meie lahendused äri- ja krediidiriskide vähendamiseks

Vähenda riske täpsete ja põhjalike andmete abil
Optimaalne riskitase

Optimaalne riskitase

Tasakaal liigse ettevaatlikkuse ja hulljulguse vahel

Kaasaegne ettevõtlus seab kõrgeid nõudmisi tõhusatele krediiditoimingutele. Automaatsed krediidivõimet puudutavad otsused ja otsuste tegemiseks vajalike andmete integreerimine ettevõtte enda süsteemi võimaldab kiirendada usaldusväärsete krediidiotsuste tegemist.

Meie lähenemine äririskile ja krediidile seisneb riski optimeerimses. Madala riskitasemega ettevõtte puhul võib liiga piirav hindamissüsteem toimida ettevõtluse jaoks komistuskivina. Sarnaselt võib liiga suur risk olla hukutav. Kõik seisneb tasakaalu leidmises turvalisuse ja ettevõtluse võimaluste vahel, kus võtmeks on täpsete andmete omamine, millele rajada otsuste tegemine. Meie hea kvaliteediga põhjalikud andmebaasid pakuvad häid võimalusi riski hindamiseks nii kliendi kui tarnija portfellis tervikuna ning seoses üksiku kliendi või tarnijaga. Õigete otsuste tegemiseks vajalike andmete olemasolul saad teha ohutuid, kuid siiski julgeid krediidivõimet puudutavaid otsuseid, mis toob kaasa suurema kasumlikkuse ja kiirema kasvu.

Meie krediidireitingu mudel ettevõtetele

Meie krediidireitingu mudel ettevõtetele

AAA - kõige tuntum hindamismudel turul

Bisnode kasutab ühte tuntuimat ja oma täpsust tõestanud krediidireitingu mudelit AAA (kasutusel 13 riigis). Paljud kõrgeima AAA ja ka paremuselt järgmise AA reitingu saanud ettevõtted kasutavad seda tunnustust oma kommunikatsioonis andes nii teada oma usaldusväärsusest ja heast krediidivõimest.

AAA reiting on maailma esimene ettevõtete krediidivõimelisuse hindamise süsteem, mis loodi 1989 aastal Rootsis. Reitingute arvutamist alustati spetsiaalse arvutiprogrammi abil. Sellel oli turgu muutev mõju. Äkitselt oli palju lihtsam riske hallata, ettevõtteid võrrelda, krediidiotsuseid lagetada.

Bisnode Estonia kogub kokku andmed Eesti ettevõtete kohta koostööpartneritelt ja paljudest avalikest allikatest. Reitingu arvutamisel võetakse arvesse ettevõtte seisundit, tausta, finantsnäitajaid ja maksekombeid. Kõikide ettevõtete reitinguid uuendatakse iga päev.

Rohkem infot AAA krediidireitingu kohta

Eraisiku krediididivõime hindamise võimalused

Eraisiku krediididivõime hindamise võimalused

Kuidas hinnata tarbija krediidivõimet?

Bisnode Estonia kogub mitmesuguseid andmeid, mida saab kasutada eraisiku krediidivõime ja usaldusväärsuse hindamiseks. Näiteks võlainfot - maksuvõlad ja inkassomenetlused, teavet ärikeeldude, kohtuasjade, kinnisvaraomanduste, seotud ettevõtete käekäigu jm kohta.

Eraisikute raportid on kättesaadavad portaali Krediidiraportid.ee ja XML-teenuse kaudu. Isiku raporti tellimine on lubatud vaid õigustatud huvi korral (näiteks krediidiotsuse langetamine või lepingu sõlmimine).

Välisriigi eraisikute taustainfot pakume kontsernipartnerite kaudu.

Loe lähemalt eraisiku krediidivõime hindamisest

Lahendused

Bisnode lahendused aitavad tagada seda, et sul oleks alati täpseimad võimalikud andmed. See kehtib nii sinu olemasolevate andmete korrashoiu kui ka uute andmete kohta, mida Bisnode sulle pakub. Teades, et toetud ajakohasele ja täpsele infole saad kindel olla oma otsuste kvaliteedis.