Privaatsus ja andmete turvalisus

Sinu andmetega käiakse ümber hoolikalt ja nad on su enda kontrolli all

Üle 100 aasta oleme hallanud andmeid suurima austusega, pakkudes tooteid, mis aitavad nii üksikisikuid, organisatsioone kui ka ühiskonda. 

Soovime teavitada Eesti kodanikke, kuidas Dun & Bradstreet isikuandmeid töötleb ja kust leida lisateavet isikuandmete kaitse üldmäärusega sätestatud üksikisikute õiguste kohta.  

 • Andmeid säilitakse nii kaua kui on vajalik allpool kirjeldatud andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, järgides alati meie dokumenteeritud säilitamisperioode. 
 • Andmeid säilitatakse järgmistel eesmärkidel: turundus ja statistika, kinnitamine ja kontrollimine, krediidiinfo, kataloogiteenused, analüüs ja profileerimine. Lisateavet meie toodete kohta leiate siit
 • Isikuandmete kaitse üldmäärusega sätestatud õiguslik alus on lepinguline ja õiguspärane. 
 • Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme: identifitseerimisandmed, kontaktandmed, elektroonilise asukoha andmed, finantsnäitajad, võlgade sissenõudmisega seotud andmed, töökoht/haridus/väljaõpe, kliendi huvid ja ostukäitumine. 
 • Jagame andmeid ametiasutustega (seadusega ettenähtud juhtudel) ning piiratud hulgal valitud ärilt-tarbijale ja ärilt-ärile teenusepakkujatega, nende klientide ja partneritega. 
 • Kui andmeid edastatakse väljapoole ELi/EMPd, siis rakendame isikuandmete kaitse üldmäärusega sätestatud turvameetmeid.  
 • Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, neid parandada, taotleda andmete  kustutamist ning nende töötlemise ja  edastamise piiramist. Kõiki isikuandmete kaitse üldmääruses kirjeldatud andmesubjekti õiguseid tunnustatakse ning lisateavet nii õiguste kui ka nende kasutamise kohta leiate siit: https://krediidiraportid.ee/andmekaitsetingimused
 • Andmekaitse Inspektsioonile saate kaebuse esitada siin: info@aki.ee 
 • Isikuandmed pärinevad üldsusele kättesaadavatest allikatest ja andmekogudest, nagu: 
  • Äriregister 
  • Ametlikud teadaanded 
  • Maksu- ja Tolliamet
  • Riigi Teataja
  • Koostööpartnerite andmebaasid (inkasso jm).
 • Teatud juhtudel toetab Dun & Bradstreet automatiseeritud otsustusprotsesse, sh profileerimist. Seda kasutatakse näiteks krediidivõime hindamisel, kus hinnatakse andmesubjekti võimekust laenu saamiseks. Kõik sellised otsused tulevad Dun & Bradstreet’i klientidelt, mitte Dun & Bradstreet’ilt endalt.  
 • Teie andmekaitsespetsialisti kontakt Dun & Bradstreet’is on: dpo@bisnode.ee  

Detailsema info saamiseks võtke meiega ühendust aadressil: Dun & Bradstreet; Endla 15, Tallinn 10122; info@bisnode.ee; Telefon: +372 6414 910