Compliance-vastavuskontroll

Ettevõtte äritegevuse kindlustamine compliance-protsesside abil
Alustamine
check-mark-blue.png

Kindlusta oma äri vältides compliance-riske

check-mark-blue.png

Tee kiireid ja turvalisi otsuseid pidevalt ajakohastatud info alusel

check-mark-blue.png

Tõhusta compliance-protsesse ülemaailmsetele nõuetele vastates

Rahapesu käsitlev seadusandlus

Rahapesu käsitlev seadusandlus

Seaduste kohaselt peavad finantsasutused ja ettevõtetted kontrollima kas nende kliendid on poliitiliselt silmapaistvad isikud, (PEP -politically exposed persons) või kas nad esinevad rahapesu või terrorismi puudutavate sanktsioonide nimekirjas. PEP-d on oma tegevuse ja mõjuvõimu tõttu sellises ühiskondlikus positsioonis, kus nähakse ohtu ebaseaduslike hüvede saamiseks altkäemaksu või muu kuritegeliku tegevuse kaudu. See puudutab eriti ühiskonnas kõrget avalikku funktsioooni täitvaid isikuid nagu valitsuskabineti liikmed ja riigijuhid. Lisaks puudutab see ka rahvusvaheliste organisatsioonide juhtliikmeid.

Äritegevus PEP-ga ei ole keelatud, samuti nende pereliikmete, sugulaste või  koostööpartneritega (RCA-relatives or close associates), kuid seadus nõuab, et ettevõtted oleksid teadlikud, kas nende kliendid on  PEP-d.
EU ja ÜRO sanktsioonide loetelud sisaldavad nimekirju isikutest,  kes on karistatud seoses osalemisega või seotusega terrorismis. Eelnimetatud isikutega ei ole lubatud teostada äritegevust.

Bisnode compliance-lahendused tagavad selle, et äriotsuste tegemiseks on alati käepärast asjakohane teave. Valides õiged kliendid ja olles teadlik võimalikest äritegevusega seotud kohustustest, lood tingimused millega saavutad piisava ja nõuetekohase hoolsuskohustuse (due intelligence).

Tõhusta oma compliance-protsesse

Tõhusta oma compliance-protsesse

Ühtne vastavuskontrolli süsteem võimaldab teostada paremini seiret ja kontrolli

  • Saad lisainfot oma klientide kohta, kui teostad seiret nende võimaliku esinemise kohta PEP-de ja sanktsioonide nimekirjades.
  • Tee teadlikke ja asjakohaseid otsuseid integreeritud, reaalajas toimiva seire abil.
  • Tänu meie arhiveerimisprotsessidele on sul ajadusel alati käepärast tehtud otsused ja seirete ajalugu
Lihtsusta oma protsesse ülemaailmselt

Lihtsusta oma protsesse ülemaailmselt

Turvaline riskijuhtimine tänu meie koostööle Dun & Bradstreet'iga

  • Kasuta tõhusaid ülemaailmseid PEP-de ja sanktsioonide nimekirjade screeninguvõimalusi
  • Tee turvalisi äriotsuseid kasutades maailma suurima 265 miljonit ettevõtetega andmebaasi võimalusi
  • Tea igal ajal kellega oled ärisuhetes, sõltumata sellest millises maakera punktis su kliendid või hankijad asuvad.

Lisainfo vastavuskontrolli kohta

Helista meile

Töötame E-R 9-17

+372 6414 902

Saada ühendust

Kas sul on huvi Dun & Bradstreet lahenduste vastu?