaa tekoälypohjaiseen videotuotantoon.

Markkinoinnin trendi 4: Automaatio ja digitalisaatio

Monet yritykset ovat edelleen jäljessä prosessien digitalisoinnissa ja automatisoinnissa. Siksi niiden on korkea aika nostaa digitalisointi ja prosessien automatisointi suoraan prioriteettilistansa kärkeen. Jos yritys ei tee niin, sen tehokkuus voi laskea.

Markkinoinnin trendi 5: Datan integrointi markkinointiteknologian työkaluihin

Kaikki yhdessä paikassa, kaikki yhdestä lähteestä: datan integrointi suoraan järjestelmiin ja työkaluihin on yksi merkittävä trendi. Tietueet pidetään näin aina ajan tasalla ulkoisen datan (kolmannen osapuolen datan) virratessa järjestelmiin natiivisti. Datan integrointitekniikoita on saatavana useisiin työkaluihin, kuten Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP, Marketo ja Hubspot. Uutena suuntauksena ovat liitännäisosat, joiden asentaminen ja käyttö on helppoa ja nopeaa. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan pysty suurten integraatioprojektien käsittelyyn tai API-konfigurointiin.

Markkinoinnin trendi 6: Data-analyysi

Monilta yrityksiltä puuttuu omaa asiakasportfoliota koskevaa tietoa ja läpinäkyvyyttä. Juuri tämä on yksi niistä asioista, joissa datan analysoinnista on hyötyä. Data-analyysin avulla voidaan tunnistaa arvokkaimmat asiakkaat CRM-tietokannasta ja löytää niitä vastaavat yritykset markkinoilta. Se auttaa myös edistämään nykyisen asiakaskunnan kasvua ja tukee uusien asiakkaiden löytämistä. Tätä varten data-analyysin tulokset sisällytetään kampanjoiden suunnitteluun tai tilipohjaiseen markkinointiin.

Markkinoinnin trendi 7: Riskienhallinta

Riskienhallinta on yhä tärkeämpää markkinoinnin alalla. Yritykset käyttävät ulkoisen datan tarjoajan, kuten Dun & Bradstreetin, riski-indikaattoreita. Markkinointitiimit eliminoivat kaikki riskialttiit yritykset varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo ennen kuin myyntitiimi edes ryhtyy tarkastelemaan niitä. Myös potentiaaliset liikekumppanit tarkastetaan ja arvioidaan joko manuaalisesti tai automatisoidussa prosessissa.

Markkinoinnin trendi 8: Ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa (ESG)

Liikesuhteiden solmiminen vastuullisten yritysten kanssa on monien yritysten prioriteettilistan kärjessä. Tämä alkaa jo markkinoinnista, jossa potentiaalisia liikekumppaneita tarkastellaan vastuullisuuden ja mahdollisten ESG-riskien kannalta. Markkinointitiimit käyttävät tähän ESG-dataa, kuten Dun & Bradstreetin tarjoamaa dataa, joka kertoo, kuinka vastuullisesti asiakkaat ja toimittajat toimivat.