Update on Dun & Bradstreet Scoring and Usage in Compliance with Sanctions on Russia.   Read more

Maksuhäiriö- ja muut luottotietomerkinnät

Remarks of Payment - Betalningsanmärkning

Maksuhäiriömerkintä syntyy sellaisten laskujen tai velkojen perusteella, jotka ovat olleet maksamatta pitkään. Tieto maksamattomasta velasta kirjataan luottotietorekisteriin, jonne merkintä päätyy usein ulosoton tai käräjäoikeuden ilmoituksen perusteella. Yhdellä henkilöllä tai yrityksellä voi olla useita maksuhäiriömerkintöjä, sillä jokainen maksamaton velka kirjataan luottotietorekisteriin erikseen. Lisäksi samasta velasta voi olla useita merkintöjä, mikäli velka on maksamatta pitkään.

Luottotietoraportti on yksinkertainen tapa tarkastaa maksuhäiriömerkintöjen tilanne. Verkkopalveluidemme kautta löydät kattavat raportit erilaisiin tarpeisiin. Selitteet raporttien merkintöihin löydät alla olevasta taulukosta.

Tutustu selitteisiin

Omat luottotiedot

Omat luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät voit tarkistaa kerran 12 kuukauden aikana maksutta. Raportin saat välittömästi kirjautumalla verkkopalveluumme vahvan sähköisen tunnistautumisen avulla. Mikäli tarvitset raportin useammin, saat sen palvelusta hintaan 9,90 €/kerta.

Tarkasta

Yrityksen luottotiedot

Kauppakumppanin maksukyky on hyvä varmistaa erityisesti ennen uuden asiakassuhteen aloittamista ikävien luottotappioiden välttämiseksi. Verkkopalvelustamme löydät kattavat Euroopan laajuiset yritysraportit. Raportin saat verkkopalvelusta käyttöösi välittömästi.

Tarkasta

Henkilöluottotiedot

Toisen henkilön luottotiedot on mahdollista tarkistaa vain tietyissä lain määrittelemissä tilanteissa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi lainan hakeminen, vuokrasopimuksen solmiminen tai osamaksusopimus. Näitä tilanteita varten saat luottotietoraportin helposti ja nopeasti verkkopalvelustamme.

Tarkasta

Luottotietoraporttien selitteet

Merkintäkoodit
Betalningsanmärkning
Remark codes

Selite
Anmärkning text
Remark text

KHI

Velallisen konkurssihakemus
Konkursansökan av gäldenär
Bankruptcy petition by debtor

KHV

Velkojan konkurssihakemus
Konkursansökan av borgenär
Bankruptcy petition by creditor

KJS

Konkurssihakemus jäänyt sillensä
Konkursansökan lämnats därhän
Bankruptcy petition cancelled

KHH

Konkurssihakemus hylätty
Konkursansökan avslagen
Bankruptcy petition rejected

KKV

Konkurssiin asettaminen
Försätt i konkurs
Declared bankrupt

KHP

Konkurssi peruttu asettamisen jälkeen
Återkallad konkurs
Bankruptcy withdrawn

KS

Konkurssiasiassa sovinto
Förlinkning i konkurs
Settlement in bankruptcy

KR

Konkurssi rauennut
Konkurs avskriven
Bankruptcy lapsed

KRS

Konkurssihakemus rauennut saneerauksen johdosta
Konkursansökan förfallen p.g.a. sanering
Bankruptcy petition lapsed due to restructuring

KVS

Konkurssi julkisselvitykseen
Konkurs till offentlig utredning
Bankruptcy to public procession

KVA

Konkurssivalvonta
Konkursbevakning
Proof of debt in bankruptcy

KJV

Konkurssijakoluettelon vahvistaminen
Konkursutdelning bekräftad
Bankruptcy claims  confirmed

FHI

Velallisen saneeraushakemus
Saneringsansökan av gäldenär
Restructuring petition filed by the debtor

FHV

Velkojan saneeraushakemus
Saneringsansökan av borgenär
Restructuring petition filed by creditor

FHH

Saneeraushakemus hylätty
Saneringsansökan avslagen
Restructuring petition rejected

FHP

Saneeraushakemus peruttu
Saneringsansökan återtagen
Rrestructuring petition cancelled

FVK

Väliaikainen toimenpidekielto
Tillfällig åtgärdsförbud
Temporary prohibition of measures

FSA

Saneerausmenettelyn aloittamispäätös
Inledningsbeslut om sanering
Opening decision on restructuring process

FJS

Saneeraushakemus jäänyt sillensä
Saneringsansökan lämnats därhän
Restructuring petition cancelled

FOV

Saneerausohjelman vahvistaminen
Saneringsprogram bekräftad
Restructuring programme confirmed

FR

Saneerausohjelman raukeaminen
Saneringsprogram förfallit
Restructuring programme lapsed

FOP

Saneerausohjelman päättyminen
Saneringsprogram upphört
Restructuring programme expired

FLA

Saneeraus lakannut aloittamispäätöksen jälkeen
Saneringen avslutad
Restructuring discontinued

HAK

Velkajärjestelyhakemus
Ansökan om skuldsanering
Debt restructuring petition

HAP

Velkajärjestelyn aloittamispäätös
Inledningsbeslut om skuldsanering
Opening decision on debt restructuring process

HVP

Velkajärjestelyn maksuohjelman vahvistaminen
Debt restructuring programme confirmed
Confirmation of restructuring programme

HHP

Velkajärjestelyhakemuksen hylkääminen
Skuldsaneringsansökan avslagen
Debt restructuring petition rejected

HHS

Velkajärjestelyhakemus jäänyt sillensä tai rauennut
Skuldsaneringsansökan lämnats därhän
Debt restructuring petition cancelled

HRP

Velkajärjestelyohjelman raukeaminen
Lapsed skuldsaneringsprogram förfallit
Debt restructuring programme

HMP

Velkajärjestelyohjelman muuttaminen
Skuldsaneringsprogram ändrat
Debt restructuring programme changed

LTK

Liiketoimintakielto
Näringsförbud
Ban on business operations

LTV

Väliaikainen liiketoimintakielto
Tillfälligt näringsförbud
Temporary ban on business operations

YVK

Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa
Tredskodom i fordringsmål
Unilateral judgement on demand for payment

SVK

Velkomusasiassa annettu tuomio
Dom i fordringsmål
Judgement on demand for payment

UMP

Pitkäkestoinen ulosotto
Långvarig utsökning
Lengthy enforcement

UM

Tilittämätön ALV- tai muu vero
Oredovisade skatteinnehållning
Unaccounted tax withholdings and value-added tax instalments published by the tax authorities

UMV

Ulosotossa todettu este
Utmätningdförsok, medellöshet
Enforcement action, barred for lack of means

UMS

Suppeassa ulosotossa todettu este
Begränsad utmätningdförsok, medellöshet
Limited enforcement action, barred for lack of means

ATR

Trattaprotesti
Trattaprotest
Protest of a bill

AST

Trattaprotesti, ei julkaistava
Trattaprotest
Protest of a bill

LKP

Luottokortiin yms. liittyvä maksuhäiriö
Betalningsstörning gällande kontokredit
Payment default releted to credit card etc.

OSP

Osamaksusopimukseen yms. liittyvä maksuhäiriö
Betalningsstörning gällande avbetalningavtal
Payment default related to hire purchase

OLK

Omaehtoinen luottokielto
Frivilligt eget kreditförbud
Voluntary credit stoppage by the debtor

TTT

Tavaran takaisinotto ja tilitys
Återtagande av varan
Repossession of goods

TK

Vapaaehtoinen velkajärjestely
Frivillig skuldsanering
Voluntary debt restructuring

HAE

Edunvalvoja määrätty, toimintakelpoisuus ei rajoitettu
Intressebevakare förordnats med inga begränsade rättigheter
Trustee appointed with non-restricted competent

HAR

Edunvalvoja määrätty, toimintakelpoisuus rajoitettu
Intressebevakare förordnad för personen med begränsade rättigheter
Trustee appointed for person with restricted competent

HAV

Edunvalvoja määrätty, henkilö vajaavaltainen
Intressebevakare förordnad för omyndig personen
Trustee appointed for incompetent person

JHV

Julkinen haaste velkojille
Offentlig stämning på borgenärer
Public summons to creditors

MOP

Osakepääoma menetetty
Aktiekapital förlorat
Share capital lost

SEL

Asetettu selvitystilaan
Försatt i likvidation
Declared Liquidation