Dun & Bradstreet sai päätökseen Bisnoden, Euroopan johtavan data-analytiikkayrityksen, yritysoston

11 tammi 2021

Short Hills, New Jersey, 11. tammikuuta 2021: Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (jäljempänä ”Dun & Bradstreet” tai ”yhtiö”) (NYSE:DNB), maailman johtava liiketoimintapäätöksiä tukeva data- ja analytiikkatoimittaja, ilmoitti tänään viimeistelleensä tytäryhtiönsä Dun & Bradstreet Holdings BV:n kautta tehdyn Bisnode Business Information Group AB:n (jäljempänä ”Bisnode”), Euroopan johtavan data- ja analytiikkayrityksen ja Dun & Bradstreetin maailmanlaajuisen verkoston pitkäaikaisen jäsenen, yritysoston. Yhtiö maksoi kaupasta 7,2miljardia Ruotsin kruunua. Kaupan päätöksessä käytettiin noin 625 miljoonaa dollaria nettokäteistä sekä laskettiin liikkeelle 6 237 089 uutta kantaosaketta suunnatulla osakeannilla. Bisnode Belgium NV, Bisnoden belgialainen tytäryhtiö, pysyy Ratos AB: n omistuksessa.

”Haluan toivottaa Bisnoden henkilöstön tervetulleeksi Dun & Bradstreetin tiimiin. Olemme saaneet erinomaisen tilaisuuden vahvistaa portfoliotamme ja koota yhteen rautaista osaamista. Näin pystymme palvelemaan paremmin sekä nykyisiä että uusia asiakkaitamme”, Dun & Bradstreetin toimitusjohtaja Anthony Jabbour kuvailee yrityskauppaa. ”Bisnoden markkina-alue kattaa monia Euroopan strategisimmista maista. Data ja analytiikkaratkaisujemme yhdistelmä antaa meille mahdollisuuden vahvistaa kansainvälistä kasvustrategiaamme. Näiden uusien kyvykkyyksien avulla meillä on erinomaiset mahdollisuudet vastata sellaisten asiakkaiden tarpeisiin, jotka haluavat kasvattaa liiketoimintaansa, parantaa tehokkuutta ja optimoida liiketoiminnan riskejä.”

Kahden johtavan ja luotetun brändin yhdistyminen tukee yrityksiä erityisesti nyt, kun disruptiivisen makroympäristön haasteet ovat tehneet data- ja analytiikkaosaamisesta sekä digitaaliseen liiketoimintaan siirtymisestä entistä tärkeämpää. Yhdessä yhtiöillä on lähes 250000asiakasta, joille voidaan yrityskaupan myötä tarjota kriittisen tärkeitä ratkaisuja vastapuolen riskien seurantaan ja tappioiden välttämiseen. Samaan aikaan voidaan myydä turvallisesti luotolla ja kohdistaa viestintää luotettaville ja maksukykyisille prospekteille.  

”Meillä on yhteinen missio Bisnoden kanssa: auttaa yrityksiä kilpailemaan, kasvamaan ja menestymään. Olemme jo pitkään tukeneet Bisnodea Dun & Bradstreetin maailmanlaajuisen verkoston jäsenenä, ja nyt olemme valmiita ottamaan seuraavan askeleen yhteisellä matkallamme”, Dun & Bradstreet Internationalin pääjohtaja Neeraj Sahai kertoo. ”Odotamme innolla, että pääsemme laajentamaan toimintaamme uusille ja houkutteleville liiketoimintakriittisille alueille ja monipuolistamaan tuotevalikoimaamme kasvustrategiamme mukaisesti. Juuri muodostamamme kansainvälinen strateginen neuvottelukunta auttaa meitä vastaamaan nopeasti nykyisten ja tulevien asiakkaiden tarpeisiin.” 

Osana yrityskauppavalmisteluja Dun & Bradstreet on perustanut kansainvälisen strategisen neuvottelukunnan, joka tukee Dun & Bradstreet Internationalin johtoryhmää strategisilla neuvoilla. 

Kansainvälisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Sahai ja hänen lisäkseen siihen kuuluu Jonas Wiström, Ratos AB:n toimitusjohtaja. Muut neuvottelukunnan jäsenet tullaan julkaisemaan myöhemmin kvartaalin aikana.

Yritys tulee tarjoamaan ohjausta sekä 2021 synergiasuunnitelman Bisnodelle neljännen kvartaalin tuloskeskustelussa.

Tietoa Dun & Bradstreetistä 

Dun & Bradstreet on maailman johtava liiketoimintapäätöksiä tukevan datan ja analytiikan toimittaja, joka auttaa eri puolilla maailmaa toimivia yrityksiä parantamaan liiketoimintaansa. Dun & Bradstreetin Data Cloud -pilvipalvelu tarjoaa ratkaisuja ja asiantuntemusta, joiden avulla asiakkaat voivat kasvattaa tuottoja, pienentää kustannuksia, hallita riskejä ja kehittää liiketoimintaa. Kaikenkokoiset yritykset ovat luottaneet Dun & Bradstreetin asiantuntemukseen riskien hallinnassa ja mahdollisuuksien etsimisessä jo vuodesta 1841. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat  

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuuksia. Lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, mukaan lukien tulevaisuuteen liittyviä odotuksia, toiveita, aikomuksia ja strategioita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Dun & Bradstreetin johdon näkemyksiin, oletuksiin ja saatavilla olevaan tietoon. Lausumat perustuvat tulevia taloudellisia ja operatiivisia tuloksia koskeviin odotuksiin, eivät tosiasioihin, joten todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi arvioiduista tuloksista. Dun & Bradstreetilla ei ole velvollisuutta päivittää tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevien tapahtumien tai muiden syiden perusteella. Esimerkkejä tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyvistä riskeistä ja epävarmuuksista ovat (i) maailmanlaajuisen tai paikallisen taudin, pandemian tai epidemian puhkeaminen tai puhkeamisen pelko (kuten maailmanlaajuinen koronapandemia), mukaan lukien maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus ja vastatoimet; (ii) maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset, mukaan lukien elpymisnopeus tai mahdolliset tulevat ilmaantumiset; (iii) kykymme ottaa käyttöön ja toteuttaa liiketoiminnan muutoksia koskevia strategisia suunnitelmiamme; (iv) kykymme kehittää tai myydä ratkaisuja oikea-aikaisesti tai ylläpitää asiakassuhteita; (v) ratkaisujamme koskeva kilpailu; (vi) brändimme ja maineemme vahingoittuminen; (vii) epäsuotuisa maailmanlaajuinen taloudellinen tilanne; (viii) kansainväliseen toimintaan ja laajenemiseen liittyvät riskit; (ix) puutteet kyberturvallisuuspoikkeamien ehkäisemisessä tai luottamuksellisten tietojen suojauksen puutteellisuuden havaitseminen; (x) puutteet tietojemme tai järjestelmiemme eheydessä; (xi) järjestelmäviat ja/tai henkilöstöön liittyvät häiriöt, jotka voivat viivästyttää ratkaisujen toimittamista asiakkaillemme; (xii) tietolähteisiin pääsyn estyminen; (xiii) ohjelmisto-, verkko- ja pilvipalvelutoimittajien palvelujen puutteet tai palveluja koskevan suhteen päättyminen; (xiv) yhden tai useamman avainasiakkaan, liiketoimintakumppanin tai viranomaissopimuksen menettäminen tai heikentyminen; (xv) riippuvuus strategisista liitoista, yhteishankkeista ja yrityskaupoista liiketoiminnan kasvattamiseksi; (xvi) kykymme suojata immateriaalioikeuksiamme riittävästi tai kustannustehokkaasti; (xvii) immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevat vaatimukset; (xviii) tilaus- tai maksualustojen viiveet tai käyttökatkot; (xix) yritysostoihin ja -integraatioihin, Bisnode-yritysosto mukaan lukien, ja olemassa olevien liiketoimintojen divestointeihin liittyvät riskit; (xx) kykymme saada vanhemman johdon jäsenet pysymään yhtiössä sekä houkutella uusia ammattitaitoisia työntekijöitä ja saada nämä pysymään yhtiössä (xxi) kansallisten lakien ja määräysten noudattaminen; (xxii) rakenteeseemme ja asemaamme toisen yhtiön valvonnan alaisena yhtiönä liittyvät riskit (xxiii) muut tekijät, jotka on mainittu 30.6.2020 päivätyn ja 2.7.2020 SEC:lle (Securities and Exchange Commission) toimitetun lopullisen listalleottoesitteen riskitekijöihin, taloudellisen tilan ja toiminnan tulosten johdon yhteenvetoon ja analyysiin sekä tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyvissä ja muissa kohdissa, yhtiön 30.6.2020 ja 30.9.2020 päättyneitä neljänneksiä koskevissa Form 10-Q -osavuosikatsauksissa sekä yhtiön SEC:lle myöhemmin tekemissä ilmoituksissa. 

Lisätietoja: 

Sijoittajille: 
Debra McCann 
973-921-6008 
IR@dnb.com 

Medialle: 
Louise Cavanagh
+44 (20) 71495051 
cavanaghl@dnb.com 

Lisette Kwong 
+1 (973) 382-6335
kwongl@dnb.com