Manglende ESG-kompetencer betragtes nu som højrisiko

Hvordan overholder du lovgivningen og ikke mindst, hvordan vinder du dine kunders tillid?

Gennemsigtighed. Det er ifølge Kent Eriksson, professor i Applied Business Studies og direktør for Sustainable Finance Lab, et afgørende element.

”Du kan bruge data og måleværktøjer i virksomheden ved at benytte nye teknologier til at vise de gode ting, der sker i virksomheden,” som Eriksson sagde på Dun & Bradstreets Power of Data-event i 2022, hvor det primære fokus var på, hvordan man gør virksomheden robust.

Kunderne forventer at virksomhederne tager bæredygtighed alvorligt

Man behøver ikke være et geni for at kunne regne ud, at kunderne i stigende grad forventer, at virksomhederne tager bæredygtighed alvorligt. Og at smukke ord på papiret ikke er andet end smukke ord. ”Er I en af de gode virksomheder?” spørger de måske. ”Så bevis det!”

Selvom de seneste og kommende ESG-direktiver (miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse) kan virke forvirrende, tvinger de virksomhederne til at tage sig sammen. Ikke kun for at bekæmpe de klimaforandringer, ”der har fyldt så meget i den offentlige debat, at andre dele af bæredygtig virksomhed er blevet fortrængt,” påpegede menneskerettighedsadvokat Parul Sharma på Power of Data.

Mens sociale og arbejdsmæssige standarder også har tiltrukket sig stor opmærksomhed, kræver de tilsyneladende vanskeligere ledelsesaspekter, såsom finansiel styring, bekæmpelse af korruption og fornuftige valg af forretningspartnere, også due diligence.

 

Download Dun & Bradstreets Power of Data-trendrapport for 2022

 

Det kommende EU-direktiv om finansiel styring har bekræftet det, som Sharma – og Eriksson – bemærkede i optakten til introduktionen af EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Mange virksomheder ved ikke, hvad de laver.

”Manglende kompetencer betragtes nu som højrisiko. Du vil være forpligtet til at dokumentere, hvad du har gjort for at øge og rekruttere kompetencer.”
Parul Sharma, Menneskerettighedsadvokat
 

På møder med revisorer i flere virksomheder bliver Sharma bedt om at komme med en liste over de risici, virksomhederne skal håndtere for at opfylde det nye direktiv.

Hun har ikke én liste. ”Hver virksomhed har sin egen liste over risici,” sagde Sharma og rådede virksomhederne til at investere i deres revisorer, fordi det er en af de vigtigste faggrupper til at efterleve de nye krav.

 

Kort sagt: Jo strengere lovgivningen og reglerne bliver, og jo mere kyndige kunderne bliver, jo mere tøver virksomhederne med risiko for sig selv. Det er ikke længere frivilligt at fokusere på ESG.

En af de strukturelle udfordringer i forbindelse med ESG er, at definitionerne ændrer sig. For at være robuste skal virksomhederne være klar til at tilpasse deres målsætninger – og deres arbejdsmetoder, herunder dataindsamling, analyse og anvendelse af viden.

”Standarderne ændrer sig hele tiden, samfundet ændrer sig,” sagde Eriksson. ”Du er konstant nødt til at udvikle videnskabsbaserede metoder og bruge måleværktøjer for at kunne vide, hvor bæredygtig din virksomhed er.”

”For at gøre det skal du bruge avanceret kompetenceudvikling,” konkluderede han, ”hvilket ikke er et problem, når alle niveauer i virksomheden ser bæredygtighed som vigtig.”

Download Dun & Bradstreets Power of Data-trendrapport for 2022

 

Del denne nyhed med dit netværk

Hold dit netværk opdateret på datafronten