Bisnode suhtumine andmekaitsesse

Bisnode andmekaitse eeskirjad

Tegeleme iga päev suurte andmemahtudega. Meie jaoks on iseenesestmõistetav, et suhtume andmetesse austusega. Andmete turvalisus ja eraelu puutumatus on meie jaoks vähemalt sama tähtsad kui meie klientide jaoks. Seega järgime oma töös hoolikalt koostatud eeskirju ja kontrollikavasid. Kasutame usaldusväärseid süsteeme ja loomulikult täidame kõigil meie turgudel kehtestatud seadusi, reegleid ja määrusi.

Meie eesmärk on tagada meie valduses oleva teabe turvalisus ning klientide eraelu puutumatus, kasutades meile usaldatud andmeid adekvaatselt ja vastutustundlikult. Isikuandmete kogumine, kasutamine, säilitamine, kaitsmine ja avaldamine on reguleeritud meie andmekaitse eeskirjade ja andmekaitse põhimõtetega.

Turvalisus ja andmekaitse

Anname endast parima, et tagada sinu andmete maksimaalne konfidentsiaalsus ja turvalisus. Selleks rakendame kõiki vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Meie võrgustik, infrastruktuur ja infosüsteemid on kaitstud. Teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult isikud, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik. Sellised isikud peavad säilitama ametialase taktitunde ja täitma kõiki isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke tehnilisi nõudeid.

Lisaks soovime sinu andmeid kaitsta loata juurdepääsu, töötlemise, muutmise ja hävitamise eest. Kaitseme nii toorandmeid kui ka analüüsitud andmeid rikkumise eest kogu nende elutsükli jooksul, rakendades selleks andmekaitse-, tehnoloogia- ja IT-turvalisuse meetmeid.

Isikuandmetega seotud rikkumised

Mõnikord juhtuvad ootamatud asjad. Sellistele olukordadele mõeldes olemegi koostanud kriisiplaanid. Andmetega seotud rikkumiste korral, mis võivad ohustada sinu isikuandmete privaatsust, teavitatakse meie eeskirjade kohaselt nii sind kui ka andmekaitse komisjoni. Sellisel juhul anname endast kõik, et olukord võimalikult kiiresti lahendada ning vähendada võimalikke kahjulikke tagajärgi.

Riski vähendamine andmete minimeerimise abil

Andmete üleküllusega on tegemist iga valdkonna puhul. Tekitame ja säilitame liiga palju andmed ning – mis kõige hullem – ei suuda leida head viisi andmetest vabanemiseks, kui neid enam vaja ei ole. Bisnode minimeerib andmehulka regulaarselt, piirates meie äritegevuses hädavajalike andmete kogumist ja säilitamist. Andmete minimeerimine tähendab isikuandmete kogumisel piirdumist ainult sellega, mis on vastava eesmärgi täitmiseks otseselt vajalik.

Krediidiinfo kasutamine

Tõlgendame sageli klientide jaoks andmeid kliendi finantsseisu ja maksekäitumise kohta. Oleme turvakaalutlustel välja töötanud rakendused Bisnode ID ja Bisnode Secure, mis tagavad kõigi meie klientide kasutajatele isikliku sisselogimisvõimaluse. Niimoodi saame kontrollida kõigi krediidiinfot kasutavate isikute isikusamasust ja vähendada riski, et loata isikud pääsevad meie klientide teenustele ja andmetele ligi. Rakenduste Bisnode ID ja Bisnode Secure kombinatsiooni nimetatakse tugevaks autentimiseks ning selle abil on nii meie klientidel kui ka meil endil Bisnode’is alati lihtne tagada, et kasutame andmeid turvaliselt.