juriidiline teave

Antud veebilehe ja kogu selle sisu omanik on Bisnode AB, välja arvatud kohtades kus on teisiti märgitud. Kõik kaubamärgid, brändid, logod, tekstid, pildid ja programmid, mis siin on saadaval on Bisnode AB ja tema tütarettevõtete omandid ning kaitstud intellektuaalse omandi õigusega.

Veebilehe sisu on lubatud kasutada isiklikul, informatiivsel otstarbel. Sa võid kuvatavt sisu vaadata, kopeerida, välja trükkida ja välja jagada ainult mitte-kommertslikul eesmärgil ning juhul kui jagad infot teistega oled kohustatud teist osapoolt informeerima, et andmete omanik on Bisnode AB ning teabe autoriõigused on reserveeritud. Kaubamärkide, logode, tekstide, piltide ja tarkvara kasutamine on keelatud kui ei järgita ülalolevaid nõudeid.

Veebilehe sisu on keelatud muuta, üle kanda teistele veebilehtedele, litsenseerida või müüa enne Bisnode AB'lt kirjaliku loa saamist. Andmete volitamata välja jagamist võidakse käsitleda alusena tsiviil- ja kriminaalvastutusele vastavalt kehtivatele seadustele. Bisnode kaitseb oma intellektuaalse omandi õigusi täies ulatuses.