Milliseid andmeid me sinu kohta kogume?

Sinu andmed, sinu valik. Uuri millised andmed Bisnodel olemas on.
Woman window shopping on city street

Bisnode’il ei ole kõigi inimeste kohta ühesugused andmed. Andmed sõltuvad sellest, mida sina ise või meie partnerid meile edastavad. Pea meeles, et andmed, mida sinu kohta kogume, võimaldavad ettevõtetel, organisatsioonidel ja ametiasutustel tegutseda, aga teevad ka sinu enda elu lihtsamaks ning turvalisemaks. Allpool on toodud näited andmetest, mis Bisnodel sinu kohta olemas võivad olla.

Konkreetsete andmete salvestamine sõltub vastavast tootest. Rohkema teabe saamiseks selle kohta, milliseid andmeid me kogume, võta palun ühendust oma kohaliku Bisnode esindusega.

Kõik meie tegevused on seotud isikuandmetega. Andmeid tuleb säilitada piisavalt kaua, et tagada parim kvaliteet ja vähendada seega vigade esinemise ohtu. Andmeid säilitatakse süsteemis vastavalt meie säilitamiseeskirjadele. Andmete säilitamise aeg sõltub igale konkreetsele andmekogumikule kehtivatest õigusnõuetest ja ärilistest vajadustest. Kui andmeid ei ole enam tarvis, kustutatakse need meie süsteemidest.

Põhiandmed

Põhiandmed

 • Nimi
 • Eesnimi
 • Sugu
 • Keel
 • Sünnipäev (või vanusevahemik)
 • Perekonnaseis
Kontaktandmed

Kontaktandmed

 • Postiaadress
 • Telefoninumber
 • Mobiiltelefoni number
 • Facebook
 • E-posti aadress
Täpsemad andmed

Täpsemad andmed

 • Tarbija huvid ja ostukäitumine - statistilised muutujad
 • Andmed võlgade sissenõudmise kohta, D&B DunTrade andmed
 • Elektroonse lokaliseerimise andmed GPS lokaliseerimine, mobiiltelefon
 • Perekonna koosseis - kes leibkonnas elab, nt mees, 43, naine, 43, poiss, 10, poiss, 15
 • Finantsandmed - kasutatakse krediidiraportite, sissetulekute, võlgade jm puhul
 • Andmed elustiili kohta - harjumused, vaba aeg, huvid
 • Amet/haridus/koolitus - näiteks tegevjuht, õigusalane haridus
Suhtlus Bisnodega

Suhtlus Bisnodega

 • E-kirjade sisu. Tekstisisu e-kirjades, mida säilitatakse kliendihaldussüsteemides. Näiteks kui meie klienditeenindusele kirjutate.
 • Helisalvestised. Klienditeeninduse ja müügikõnede salvestised
 • Elektroonilise tuvastamise andmed. Meie veebilehtede külastamise IP-aadress ja küpsised
Uuringud

Uuringud

Kui täidad meie (või meie partnerite) tarbijauuringuid, saame sinu kohta sinu vastuste alusel lisaandmeid.