Artikkeli Dataohjautuva markkinointi

5 vinkkiä tehokkaaseen uusien asiakkaiden onboarding-prosessiin

Useat toimialat käyvät läpi murrosta, jossa digitalisaatio, automaatio ja osaamisen kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä. Täytyy ajatella älykkäästi ja toimia nopeasti. Kuluttajiin on yhä helpompi vaikuttaa ja merkkiuskollisuus heikkenee. Yrityksille on siksi tärkeää tehostaa ja automatisoida toimintaansa mahdollisimman laajasti, sekä helpottaa ostamista ja rekisteröitymistä netissä esimerkiksi yhteystietojen automaattisen täytön avulla. Näemme mahdollisuuksia toiminnan optimointiin uusien asiakkaiden validointi- ja onboarding -prosessien kohdalla - varsinkin, jos yrityksellä on kansainvälistä toimintaa.


Tässä 5 vinkkiämme tehokkaaseen uusien asiakkaiden onboarding-prosessiin  

Kerää kuluttajatiedot yhteen paikkaan ja yksinkertaista tiedonhallintaa 
Kampanj Consumer Intelligente
Joka kolmas Data-analyytikko arvioi hukkaavansa jopa 40 % ajastaan tietojen päivittämiseen ja validointiin ennen analyysiä. 
Lähde: Forrester

IT-infrastruktuurin uudistamisen tarve kasvaa. Kun uusia digitaalisia alustoja tuodaan markkinoille ja kehitetään jatkuvasti, kuluttajatiedoista tulee yhä tärkeämpi osa sekä liiketoimintamallia että markkinointistrategiaa. Todellisuuden ja yritysten tavoitteleman sujuvan tietohallintaprosessin välillä on kuitenkin usein syvä kuilu. Näemme usein, miten kansainväliset yritykset käyttävät edelleen paikallista tiedonhallintaa ja päivityksiä sen sijaan, että kuluttajatiedot saataisiin yhdestä lähteestä siitä riippumatta, toimiiko yritys yhdellä, kolmella vai kymmenellä markkinalla. Datan hankkiminen ja hakeminen yhdestä paikasta yksinkertaistaa tiedonhallintaa ja tekee ylläpitoprosessista huomattavasti tehokkaamman. Älykkäiden kansainvälisten rajapintaratkaisujen avulla on mahdollista samalla rajapinnalla käyttää paikallisia kuluttajatietolähteitä useilla markkinoilla. Tämän avulla vältytään useiden eri toimijoiden palveluiden integraatiolta ja säästetään paikallisissa kuluissa ja tietopäivitysvirroissa.


Sujuva onboarding-prosessi ja yhteystietojen automaattinen päivitys 
MicrosoftTeams-image (55).jpeg
Myyjistä ja asiakasneuvojista 27 % arvelee tuhlaavansa arvokasta työaikaa, koska heillä ei ole ajantasaisia ja tarkkoja tietoja esimerkiksi asiakkaiden puhelinnumeroista. 
Lähde: Forrester

Kaikilla yrityksen tasoilla työtehtävien suorittaminen ja päätökset kärsivät, jos yrityksellä ei ole käytössä aktiivista ja selkeää onboarding-prosessia. Useimmissa yrityksissä niin uusien asiakkaiden tietojen tallentamisesta kuin onboarding-prosessistakin on selkeät ohjeet. Lisäksi asiakastiedot on tarkistettava julkisista asiakastietorekistereistä. Silti jopa suurissa yrityksissä onboarding-prosessi hoidetaan osittain manuaalisesti ja täysin vailla automaatiota. Jos uuden asiakkaan tietoja ei lisätä oikein, tästä aiheutuu hyvin todennäköisesti haasteita myöhemmin asiakassuhteen aikana. Et saa tietoa asiakkaan uudesta puhelinnumerosta, osoitteesta tai nimenmuutoksesta avioliiton yhteydessä. Nämä ovat kaikki tärkeitä tietoja asiakassuhteen aikana, joiden avulla asiakkaan tuleviin tarpeisiin voidaan vastata. Myös liiketoiminnan päätöksiä saatetaan tehdä vanhentuneen tiedon pohjalta.

   
Lisää kaikkiin sisäisiin järjestelmiin uniikki asiakastunnus ja vältä datasiilot 

Liian usein yritysten sisäisiä järjestelmiä ei voida integroida keskenään, jolloin asiakkaasta ei saada kattavaa 360 asteen kuvaa. Asiakkaiden tehokkaan validoinnin ja etenkin positiivisen asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää, että eri järjestelmien kuten toiminnanohjausjärjestelmän, CRM:n, markkinointijärjestelmän ja asiakastuen tiedot voidaan linkittää keskenään. Useimmilla yrityksillä on käytössä yli kymmenen eri järjestelmää, joiden tietoja valitettavan usein ei päivitetä keskitetysti. Tämä aiheuttaa virheitä ja syö aikaa. Siksi suosittelemme, että kaikille kuluttajille otetaan käyttöön uniikki asiakastunnus, joka on sama kaikissa järjestelmissä. Tällä tavoin kaikissa järjestelmissä on samat, oikeat ja päivitetyt tiedot asiakkaista.

Takaa asiakkaan oikeus tietojen poistoon ja vältä tietosuoja-asetuksen ongelmakohdat 
BCI campaign D&B facts

"Dun & Bradstreetin 
Consumer Intelligence API-rajapinnan avulla
varmistamme, että toimintamme noudattaa

GDPR-, AML- ja petoksen estämiseen tähtääviä säädöksiä."  
Jonna Kyllönen, 
Operations Manager, 
Komplett Bank. 

Tietosuoja-asetuksen mukaan asiakastietojen tulee olla oikeat ja ajan tasalla. Järjestelmissä ei siis saa säilyttää sellaisia asiakastietoja, joita ei enää tarvita. Samalla tietosuoja-asetus edellyttää, että yritys tiedottaa avoimesti keräämistään tiedoista, ja että yksittäinen kuluttaja voi milloin tahansa saada pääsyn omiin tietoihinsa, sekä halutessaan vaatia niiden poistamista. Kuluttajan kaikki tallennetut tiedot on löydyttävä yrityksen järjestelmistä. Monille yrityksille tämä tarkoittaa merkittävää työmäärää, mikäli tietoja ei ole linkitetty eri järjestelmien välillä, tai jos henkilötietoja on tallennettu väärin. Älykkäät rajapintaratkaisut asiakastietojen käsittelyyn auttavat välttämään tietosuoja-asetuksen ongelmakohdat, ja asiakkaiden päivitetyt tiedot löytyvät nopeasti.

Älykkään ja oivaltavan datan avulla kommunikaatio kohdistuu oikein 

Yrityksillä on usein valtava määrä dataa asiakkaistaan. Tätä dataa voidaan käyttää markkinointiin, analytikkaan ym. Hyödyntämällä myös ulkoista dataa saadaan asiakkaista tarkempi kuva esimerkiksi elämäntilanteen, asumisen ja ostovoiman suhteen. Dun & Bradstreetin Consumer Intelligence API on rajapinta, jonka avulla yritys voi ottaa käyttöön yli 20 eri muuttujaa, joiden avulla asiakkaista saadaan osuvampi ja kattavampi kuva. Käyttämällä dataa aktiivisesti kampanjoissa yritys saavuttaa oikeat asiakkaat oikeaan aikaan, mikä maksimoi ROI:n.

Lue Lisää Consumer Intelligencestä tästä!

Tilaa sähköpostisarjamme!

Sähköpostisarjassamme käsittelee dataa, turvallista henkilötietojen käsittelyä sekä tietosuoja-asetusta. Lisäksi kerromme sinulle siitä, miten voit työskennellä näiden aiheiden parissa tehokkaammin kasvattaien samalla liiketoimintaasi. Tilaa sähköpostisarjamme tästä!

Lue tietosuojaselosteemme