kudas me isikuandmeid kasutame

Kui meil on sinu kohta olemas vajalikud andmed, saame aidata sulle igapäevaelulisi teenuseid pakkuda sujuvamalt, tagades samas andmete turvalisuse ja kasutades neid üksnes eesmärgipäraselt

Bisnode varustab ettevõtteid vajalike andmetega, andes niimoodi panuse ühiskonda. Näiteks osutab Bisnode teenuseid hädaabiteenistusele ja paljudele ametiasutustele. Sinu jaoks võivad meie tooted ja teenused näiteks toiminguid hõlbustada, kui poest või veebist midagi ostad, või hõlbustada laenu taotlemise protsesi. Sinu kaitsmiseks saame ka peatada sinu nimel tehtud lubamatud ostud, kui oled identiteedivarguse ohvriks langenud. Bisnode eesmärk on tagada, et andmed ei tooks kasu ainult sulle ja ühiskonnale, vaid ka kogu maailmale.

Allpool on toodud Bisnode eesmärgid ja ka see, mida tähendab andmete säilitamine Bisnodes.

BISNODE EESMÄRGID

Krediidiinfo

Krediidiinfo tähendab, et andmeid kasutatakse maksejõulisust ja finantsseisukorda puudutava teabe esitamiseks. Näiteks kehtib see krediidiriskireitingute ja raportite esitamisel.

Krediidiraportid.ee ja Risk Guardian Suite on head näited Bisnode toodetest selles eesmärkide kategoorias.

Turundusinfo

Turundusinfo tähendab, et valitud nimesid ja aadresse kasutatakse olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele ning muudele sihtrühmadele reklaami pakkumisel.

Hubspot on sellesse kategooriasse kuuluv Bisnodes kasutatav turunduse automatiseerimise tööriist.

Profiilianalüüs turunduses

Profiilianalüüs tähendab igasugust isiklike statistiliste andmete töötlemist vastava isikuga seotud kindlate aspektide hindamiseks. Eelkõige kasutatakse seda statistiliseks analüüsiks või isiku elustiiliga seotud andmete prognoosimiseks.

Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks Bisnode tooted Bisnode Customer Intelligence (BIT) ja Kollektion.

Kataloog

Kataloog tähendab, et andmeid kasutatakse infoallikana, leidmaks isikute kontaktinfot.

Kinnitamine ja kontroll (andmete kvaliteet ja andmehaldus)

See teenus sisaldab isikuandmete uuendamist, täiendamist ja kinnitamist eesmärgiga tagada andmete hea kvaliteet. Kinnitamine ja kontroll tähendab andmete korrektsuse kontrolli või uuendamist vajavate andmete tuvastamist ning muutmist. Praktikas võib teenust kasutada näiteks ettevõte, kes otsib uude kohta kolinud kliendi aadressi, et ajaleht talle õigele aadressile toimetada.

Bisnode Customer Intelligence (BCI) on hea näide Bisnode toodetest selles eesmärkide kategoorias.