Millega me tegeleme

Me aitame oma klientidel teha häid äriotsuseid

Bisnode teeb võimalikuks paremad otsused

Oleme kogenud andmetöötlejad ja pikalt tegutsenud andmebaasidega

Kõik me vajame aeg-ajalt abi, et teha otsuseid. Bisnode on spetsialiseerunud ettevõtlus- ja krediidialastele andmetele, ning ka müügitööks vajaliku info töötlemisele. Kuulame klientide soove ja võimaldame neile eri viisidel ja kanalite kaudu usaldusväärset infot.

Inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid genereerivad igapäevalselt tohutus koguses erinevaid andmeid. Ja see protsess kiireneb pidevalt. Näiteks ligi 90% internetis leiduvatest andmetest on loodud viimase kahe aasta jooksul. Meie Bisnodes püüame kasutada alati kõrgeima võimaliku kvaliteediga andmeid. Kokku on terves kontsernis kõikide riikide peale kokku umbes 2000 erinevat andmeallikat. Kogume andmeid välistest allikatest ja kombineerime neid ka kliendi enda andmetega, et saada infot, mida mujalt pole võimalik leida. Oskame andmeid analüüsida ja tõlgendada, et leida mustreid ja trende, mida teised veel ei näe. Vormistame need leiud selgeks ja kliendile üheselt mõistetavaks infoks, mille abil saab ta kindlusega otsuseid langetada.

Meie eesmärk on, et otsuste langetamine oleks lihtne ja kiire. Mõtleme pidevalt välja uusi võimalusi, kuidas klientide otsustusprotsse tõhustada, lihtsamaks ja kiiremaks muuta. Kasutame uusi tehnoloogiaid, et info oleks kliendile nende infosüsteemides, arvutites ja nutitelefonides üle maailma kättesaadav.

Kuidas kõrge kvaliteediga andmed aitavad teha tarku otsuseid?

Andmeallikad ja turvalisus

Andmeallikad ja turvalisus

Me töötleme suures mahus andmeid ja teeme seda vastutustundlikult.

Bisnode haldab ja töötleb suurt hulka andmeid iga päev. Sünkroniseerime andmeid sadade koostööpartneritega ja koos USA partneri Dun & Bradstreet'iga on meil ligipääs ülemaailmsele ettevõtete andmebaasile. 

Kokku on meil ligipääs 2000-le andmeallikale, kust saadud andmeid korrastame, töötleme ja analüüsime vastavalt klientide vajadustele. Kogu infotöötlus on allutatud kindlatele reeglitele. Meile on oluline ja hädavajalik klientide konfidentsiaalsuse tagamine ja tundliku teabe vastutustundlik käitlemine.

Lisateavet meie andmeallikate kohta

Smart data

Smart data

Bisnode teeb big datast smart data

Iga päev luuakse maailmas 16 triljonit megabaiti uut infot. Nii üksikisiku, ärimaailma kui ka laiemalt ühiskonna jaoks tähendab see suurt võimalust - kuid samas ka suurt väljakutset. Bisnodes tegeleme igapäevaselt sellega, et nendest triljonitest megabaitidest välja sõeluda kliendi jaoks kõige vajalikum teave. Meie eesmärk on teha big datast smart data.

Rohkem infot smart data kohta

Meie koostöö Dun & Bradstreetiga

Meie koostöö Dun & Bradstreetiga

Meil on ligipääs ülemaailmsele äriinformatsioonile

Dun & Bradstreeti rahvusvaheline võrgustik sisaldab infot rohkem kui 265 miljoni ettevõtte kohta 240 riigis. D&B kogub infot 30 000 st ametlikust andmeallikast ja töötleb 5 miljonit andmeuuendust iga päev. Bisnode kliendina on sul ligipääs kogu D&B andmetele saades samal ajal kasu ka Bisnode headest teadmistest ja infolahendustest lokaalse turu ja lähiturgude kohta.

Loe lähemalt Dun & Bradstreetist

Meie riski- ja krediidipoliitika põhimõtted

Meie riski- ja krediidipoliitika põhimõtted

Suurem käive optimaalse riskitasemega

Meie lähenemine riski- ja krediidipoliitikale tähendab pigem riskide optimeerimist mitte minimeerimist. Liialt konservatiivne krediidipoliitika ja keeruline krediidihaldus tähendab ärimaailmas piduripedaali vajutamist. Samas on liiga suurte riskide võtmine hukutav. Ülesanne on leida tasakaal kindlustunde ja kasvu vahel. Selleks on vaja kvaliteetseid andmeid ja läbiproovitud analüüsimudeleid.

Loe lähemalt riski- ja krediidipoliitikast

Targad äriotsused

Vaata mida smart data ja andmeanalüüs saab teha sinu äri heaks

Arenda oma kliendisuhteid

Kasuta nutikaid andmeid, et leida uusi kliente, suurendada müüki, optimeerida riske ja ehitada pikaajalisi kliendisuhteid.

  • Tuvasta uued kliendid ja jõua nendeni
  • Optimeeri krediidiriske ja arenda krediidihaldust
  • Hoia ja arenda oma kliendisuhteid

Automatiseeri igapäevased äriotsused

Kasuta nutikaid andmeid, et igapäevased äriotsused oleks kiiremad ja efektiivsemad

  • Automatiseeri krediivõime hindamise protsess
  • Arenda turundustegevust kogudes ja analüüsides andmeid ning kasutades alerte ja trigger'eid
  • Integreeri kvaliteetsed andmed oma äriprotsessidesse

Kasuta Bisnode abi igas kliendi elutsükli etapis

Kasuta nutikaid andmeid, et muuta liid lojaalseks kliendiks.

Leia uusi kliente

Kasuta nutikaid andmeid, et meelitada ligi kliente, kes on lähedal ostuotsusele. Samal ajal pidades silmas, et kliendi riskitase oleks sinu eesmärkidega kooskõlas.

Kas oled valmis andmepõhiseks turunduseks?

Helista meile

Töötame E-R 9-17

+372 6414 902

Rohkem konversioone

Paranda müügi- ja turundustegevuse tulemuslikkust optimeerides oma kampaaniaid ning kasutades klientide kohta saada olevat krediidi- ja turundusinfot.

Kas oled valmis andmepõhiseks turunduseks?

Helista meile

Töötame E-R 9-17

+372 6414 902

Kas soovid lisainfot?

Lahendused

Bisnode hoolitseb selle eest, et kõik andmed - nii meie enda kui sinu omad oleksid kõrge kvaliteediga. Analüüsides sinu kliendibaasi ja võrreldes seda erinevatest allikatest kogutud ja kontrollitud andmetega saad olla kindel, et omad piisavat ja korrektset informatsiooni selle kohta, kellega äri teed ja millised on ohud ning võimalused.

Elav lisamüük

Kasuta nutikaid andmeid, et leida vastused, kuidas tegutseda kiiresti ja efektiivselt. Jälgida tuleb nii märke lisamüügivõimalustest kui ka kliendi riskitaseme muutustest. Integreerides nutikad andmed oma kliendihaldussüsteemiga võid igapäevaselt leida parimaid uusi müügivõimalusi.

Kas oled valmis andmepõhiseks turunduseks?

Helista meile

Töötame E-R 9-17

+372 6414 902

Kas soovid lisainfot?

Lahendused

Bisnode hoolitseb selle eest, et kõik andmed - nii meie enda kui sinu omad oleksid kõrge kvaliteediga. Analüüsides sinu kliendibaasi ja võrreldes seda erinevatest allikatest kogutud ja kontrollitud andmetega saad olla kindel, et omad piisavat ja korrektset informatsiooni selle kohta, kellega äri teed ja millised on ohud ning võimalused.

Lojaalsed kliendid

Kasuta nutikaid andmeid, et jälgida ja hallata oma kliendisuhteid läbi kogu kliendi elutsükli. Integreerides meie andmed oma CRM-i, CX-i või automaatturunduse tarkvaraga saame sind aidata kõigi kliendisuhete haldusega.

Kas oled valmis andmepõhiseks turunduseks?

Helista meile

Töötame E-R 9-17

+372 6414 902

Kas soovid lisainfot?

Lahendused

Bisnode hoolitseb selle eest, et kõik andmed - nii meie enda kui sinu omad oleksid kõrge kvaliteediga. Analüüsides sinu kliendibaasi ja võrreldes seda erinevatest allikatest kogutud ja kontrollitud andmetega saad olla kindel, et omad piisavat ja korrektset informatsiooni selle kohta, kellega äri teed ja millised on ohud ning võimalused.