Ühiskond

Aitame inimestel saavutada oma täieliku potentsiaali

Seisame mitmekesisuse, kaasatuse ja võrdsuse eest. Austame iga inimese unikaalsust, sõltumata tema soost, rahvusest, etnilisest kuuluvusest, usutunnistusest või muudest veendumustest, vanusest, seksuaalsest sättumusest, puudest, poliitilistest vaadetest või isiksusest. Oleme pühendunud sellele, et pakkuda mitmekülgset ja kaasavat töökohta, kus inimesed saavad olla nemad ise ja kus neil on võrdsed võimalused.

Meie fookusvaldkonnad

Mitmekesisus ja kaasatus

Mitmekesine ja kaasav tööjõud on erinevate vaatenurkade ja innovatsiooni edendavate ideede julgustamiseks ülioluline. Püüdleme soolise tasakaalu poole kõigil tasanditel ja kõigil turgudel, kus tegutseme.

Diskrimineerimine ja ahistamine

Kõik meie organisatsioonis peavad teadma, et me ei aktsepteeri diskrimineerimist ja võtame meetmeid selle lahendamiseks, kui see juhtub.

Health and Safety

Rahvusvaheliseks ettevõtteks olemine toob kaasa suure vastutuse, kuna tegutseme paljudes erinevates kohtades üle maailma. Väärtustame ja edendame turvalisi töökohti, kus on korralikud töötingimused ja kaasavad äritavad.

Infoturve

Juurdepääsuga teabele kaasneb kohustus tagada, et kaitstud on õigus privaatsusele. Kuna andmed ja analüüs on meie peamised ressursid, on andmete kaitse, privaatsus, turvalisus ja terviklikkus meie jaoks üliolulised.

D&B Europe Naiste ja meeste osakaal
2016-2020

D&B Europe Naised juhtivatel ametikohtadel
2016-2020

Meie tulevased eesmärgid

Sooline võrdõiguslikkus

Suurendame juhtivatel kohtadel naiste arvu 2021. aastal 35%-ni.

Diskrimineerimine ja ahistamine

Me püüdleme selle pole, et meil poleks ühtegi diskrimineerimis- ja ahistamisjuhtumit.

Töötaja eNPS (Net Promoter Score)

Tõstame meie eNPS-i keskmise tulemuse 2021. aastal 25-ni, võrreldes 2020. aasta 23-ga.