Omien luottotietojen tarkistaminen

Yksityishenkilöt

Luonnolliselle henkilölle, jota koskevat tiedot on ensimmäistä kertaa merkitty luottotietorekisteriin, on lähetettävä tieto rekisteröinnistä, rekisteröidyn oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus sekä saatavan suorittamisen vaikutuksesta luottotietorekisteriin tehtäviin merkintöihin (Luottotietolaki 29 §).

Sen, joka hankkii rekisteröidyn henkilöluottotietoja käytettäviksi luottoa myönnettäessä tai muuhun lainmukaiseen tarkoitukseen, on huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada ennakolta tiedon henkilöluottotietojensa käytöstä ja siitä, mistä rekisteristä luottotiedot hankittu.

Yksityishenkilöllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä löytyy luottotietorekisteristä, mistä rekisteriin talletetut tiedot ovat peräisin ja kenelle sinua koskevia henkilöluottotietoja on viimeisen 12 kuukauden aikana luovutettu. Jos haluat tarkastella tietojasi, voit tehdä sen helposti OmaData -palvelun kautta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt voi myös lähettää kirjallisena, allekirjoitettuna ja varustettuna kopiolla virallisesta henkilöllisyystodistuksesta osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Lisätiedot:

Luottotietolaki

 

Muutoksia luottotietolakiin 1.12.2022

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa koskevan lakimuutoksen myötä yleisimpien henkilöluottotietojen ja yritysluottotietojen säilytysaika lyhenee 30 päivään maksun suorittamisesta. Säilytysaikaa koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.12.2022 alkaen.