vastavuskontroll

Compliance

Tee ärialaste otsuste kindlustamiseks

Veendu, et sinu tegevus vastab seaduste ja määruste nõuetele

Loomulikult soovid, et nii vastutuse võtmiseks turul kui ka nõuetele vastamiseks oleks tegevus kooskõlas seaduste, määruste ja direktiivide sätetega. Uued, põhjalikumad ja pidevalt muutuvad eeskirjad turul muudavad riskide väljaselgitamise ja jälgimise keerukaks. Nõuetele vastavuse tagamine ei ole aga ainult valitsuse nõuete järgimine. Äri tegemine vale poolega võib kaasa tuua rahalisi riske ja selle tagajärjeks võib olla negatiivne maine.

Bisnodes tegeleme me iga päev lahendustega, mis aitavad ettevõtetel nõuetele vastavust tagada ja vältida rahapesu ja terrorismi rahastamist hoolimata sellest, millises paigas maailmas tegutsed. Soovime oma kliente abistada jätkusuutliku äritegevuse ajamisel, mis on oluline komponent kvaliteedi ja pikaealisuse tagamisel ning negatiivse maine ja rahaliste riskide vähendamisel.

Ole kursis uute arengutega nõuetele vastavuses. Siin jagame teadmisi antud valdkonnas artiklite, uudiste ja analüüside kaudu, mis puudutavad seadustega sätestatud vastavuskontrolli.

Targad äriotsused

Vaata mida smart data ja andmeanalüüs saab teha sinu äri heaks

Arenda oma kliendisuhteid

Kasuta nutikaid andmeid, et leida uusi kliente, suurendada müüki, optimeerida riske ja ehitada pikaajalisi kliendisuhteid.

  • Tuvasta uued kliendid ja jõua nendeni
  • Optimeeri krediidiriske ja arenda krediidihaldust
  • Hoia ja arenda oma kliendisuhteid

Automatiseeri igapäevased äriotsused

Kasuta nutikaid andmeid, et igapäevased äriotsused oleks kiiremad ja efektiivsemad

  • Automatiseeri krediivõime hindamise protsess
  • Arenda turundustegevust kogudes ja analüüsides andmeid ning kasutades alerte ja trigger'eid
  • Integreeri kvaliteetsed andmed oma äriprotsessidesse