D&B Finance Analytics Credit Intelligence

Dun & Bradstreeti tipptasemel andmed ja analüütika, mis on integreeritud võimsa tehisintellektil põhineva krediidijuhtimise lahendusega.

Võimas automatiseeritud krediidiriski juhtimine
Credit Intelligence aitab Teil hinnata krediidi- ja rahaprotsessi (credit-to-cash) – hoolimata Teie ettevõtte suurusest.
 • Saate väljastada koheseid krediidiotsuseid
 • Standardiseerida krediidiülevaateprotsesse
 • Läbi viia efektiivset portfelli- ja kontoanalüüsi
 • Juhtida kogu portfelli, et aidata vähendada debitoorse võlgnevuse käibeväldet (DSO)
 • Saada õigeaegselt palka

Vaadake, kuidas D&B Finance Analytics Credit Intelligence aitab juhtida riski, suurendada töö tulemuslikkust ning tugevdada äriteadmisi.

Portfolio Insight
Saage teavitusi riskantsetest kontodest ning tutvuge ülimalt põhjalike aruannetega oma portfelli kohta
Account Manager
Pakume Teile holistilist ülevaadet oma kontode portfellist, mis annab tervikliku pildi riskide vältimiseks.

Portfolio Insight

Olge kursis oma portfelliga Portfolio Insight abil

Selle ülemaailmsed portfellijuhtimise võimalused ning tõhustatud aruandlus aitavad Teil mõista potentsiaalset koguriski ja tuvastada kasvuvõimalusi. Kergesti arusaadavad diagrammid ja graafika annavad selge ülevaate riskijaotuse ja trendide kohta, mis aitavad teil mõista laekumata summade ja riskantseimate kontode riskide jagunemist konkreetsel ajahetkel läbi segmentide, milleks on näiteks valdkond, asukoht, ajalise jaotuse vahemikud ja krediidilimiidi kasutus – isegi halva võlareservi väljaarvutamisel. Üheks populaarseks featuuriks olevad teavitused annavad Teile märku klientide riskitasemete võimalikust muutusest, enne kui see võib Teid kokkuvõttes mõjutada.

Account Manager

Muutke konto ülevaatuse protsessi Account Manager abil

Juhtige võimalikke riske proaktiivselt, kombineerides laekumata maksete andmeid kõige hiljutisema Dun & Bradstreeti analüütikaga krediidikvaliteedi muudatuste kohta reaalajas. Account Manager aitab Teil kasvatada kontopunkte, kehtestada krediidipiiranguid ning -tingimusi ja hallata kontoandmeid. Automatiseeritud ülevaatused skaneerivad muudatusi krediidiriski kvaliteedis ning vajaduse korral märgistatakse kontod ülevaatuseks, mis võib viia krediidi uuesti hindamise, tingimuste muutmise või – riski tuvastamise korral – krediidi peatamise või võla sissenõudmiseni. Automatiseeritud ülevaated aitavad olulisel määral täiustada Teie kontohalduse töövoogu tervikuna.

Ülevaade tootest

 • Teavitused väga riskantsetest kontodest ning ülimalt põhjalikud aruanded oma portfelli kohta
 • Ülemaailmse portfelli täiustatud monitoorimine
 • Enam kui 400 miljoni ettevõtte andmed ja analüütilised ülevaated
 • Oskus leida kasvuvõimalusi
 • Kiiremad krediidiotsused
 • Õigeaegne palgalaekumine
 • Tehisintelligents üheskoos juurdepääsuga tipptasemel andmetele ning analüüsile
 • Hea juurdepääsetavus tänu kasutajasõbralikule platvormile