Uusi raportti

Supply Chain Navigation 2021 and beyond

Kysyimme yli tuhannelta hankinta-alan ammattilaiselta mahdollisista tulevaisuuden haasteista sekä vuoden 2021 prioriteeteista ja suunnitelmista. Heidän vastauksensa on tiivistetty tuoreeseen raporttiimme.
Lataa raporttimme!

Täytä tietosi alle ja saat maksuttoman materiaalin heti sähköpostiisi!

Raportti sisältää

  • hankinta- ja toimitusketjujohtajien tärkeimmät prioriteetit vuonna 2021 
  • lyhyen tähtäimen suunnitelmat ja pitkän tähtäimen haasteet 
  • organisatorinen kypsyys ja prosessit 
  • haasteet toimittajan näkyvyydessä ja toiminnan tehokkuudessa 
  • automaatio vuonna 2021 ja jatkossa 
  • riskienhallinta: arviointi ja vaatimustenmukaisuus 
  • valmius kyberturvallisuuteen


Hanki arvokasta tietoa toimitusketjun hallinnan tueksi

Hanki arvokasta tietoa toimitusketjun hallinnan tueksi

Jopa 98 % kyselyyn vastanneista johtajista kokee operatiivisen tehokkuuden yhä haasteeksi. Kyselyyn vastanneista 37 % oli pandemiaan liittyvien taloudellisten häiriöiden vuoksi automatisoinut joitakin tehtäviä tai investoinut tekniikkaan tukeakseen alihankintaa tai työvoiman hajauttamista.