Opas

Laadi kestävä strategia pakote- ja compliance-riskien lieventämiseksi 

Lataa käytännönläheinen 7 kohdan opas compliance-datan hallintaan

Lataa maksuton e-kirja

Täytä tietosi alle ja saat maksuttoman materiaalin heti sähköpostiisi!

Laadi strategia pakote- ja compliance-riskien lieventämiseksi

Luotettavan, ajantasaisen ja laadukkaan datan käyttö on ensiarvoisen tärkeää, kun mahdolliset riskit halutaan tunnistaa ennakoivasti. Voitko kuitenkaan täysin luottaa compliance-dataasi?
Lisäksi datan valtava määrä herättää tärkeitä kysymyksiä:
  • Mistä lähteistä data tulisi hankkia?
  • Kuinka tarkkaa, helposti saatavilla olevaa ja ajantasaista data on?
  • Onko data ja yrityksesi turvallisuus otettu huomioon?
Nämä kysymykset ovat tärkeitä myös erilaisten jatkuvasti päivittyvien säännösten, lakien, mandaattien ja standardien keskellä luoviessa.

Auttaaksemme sinua saavuttamaan vaatimuksenmukaisuutta koskevat tavoitteesi olemme laatineet käytännöllisen tarkistuslistan. Sen sisältämän seitsemän vinkin avulla varmistat, että yrityksesi noudattaa määräyksiä ja että compliance-datasi on luotettavaa.
can you trust your data for compliance

Voimme auttaa yritystäsi ymmärtämään paremmin riskikuvaa ja eri toimijoiden yhteyksiä   

Dun & Bradstreetin kautta saat maailman kattavimmat liiketoimintatiedot yrityksesi käyttöön. Ne sisältävät mm. tiedot 455 miljoonaan yrityksen tosiasiallisista omistajista ja omistusrakenteista 228 maassa.  

Lataa maksuton e-kirja

 

 

Tekemilläsi päätöksillä voi olla dramaattisia vaikutuksia — varsinkin näinä epävarmoina aikoina 

Lakien seuraaminen ja compliance-toimintojen ylläpitäminen on haastavaa, kun pakotteet, asiakkaan tuntemista koskevat määräykset ja yritysten tosiasialliset edunsaajat muuttuvat jatkuvasti. Seuraukset voivat olla ankaria sekä taloudellisesti että yrityksen maineen kannalta. 

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen myötä on entistä tärkeämpää ymmärtää, keitä asiakkaasi, liikekumppanisi tai tavarantoimittajasi ovat ja vaikuttavatko nykyiset pakotteet niihin. Nopeiden muutosten ja tietojen hajanaisuuden vuoksi monien yritysten on vaikeaa saada kuva siitä, millaisia yhteyksiä asiakkaiden ja tavarantoimittajien välillä on, keitä tosiasialliset edunsaajat ovat ja onko liikekumppaneilla yhteyksiä pakotteiden kohteena oleviin yrityksiin tai henkilöihin. Pysymällä ajan tasalla pakotteista ja niihin liittyvistä vaatimuksista voit kuitenkin varmistaa, että sinulla on kaikki tarvitsemasi data yrityksesi päätöksenteon tukemiseen. 

image2alss.png


D&B Corporate Linkage 

Yhdistä yritykset
yrityksiin 

Tunnista organisaation tytäryhtiöt hakutoiminnon ja yrityksen DUNS-numeron avulla. 

 

imageykviu.png

D&B Beneficial Ownership 

Yhdistä tosiasialliset edunsaajat yrityksiin 

Tunnista tosiasialliset edunsaajat, jotka hyötyvät yrityksen menestyksestä (suoraan tai epäsuorasti). 

D&B Network Intelligence 

Yhdistä ihmiset yrityksiin ja rooleihin 

Tee DUNS-numerohaku, tunnista kyseisen DUNS-numeron osakkeenomistajat, päämiehet ja rekisterinpitäjät roolien haltijoiksi ja yhdistä haltija kaikkiin DUNS-numeroihin, joihin kyseinen roolin haltija on maailmanlaajuisesti linkitetty. 

 

Nopeasti käyttöönotettava, automatisoitavissa oleva ja tehokas onboarding- ja monitorointiratkaisu voi auttaa yritystäsi:

Hankkimaan lisää tietoa asiakkaista, kumppaneista ja toimittajista tuoreen ja luotettavan yritysdatan avulla
Minimoimaan riskejä ja estämään mainehaittoja hyödyntämällä kattavaa dataa ja analytiikkaa
Pysymään ajan tasalla yrityksissä tai oikeudenhaltijoissa tapahtuvista muutoksista seurannan ja raporttien avulla
Ottamaan käyttöön järjestelmällisen tarkastusprosessin, jolla varmistat säännösten noudattamisen