Maailmantalouden muutosten vaikutus liiketoimintaan

Lataa raportti

Maailmantalouden muutosten vaikutus liiketoimintaan

Useat maailmanlaajuiset häiriöt viimeisten kolmen vuoden aikana ovat luoneet ennennäkemättömän toimintaympäristön ja vivahteita, joita voi olla vaikea ymmärtää ilman historiallisia kaupallisia liiketoimintatietoja ja ajantasaista, kehittynyttä analyysia. Liiketoimintaekosysteemi kohtaa jatkuvia yhteisvaikutuksellisia haasteita ja monet julkisen sektorin sääntelyelimet pyrkivät tukahduttamaan epävarmuutta rahapolitiikalla tukeakseen kriisissä olevia talouksia. Nämä voivat olla varoitusmerkkejä maailmanlaajuisesta talouden vastatuulesta, johon voi liittyä muun muassa:

  • Kasvavat luottoriski- ja maksuhäiriötilastot, jotka ovat merkki jo ennestään vaikeuksissa oleviin yksiköihin kohdistuvan paineen kasvusta.
  • Jatkuvat toimintahäiriöt
  • Pienten yritysten terveydentilan heikkeneminen
  • Yrityspetoksiin liittyvät lisääntyvät innovaatiot

Lisäksi Dun & Bradstreetin riskipisteytys ennakoi merkkejä talouden muutoksesta ja mahdollisesta hidastumisesta, joka johtuu muun muassa hankintojen tehottomuudesta sekä logistiikka- ja tuotantopanoskustannusten noususta.

Näitä havaintoja sekä seuraavia havaittavia suuntauksia, lisäesimerkkejä, kaavioita ja Dun & Bradstreetin tietoja käsitellään ja määritellään yksityiskohtaisemmin Global Business Economic Report -raportissa.

Havaittavat suuntaukset

Toiminnan häiriöt jatkuvat

Klusterointimittarit paljastivat, että käytettävissä olevat yhteisöt, joilla on yhteisiä piirteitä, ovat vähentyneet, mikä viittaa merkittäviin vaikutuksiin globaaliin toimintaan ja rajatylittävään kaupankäyntiin.

Luottoriski- ja maksuhäiriötilastojen nousu on merkki siitä, että jo ennestään vaikeuksissa oleviin yrityksiin kohdistuu yhä enemmän paineita.

Dun & Bradstreet Global Business Ranking (GBR), joka ennustaa todennäköisyyttä, että organisaatiosta tulee toimintakyvytön, toimimaton tai passiivinen seuraavan 12 kuukauden aikana, on heikentynyt keskeisillä markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Intiassa (GBR mitattu toukokuun 2021 ja toukokuun 2022 välillä). Tämän pistemäärän heikkeneminen merkitsee sitä, että yrityksen riski tulla toimimattomaksi on suurempi. Tämä osoittaa myös, että useiden häiriöiden vaikutus on todellakin valtava, ja aaltovaikutus voi haitata kasvua lyhyellä aikavälillä.

 

Rahoitustilanteen heikkeneminen useilla pienten yritysten sektoreilla.

Dun & Bradstreetin Small Business Health Index (SBHI) Yhdysvalloissa, joka korreloi vahvasti taloudellisen toiminnan kanssa, osoittaa kasvun jatkuvaa hidastumista joillakin tärkeimmillä aloilla jo vuodesta 2022 alkaen kesäkuuhun 2022 asti.

 

Lisääntyvät liiketoimintapetosinnovaatiot, jotka johtuvat kassavirtaongelmien lisääntymisestä.

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä (osittainen neljännes) Dun & Bradstreetin sertifioitujen petostutkijoiden ryhmä, joka tutkii väärinkäytöksiä, mukaan lukien organisaation vääränlainen esittäminen tai identiteettivarkaus, on havainnut vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen verrattuna lisääntyneitä vääränlaisen esittämisen tapauksia sekä lisääntyneitä yritysten identiteettivarkauksia.

Johtopäätökset

Kustannusten nousu, tavarantoimittajien saatavuuden heikkeneminen, pienten yritysten heikkenevä taloudellinen tilanne ja kuluttajien suuntautuminen palveluihin uusien kestotavaroiden ostamisen sijaan vaikuttavat kaikki negatiivisesti katteisiin, mikä lisää organisaatioiden maksukyvyttömyysriskiä.

Onko yrityksenne miettinyt pitkän aikavälin strategiaansa mahdollisten muuttuvien markkinaolosuhteiden varalta? Lue lisää varoitussignaaleista ja siitä, mitä ne voivat tarkoittaa organisaatiollesi sekä parhaista käytännöistä, joiden avulla voit valmistautua tähän poikkeukselliseen tapahtumaketjuun.