Kunstig Intelligens: Nyt våben i kampen mod hvidvask

For et par år siden var kunstig intelligens og AI på alles læber. Kunstig intelligens ville påvirke alle områder af vores liv, og i virksomhederne stod emnet øverst på dagsordenen.

Om det har givet mange konkrete resultater, skal vi lade stå usagt, men på ét område er kunstig intelligens blevet stadig vigtigere, og det er inden for analyse af store mængder data.

Virksomheder, som skal tjekke deres kunder efter KYC ”know you customer”-princippet, ved, at det kan tage alt fra 30 minutter til 3 dage. Det gør, at man afholder sig fra at iværksætte en større undersøgelse, hvis man ikke kan afse det nødvendige personale til det. Her kan kunstig intelligens være en stor hjælp, da kontrollen kun tager få sekunder.

Har ikke fokus på at beskytte sig selv

Det er relativt almindeligt, at virksomheder undlader at kontrollere deres kunder, hvilket gør dem sårbare over for svindel og hvidvask af penge. Det sker på trods af, at hvidvaskloven blev strammet så sent som i 2020.

Mange virksomhederne tror generelt, at hvidvaskning af penge mest rammer banker

Mange virksomhederne tror generelt, at hvidvaskning af penge mest rammer banker, men helt almindelige virksomheder rammes også af svindel. Mange steder mangler der støtte til at mindske risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Alle ønsker at have et godt beredskab for at undgå svindel, men beskyttelse koster penge og kræver systemintegrationer, som måske ikke er på plads. Desuden tror mange, at beskyttelse kræver store investeringer, og så ender det længere nede på listen over prioriteringer.

Optimér din beslutningstagning

Effektive kontrolmekanismer skal dog ikke ses som en omkostning, men som en investering, som kommer virksomheden til gode i det lange løb. Det er her, kunstig intelligens kommer ind i billedet:

Dun & Bradstreet tjenester analyserer nye og eksisterende kunder ved hjælp af forskellige risikoanalyser, som f.eks. kontrol af historik gennem datadrevne og automatiserede beslutninger. Med kunstig intelligens kan man arbejde parallelt med forskellige spor for at lære sine kunder bedre at kende. Det automatiserede flow hjælper med at vurdere risiciene ved forskellige kunder, som f.eks. risikoen for hvidvask af penge, kreditrisici og svindel.

Dun & Bradstreet kan også ved hjælp af prognosemodeller udarbejde en 12-måneders fremtidsanalyse af f.eks. købekraften hos virksomheder og privatpersoner. Modellerne kan også bruges til at forudse risikoen for, at en virksomhed går konkurs. Alt dette gør det muligt at optimere sin beslutningstagning, hvilket minimerer risikoen for at blive ramt af kriminalitet.

Vil du høre mere om
Vores Compliance løsninger?

Du er mere end velkommen til at udfylde kontaktformularende nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Ellers kan du også læse meget mere om vores compliance løsninger her