Ettevõtte jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus on meie äritegevuse lahutamatu osa

Keskkond

Meie keskkonnaalased ambitsioonid on selged:
Kliimamuutus vajab kiiret ülemaailmset tegutsemist. Iga otsus, mida me ettevõttena teeme, mõjutab ühiskonda, inimesi ja keskkonda.
Loe lähemalt meie keskkonna-alase tegevuse kohta

Ühiskond

Meie töötajad on meie edu võtmeks
Seisame mitmekesisuse, kaasatuse ja võrdsuse eest. Austame iga inimese unikaalsust, olenemata tema soost, rahvusest, etnilisest kuuluvusest, usutunnistusest, vanusest, seksuaalsest sättumusest, puudest või isiksusest.
Lugege lähemalt meie sotsiaalse tegevuse kohta
Juhtimine Hea juhtimistava tagab tulemuslikkuse Meil on tugev ja pühendunud, jätkusuutlikkusele orienteeritud juhtimisstruktuur, et tegeleda jätkusuutlikkusega ühiskonna, meie klientide ja kõigi sidusrühmade jaoks, vastavalt nende ootustele. Lugege lisateavet meie juhtimisalase tegevuse kohta

Jätkusuutlikkuse aruanded ja eeskirjad

Meie aruanded
Alates 2015. aastast on Dun & Bradstreet Europe (endine Bisnode) maailma suurima jätkusuutlikkuse algatuse, ÜRO Global Compacti liige.
Lugege meie jätkusuutlikkuse aruandeid