Työympäristö

Bisnode on sitoutunut olemaan tasa-arvoinen, turvallinen ja innostava työpaikka

Työympäristö

Bisnode on sitoutunut olemaan tasa-arvoinen, turvallinen ja innostava työpaikka

Työntekijät ovat Bisnoden menestystekijä. Pidämme ihmisten erilaisuutta vahvuutenamme. Kaikkia Bisnoden työntekijöitä kohdellaan reilusti ja tasa-arvoisesti yksilöllisistä eroista, kuten kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnollisista tai poliittisista vakaumuksista, sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai siviilisäädystä huolimatta.

Työolosuhteet

Työolosuhteet

Urakehitys

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana jokainen työntekijä käy kehityskeskustelun lähimmän esimiehensä kanssa. Puolen vuoden kuluttua käydään jatkokeskustelu. Käytämme verkkotyökalua valmistelemaan, laatimaan, dokumentoimaan ja valvomaan määrättyjen taitojen ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien edistymistä.

Työympäristö

Bisnoden tavoitteena on luoda innostava työpaikka, joka edistää kaikkien työntekijöiden henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä. Työympäristö käsittää sekä fyysisen että psykososiaalisen ympäristön. Terveys ja turvallisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme, ja panostamme sekä ennaltaehkäisevään työympäristöön että hyvinvointihankkeisiin. Tarjoamme työntekijöillemme myös mahdollisuuksia edistää omaa terveyttään vuosittaisilla hyvinvointiin liittyvillä määrärahoilla.

Jokainen Bisnoden osasto määrittelee toimiensa painopisteeseen perustuvia työolosuhteiden kehitystavoitteita. Tavoitteet yhdistetään Bisnoden yleisiin tavoitteisiin ja työympäristöön liittyviin menettelytapoihin. Bisnoden työympäristöhankkeiden arviointi mahdollistaa työolosuhteiden jatkuvan kehityksen.

Syrjintäkielto

Syrjintäkielto

Bisnode toimii aktiivisesti ehkäistäkseen sekä suoraa että epäsuoraa syrjintää. Emme hyväksy minkäänlaista huonoa kohtelua tai häirintää taustatekijöistä riippumatta. Käytämme samoista taidoista ja samasta työstä samapalkkaisuusperiaatetta ja samoja työehtoja. Kaikilla työntekijöillä on samat oikeudet kehittää omia taitojaan.

Toisin kuin tavanomaiset, joka työpaikalla tapahtuvat selkkaukset, huono kohtelu ja häirintä ovat luonteeltaan toistuvia. Tällaisen käytöksen lopettaminen vaatii usein aktiivisia toimenpiteitä.

Huono kohtelu tarkoittaa toistuvaa, alentavaa käytöstä tai muunlaista, yhteen työkaveriin kohdistuvaa negatiivista kohtelua. Se saattaa sisältää esimerkiksi kiusaamista ja fyysistä väkivaltaa.

Häirintä tarkoittaa henkilön kunniaa loukkaavaa käytöstä ja liittyy esimerkiksi sukupuoleen, seksuaaliseen identiteettiin tai sen ilmaisemiseen, kansallisuuteen, uskonnolliseen tai muuhun vakaumukseen, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaan syrjintään.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Tasa-arvokäytäntömme mukaisesti tulemme tekemään aktiivista työtä sukupuolineutraalin rekrytoinnin ja tasapuolisemman sukupuolijaottelun eteen organisaatiomme kaikilla osa-alueilla. Bisnoden työntekijöille tulee aina tarjota tasa-arvoiset työolosuhteet ja yhtäläiset kehitysmahdollisuudet. Miehille ja naisille tarjotaan myös tasa-arvoiset mahdollisuudet uran ja vanhemmuuden yhdistämiselle, ja Bisnodella on positiivinen asenne vanhemmuuteen ja osa-aikaiseen työhön.