Töökeskkond

Bisnodes koheldakse töötajaid võrdselt, meil on ohutu ja arendav töökeskkond

Töökeskkond

Meie töötajad on Bisnode edu võti.  Me peame inimeste erinevusi ja erinevaid vaatenurki väärtuseks oma äris. Kohtleme kõiki töötajaid võrdelt, tegemata vahet nende rassi, nahavärvi, usu, poliitiliste vaadete, soo, vanuse, seksuaalse sättumuse ja perekonnaseisu järgi.

Töötingimused

Töötingimused

Töötajate töötingimusi reguleeritakse töölepinguga ja kollektiivlepingutes. Töötajatel on vabadus liituda ametiühingutesse.

Karjäär

Iga aasta esimeses kvartalis toimub iga töötaja tulemuslikkuse hindamine tema otsese juhi poolt, millele järgneb kuue kuu pärast täiendav kohtumine. Kasutusel on veebipõhine tööriist Bisnode People, mida kasutatakse arenguvestluste ettevalmistamise, läbiviimise ja dokumenteerimise jaoks, et jälgida individuaalsete eesmärkide täitmist ja arengut.

Töökeskkond

Bisnode annab endast parima, et luua töökeskkond, mis mõjub arendavalt kõigile töötajatele. Töökeskkonna all mõistetakse siin nii füüsilist kui ka psühho-sotsiaalset keskkonda. Töötervishoid ja -kaitse aspektid on olulisel kohal kõiges, mida me teeme. Aitame oma töötajatel tervise eest täiendavalt hoolitseda näiteks võimaldades toetusi spordiga tegelemiseks.

Bisnode jälgib ja hindab järjepidevalt võimalusi töökeskkonna parandamiseks veelgi.

Diskrimineerimise vastu võitlemine

Diskrimineerimise vastu võitlemine

Bisnode tegutseb aktiivselt, et ennetada otsest ja kaudset diskrimineerimist. Me ei tolereeri mitte mingisugust ebavõrdset kohtlemist või ahistamist sõltumata inimese taustast. Bisnode maksab ühesuguste tööülesannete ja -panuse eest võrdset töötasu. Kõigil töötajatel on võrdne võimalus ametialaseks arenguks.

Rahvuslik mitmekesisus

Bisnode tunnustab rahvuslikku mitmekesisust. Värvates uusi töötajaid annab Bisnode teada, et võrdsetel alustel kandideerima on oodatud ka välismaise tausta ja haridusega kandidaadid. Töökogemust ja oskusi hinnatakse alati selliselt, et võõra taustaga inimesed ei oleks halvemas seisus. Töö organiseerimisel püüame arvestada, et töö ei segaks kedagi praktiseerimast oma religiooni või külastada oma kodumaad, et tähistada kohalikke või religiosseid pühasid. 

Võrdsed võimalused

Arvestades meie võrdsuse põhimõtet, töötame aktiivselt sooneutraalse värbamisprotsessi suunal. Bisnode töötajatel on alati võrdsed töötingimused ja võrdsed võimalused arenguks. Nii meestel kui naistel on võrdsed võimalused kombineerida töö- ja eraelu, sh lapsevanema kohustuste täitmine. Suhtume soosivalt osalise tööaja võimaldamiseks, kui see on vajalik laste kasvatamiseks.