De 5 bedste tips til effektiv screening

Effektivisér din screening og træf bedre beslutninger

Sanktionslister og lister over politisk eksponerede personer, såkaldte PEP-lister, opdateres i et stadig hurtigere tempo.

Med Ruslands invasion af Ukraine har mange virksomheder spurgt sig selv, om deres viden om deres kunder og leverandører og disses potentielle forbindelser til sanktionerede enheder er retvisende og opdateret.

Den ustabile verdenssituation medfører et øget behov for overvågning af ændringer i sanktionslister samt effektive processer til identifikation af reelle ejere og afsløring af hvidvask. Screening af sanktionslister kan dog være lidt af en udfordring, da indholdet af listerne hele tiden ændres, og antallet af personer og enheder, der screenes, er meget omfattende. Du og din virksomhed skal have de rette data for at kunne træffe gode beslutninger.

Download vores syv tips til, hvad du bør overveje for at sikre, at din virksomhed overholder reglerne og har pålidelige compliance-data.

1) FASTLÆG RISIKOVILLIGHED

For det første er det vigtigt, at du fastlægger din og virksomhedens risikovillighed i forhold til de relevante interessenter inden for dit forretningsområde og udvikler en risikobaseret tilgang til sanktionsscreening, der er i overensstemmelse med virksomhedens bredere risikoprofil. Herfra kan du udbygge risikoprofiler og screeningsprocesser, der gør opmærksom på enheder eller personer med større risiko. Disse personer eller enheder bør være underlagt skærpede due diligence-procedurer, så din virksomhed får en dybere forståelse af den risiko, der er forbundet med dem.

2) INVESTER I DATA AF HØJ KVALITET

For det andet bør du investere i relevante, opdaterede data af høj kvalitet for at holde trit med de konstant skiftende globale sanktioner og PEP-lister. Det giver dig mulighed for at håndtere kompleksiteten i falske positiver. Ved at screene dine kunder mod de mest relevante og opdaterede sanktionslister øger du pålideligheden af dine resultater. Derudover vil omfattende, centraliserede KYC-data (kend din kunde-data) begrænse antallet af falske positiver (som skyldes forskellige sprog, forkortelser og aliasser, uoverensstemmelser og udeladelser) og øge effektiviteten.

3) VURDER SANKTIONERS VIRKNING

For det tredje bør du have en forståelse af den bredere virkning af sanktioner. Finansielle sanktioner og handelssanktioner har virkning langt ud over de personer og enheder, der står på sanktionslisterne. Foranstaltninger som indefrysning af aktiver, valutarestriktioner, blokering af globale betalingsteknologier og stop for import/eksport vil påvirke forsyningskæderne, men også virksomheders pengestrømme (direkte eller indirekte) eller afhængighed af forskellige materialer. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når det gælder dine egne kunder og leverandører.

4) AUTOMATISER

For det fjerde bør du så vidt muligt automatisere din sanktionsscreeningsproces for at opnå skalerbarhed. Teknologi med konfigurerbare arbejdsgange til risikovurdering af din virksomhed ud fra din individuelle profil samt data, der tilføres dine egne arbejdsgange, øger effektiviteten, så du kan fokusere på at forbedre due diligence, når det er nødvendigt. Du kan også automatisere screeningsopgaver og matchningsopgaver i forbindelse med falske positiver for at sikre en let og ubesværet proces og begrænse indsatsen.

5) OVERVÅG

For det femte bør du foretage løbende overvågning, så du bliver opmærksom på ændringer, der kan påvirke din risikoprofil. Da niveauet af risiko, som personer og enheder udgør for din virksomhed, kan skifte, især i lyset af de konstant skiftende sanktioner, er det vigtigt efter behov at foretage overvågning og nye screeninger. Din virksomhed bør indføre en proces for løbende gennemgang, vurdering og finjustering. Dette er en rejse og ikke en destination.