Meie andmed ja turvalisus

Andmed on tohutu ressurss, me aitame neid täiustada ja tõlgendada

Meie andmeallikad

Eestis saame igapäevaselt andmeid kümnetelt allikatelt nii riigi- kui erasektoris. Allikateks on näiteks Äriregister, Maksu- ja Tolliamet, Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja, inkassoettevõtjad jm.

Bisnode kliendina on sul sellele infole ligipääs ning selle info abil tehtud analüüsidele.

Kõik meie andmeallikad

Kohalikud ja globaalsed andmed

Kohalikud ja globaalsed andmed

Bisnode tegutseb 18 riigis üle Euroopa ning meil on juurdepääs ametlikule infole kõigil neil turgudel. Meie strateegilise partneri Ameerika andmeanalüüsi ettevõtte Dun & Bradstreet’I kaudu on meil juurdepääs ka maailma suurimale äriandmebaasile, mis sisaldab ajakohast infot 230 miljoni ettevõtte kohta enam kui 200 riigis.

Partnerlus Dun & Bradstreet’iga annab meile juurdepääsu rahvusvahelisele standardile D-U-N-S® Number, mis on ettevõtete unikaalne tunnusnumber. See hõlbustab ettevõtete infot uuendamist klientide puhul, kes tegutsevad rahvusvahelisel turul.

Kõik see annab Bisnode’le suurepärase positsiooni teenindada kliente, kes tegutsevad  nii kohalikul kui ka globaalsel turul.

Bisnode seisukoht andmeturvalisuse teemal

Bisnode seisukoht andmeturvalisuse teemal

Me töötleme iga päev suurt hulka andmeid. Meie jaoks on ilmselge, et käsitleme kogu antud infot ülima respektiga. Andmeturvalisus ja isiklik privaatsus on vähemalt sama tähtsad meile kui meie klientidele. Seetõttu järgime oma töös hoolikalt väljatöötatud juhendeid ja teostame kontrolliprotseduure. Me kasutame süsteeme, mis on täielikult usaldusväärsed ja järgime turgudel kehtivaid seadusi, eeskirju ja reegleid.

Andmekaitse isikuandmete säilitamisel

Kuna iga ettevõtte lõpptarbijad on eraisikud, on turvaline andmete säilitamine meile Bisnode’s ülitähtis. Andmete säilitamisel järgime me kõiki kohalikke ja rahvusvahelisi regulatsioone ning tagame pideva andmete uuendamise ja valmisoleku kohanemiseks võimalike seadusemuudatustega. Loe lisaks meie isikuandmete säilitamise reeglite kohta.

Krediidiinfo töötlemine

Me tõlgendame finantsinformatsiooni sageli oma klientide jaoks. Turvalisuse kaalutlustel oleme välja arendanud Bisnode ID ja Bisnode Secure, et väljastada kõigile oma klientidest kasutajatele isiklik login. See võimaldab meil kõiki krediidiinfot töötlevaid isikuid identifitseerida ja minimeerida mittevolitatud isikute juurdepääsu riski meie klientide teenustele ja andmetele. Bisnode ID ja Bisnode Secure kombinatsiooni saab pidada tugevaks autentimiseks, mis võimaldab nii meil kui meie klientidel olla veendunud, et andmeid töödeldakse turvaliselt.