kellega me isikuandmeid jagame?

Enne andmete edastamist hoolitseme selle eest, et on tagatud kõigi kohalike ja rahvusvaheliste kohustuste ja nõuete täitmine

Jagame andmeid oma klientidega, kes meie tooteid ostavad. Enne andmete edastamist vaatab Bisnode isikuandmete töötlemisele ja kaitsmisele kohalduvate riiklike eeskirjade nõuded üle. Seda tehakse eesmärgiga tuvastada nii meie kui ka andmete saaja (ka teistes riikides asuvate saajate) kohustused ning tagada nende täitmine.

Võime isikuandmeid avaldada äripartneritele ja tarnijatele, kellega koostööd teeme. Seda teeme selliste teenuste osutamisel, milleks peame sinu andmeid töötlema. Meil on õigus teha koostööd õiguskaitseorganitega või kohtuga, mis annab korralduse või palub meil avaldada meie veebilehtede või toodete kasutaja isiku või muud kasutusandmed.

Rohkem teavet selle kohta, mida me sinu andmete kaitsmiseks teeme.

Tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkonnad

Meie kliendid tegutsevad kõikvõimalikes valdkondades, näiteks:

 • Põllumajandus, metsandus ja kalandus
 • Mäetööstus
 • Töötlev tööstus
 • Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
 • Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
 • Ehitus
 • Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
 • Transport ja hoiustamine
 • Majutus- ja toitlustusteenused
 • Teave ja kommunikatsioon
 • Finants- ja kindlustustegevus
 • Kinnisvarateenused
 • Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
 • Haldus- ja abitegevused
 • Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
 • Haridus
 • Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
 • Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
 • Muud teenindavad tegevused, nagu organisatsioonide tegevus, arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus, teenindus.

Väljaspool Euroopa Liitu

Bisnode edastab isikuandmed Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvatele ettevõtjatele ainult siis, kui vastav riik suudab tagada teie isikuandmete piisava kaitse. Näiteks usume, et tagatakse piisav kaitse, kui edastame isikuandmed Ameerika Ühendriikidesse ettevõtjale, kes järgib andmekaitseraamistikku Privacy Shield või ELi andmeedastuslepingut.