JUHTKOND

Bisnode grupp

Bisnode grupp

Sõltumatud ettevõtted 18 riigis

18 Euroopa riigis tegutseva Bisnode’i töökorraldus nõuab ettevõtte selget ja väljakujunenud juhtimissüsteemi, mis on kontserni jaoks tähtis platvorm. Vastutus ettevõtte juhtimise, juhatamise ja kontrolli eest jaguneb aktsionäride, juhatuse, tegevjuhi, juhtimismeeskonna ja ettevõtete tegevjuhtide vahel.

Korporatsiooni juhtimist reguleeritakse Rootsi seadustega, eeskätt Rootsi ettevõtete seadusega, ja vastavate asutuste välja antud reeglite ja soovitustega. Bisnode’i juhatus on kehtestanud korporatsiooni juhtimise kohta nõuded kõikidele kontserni kuuluvatele ettevõtetele koos ühe kohustusliku osaga ja ühe äärmiselt soovitatava osaga. Bisnode Groupil on range sisekontroll ja protseduurid.

Juhtkond