Jätkusuutlikkusalane töö

Me aitame luua jätkusuutlikku ühiskonda

Meie töö jätkusuutlikkusega

Teame, et meie otsused, mida teeme oma äris mõjutavad maailma meie ümber - ühiskonda, inimesi ja keskkonda. On selge, et peame arvestama rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtete ja juhtnööridega, et meie tegevus oleks vastavuses jätkusuutliku arenguga.

Bisnode tegutseb kooskõlas ÜRO Global Compact'i kümne ettevõtetele järgmiseks suunatud põhimõttega, mis puudutavad inimõigusi, tööhõivega seotud seadusandlust, keskkonnahoidu ja korruptsiooni tõkestamist.

Ärieetika

Ärieetika

Suunised, mida rakendame terves Bisnode grupis

Kui tahame ära teenida oma klientide usaldust, peavad kõik meie töötajad järgima kõrgeima ärieetika norme. See kehtib nii töötajate, alltöövõtjate, partnerite kui ka juhtide ja juhatuse liikmete kohta.

 • Meil on nulltolerants kõigi korruptsiooni vormide vastu. Hoolitseme selle eest, et meie ettevõttes korruptsiooni ei esineks.
 • Bisnode'l ei ole sidemeid mitte ühegi poliitilise erakonnaga ja ettevõtte vahendeid ei jagata kampaaniate või muude poliitiliste otstarvete jaoks.
 • Bisnode tegevus vastab kõikidel turgudel kohalikule konkurentsiseadusandlusele

Meie eetikakoodeks

Keskkond

Keskkond

Proaktiivne keskkonnakaitse ja jätkusuutlik areng

Bisnode eesmärgiks on stabiilne areng ja käive kuid mitte kunagi meid ümbritseva keskkonna arvelt. Meie keskkonnaalane töö on proaktiivne. Püüame olla oma klientidele ja koostööpartneritele eeskujuks. Anname oma panuse jätkusuutliku ühiskonna heaks nii paregu kui ka tulevikus.

 • Järgime seadusi ja regulatsioone, mis puudutavad meie tegevust ja keskkonakaitset.
 • Meie keskkonnahoiualased eesmärgid on mõõdetavad ja pidevalt jälgitud.
 • Keskkonnaalane töö on meie igapäevategevuse osa.

Meie keskkonnaalane töö

Käitumisjuhend tarnijatele

Käitumisjuhend tarnijatele

Selged nõuded mitmetes valdkondades

Bisnode ootab kõigilt oma tarnijatelt oma käitumisjuhendi järgimist ja süsteemset ja proaktiivset tegevust selle nimel, et seda järgiksid ka nende alltöövõtjad. Bisnode käitumisjuhend seab miinimumnõuded ärieetikale, keskkonnakaitsele, töötingimustele, inimõigustele ja turvalisusele.

 • Käitumisjuhend on osaks kõigist Bisnode suurematest lepingutest.
 • Ootame oma tarnijatelt kehtivate seaduste ja regulatsioonide täitmist.
 • Meie tarnijad peavad toetama ja austama inimõigusi


Meie käitumiskoodeks

Töökeskkond

Töökeskkond

Meie töötajad on Bisnode edu alus

Meie eesmärk on olla eelistatud tööandja oma valdkonnas ja töötame pidevalt selle nimel, et arendada ja hoida kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaid. Me pingutame selle nimel, et organisatsioonis oleks positiivne ja professionaalne töökeskkond, kus on oluline töötajate tervis ja turvalisus.

 • Me ei aktsepteeri ahistamist mitte mingisugusel kujul sõltumata isiku taustast.
 • Rakendame võrdset töötasu võrdsete oskuste ja töötulemuste eest.
 • Meie töökeskkonna arendamise programm sisaldab tööd nii füüsilise kui ka psühholoogilise töökeskkonaga.

Loe lähemalt