mida me sinu kaitsmiseks teemeie

Sinu privaatsuse kaitsmiseks juhindume kõigis tegevustes oma andmekaitse eeskirjast
Gjeldsregisteret 

Sinu andmed on meie jaoks äärmiselt olulised, mistõttu anname endast parima, et su eraelu puutumatust kaitsta. 

1. Koostöö partneritega

Kõigepealt tagame, et meile algmaterjali ja toorandmeid esitavad koostööpartnerid täidaksid isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid. Ei ole vahet, kas tegemist on andmete kogumise või teile sinu isikuandmete töötlemise kohta antava infoga. Eelkõige palume neil Bisnodele andmete edastamise osas olla klientide suhtes võimalikult läbipaistvad ning lugeda meie veebilehtedelt selle kohta rohkem teavet. Kontrollime oma müüjaid ja kolmandaid isikuid regulaarselt, et veenduda andmete korrektses kasutamises.

2. Minimaalne töötlemine

Et kaitsta isikupuutumatust, lubame töödelda ainult konkreetseks eesmärgiks vajalikke andmeid. Peale selle ei väljasta me andmeid, kui kahtlustame, et neid võidakse kasutada meie eesmärkidega vastuolus ja rikkuda sellega isiku privaatsust. Meil on kasutusel blokeerimisvõimalus, nii et igal registreeritud üksikisikul või ettevõttel on õigus otseturundusest keelduda.

Andmete töötlemisel tagame täiustatud ja kaasaegse tehnilise turbe.

3. Regulaarne sisemine ja välimine kontroll

Sinu andmete turvalisus on meie jaoks äärmiselt oluline, mistõttu teostame regulaarset sise- ja väliskontrolli, et veenduda kasutatavate vahendite ja protsesside korrektses toimimises. Oleme ettevõttes nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil kehtestanud koordineeritud protsessid intsidentide/turvalisuse haldamiseks. Kõik töötajad ja konsultandid, kes andmetele ligi pääsevad, peavad tööle tulekul ja ametikohalt lahkumisel läbima protsessid, mille abil tagatakse, et vastav isik pääseb ligi ainult talle vajalikele andmetele. Selle kontrollimiseks peame andmetele juurdepääsuga seotud tegevustest logi.

4. Andmekaitseametnike võrgustik

Kuna Bisnode on Euroopa ettevõte, on meil nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil loodud andmekaitseametnike (DPO) võrgustik, mis tagab läheduse nii üksikisikule kui ka andmekaitseametnikele. Aga me ei piirdu ainult sellega. Korraldame regulaarselt kõigile grupi töötajatele isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud koolitusi.

5. Võimaldame teil oma õigusi rakendada

Oleme kehtestanud toimingud, mille abil teil on lihtne oma õigusi rakendada. Meie kiire ja tõhus klienditeenindus uuendab, korrigeerib, blokeerib ja kustutab ebakorrektsed või puudulikud andmed.

6. Riskide piiramine

Viisime isikuandmete kaitse üldmääruse alusel läbi isikuandmete kaitse mõju hindamise. Selles dokumendis analüüsitakse kõiki teie andmeid ohustavaid potentsiaalseid riske ja meetmeid, mida selliste riskide vältimiseks või piiramiseks rakendatakse. Oleme soovitatud meetmeid oma IT-süsteemis ja protsessides rakendanud.