Korduma Kippuvad Küsimused

Isikuandmete kaitse kohta

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad inimest otseselt või kaudselt tuvastada. Isikuandmed on ainult füüsilisel isikul – juriidilisel isikul puudub eraelu ning seega puuduvad ka isikuandmed.

Isikuandmeid on kolme liiki

 • Tavalised isikuandmed: näiteks: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni).
 • Tundlikud isikuandmed: näiteks sotsiaalabi saamine, krediitkaardi andmed, reaalajas asukohatuvastuse andmed, kriminaalmenetluse andmed, maksekäitumise andmed.
 • Eriliiki isikuandmed, varasema sõnastuse järgi delikaatsed isikuandmed: näiteks biomeetrilised andmed, terviseandmed, usuline, etniline või rassiline kuuluvus.

Bisnode ei kogu ega töötle eriliiki isikuandmeid. Tundlike isikuandmete käsitlemisel rakendatakse erimeetmeid.

Isikuandmete kohta täpsemalt loe siit: https://www.aki.ee/et/mis-isikuandmed

 • Isikuandmete kaitse seadus ja selle seletuskiri  (märkusei kehti alates 25.05.2018; uus EL isikukaitseandme kaitse üldmäärusega  täielikus koodskõlas olev seadus  on vastuvõtmisel) 

 • Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) kehtib alates 25.05.2018 

 • Elektroonilise side seadus 

 • Rahvastikuregistri seadus 

 • Riikliku statistika seadus 

 • Digiallkirja seadus 

 • Muud õigusaktid 

Täpsemalt õigusaktide kohta: https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/oigusaktid

Isikuandmete kaitse seadus normib isikuandmete kaitset ja järelevalvet ning Andmekaitse Inspektsiooni seisundit. Varasem Isikuandmete kaitse seadus ei kehti alates 25.maist 2018; uus seadus on vastuvõtmisel ning see saab olema täielikus vastavuses EL isikuandmete kaitse üldmäärusega. Vahepealsel ajal tuleb lähtuda vaid isikuandmete kaitse üldmäärusest.

 • Õigus saada teavet oma isiku andmete kasutamise kohta ja esitada parandusi 

 • Õigus taotleda andmete kustutamist 

 • Õigus seada piiranguid oma andmete kasutamisele 

 • Õigus nõuda oma isikuandmete ülekandmist teise firmasse(näittelefoninumber) 

 • Õigus esitada vastuväiteid ja pöörduda andmekaitseinspektsiooni poole 

Bisnode Andmekaitsetingimused leiad siithttps://krediidiraportid.ee/andmekaitsetingimused

Kui Sa oled end registreerinud mõne meie teenuseid pakkuva lehe kliendiks, siis oled sellega sõlminud lepingu kasutada oma kontaktandmeid, mis on vajalikud Sinu tellimuste haldamiseks. Võimalik, et oled avaldanud ka soovi uudiskirjade saamiseks. 

Lisaks Sinu enda poolt avaldatud andmetele võib meie baasis olla ka Sinu kui äriühingu esindaja kontaktandmeid ning muid avalikest allikatest või partneritelt kogutud andmeid.   

Bisnode võimaldab Sulle juurdepääsu Sinu isikuandmetele, mida me töötleme. See tähendab, et Sa võid meiega ühendust võtta ja me anname Sulle teada, kas ja milliseid isikuandmeid me oleme kogunud ja töötleme ning millisel eesmärgil on neid andmeid kasutatud. Kui sa soovid mõnede või kõigi oma isikuandmete koopiat, palun saada meile e-postiga või tavapostiga kiri järgmisele aadressile.  

E-post:                           gdpr.estonia@bisnode.com 

Postiaadress              Bisnode Estonia AS 

                                            Endla 15 

                                            10122 Tallinn 

 Bisnode  Andmekaitsetingimused leiad siithttps://krediidiraportid.ee/andmekaitsetingimused

Jah, Bisnode võib luua turundusprofiile. Profiilide loomisel kasutatakse enamasti isiku põhilisi kontaktandmeid, mille puhul on minimaalne risk, et andmete töötlemine võib inimese eraelu puutumatuse kõrgesse ohtu seada. Siiski kaalutakse igal üksikul juhul kas ühiskonna õigustatud huvi kaalub üles võimaliku eraelu riive.

Kui oled end registreerinud mõne meie teenuseid pakkuva lehe kasutajaks/kliendiks või esitanud tellimuse e-kirja teelsiis oled sellega sõlminud lepingu kasutada oma kontaktandmeid, mis on vajalikud Sinu tellimuste haldamiseks.