Prioritering af ESG giver en markant konkurrencefordel

Sådan anvendes data og analyser i vellykkede strategier for miljø, sociale forhold og selskabsledelse for at tilføre værdi. 

Det er blevet næsten umuligt at ignorere de store ESG-udfordringer (Environmental, Social og Governance), som virksomhederne står over for i dag. Selvom mange ESG-regler kun lige er blevet vedtaget, er virksomhederne under pres for at formulere en ESG-politik og opfylde de dermed forbundne mål samtidig med, at de har travlt med at identificere operationelle og økonomiske risici. 
 
Disse virksomheder står desuden over for en række udfordringer med hensyn til ESG-data, herunder f.eks. dataenes manglende tilgængelighed, kvalitet og troværdighed. Da virksomhederne står over for nye ESG-relaterede krav om rapportering og offentliggørelse kombineret med stigende pres fra investorer, medarbejdere, kunder og partnere, bliver ESG-data af høj kvalitet et stadig vigtigere aktiv.

I første kvartal af 2022 hyrede Dun & Bradstreet Forrester Consulting til at vurdere ESG-dataenes og analysestrategiernes aktuelle tilstand og undersøge, hvordan en virksomheds ESG-modenhed påvirker dens performance. Resultaterne viser, at fordelene ved at investere i en ESG-strategi rækker langt ud over at undgå bøder for manglende compliance. Desuden er ESG ved at blive en stadig stærkere kraft, der skaber profit gennem innovation og bedre risikostyring.

Ikke desto mindre kæmper mange virksomheder med for det første at vurdere, hvordan ESG passer ind i deres forretningsstrategi, og for det andet med at finde ud af, om de overhovedet har de rette data til at rapportere om ESG.  Det er ikke længere valgfrit, om man vil prioritere ESG. Og andre prøver at forstå ESG i almindelighed og finde ud af, hvor de skal begynde, og hvad de skal gøre for at indhente det tabte.

Faktisk har 74 % af de adspurgte brug for en løsning, der hjælper dem med at få en bedre forståelse af sig selv, så de kan se, hvor de eventuelt kan forbedre sig. 72 % har brug for standardiserede målinger og benchmarks, og 71 % har brug for hjælp til at automatisere ESG-dataene med henblik på at strømline rapporteringen. Disse svar viser, at pålidelige ESG-data kan hjælpe virksomhederne med at finde ud af, hvordan de kan forbedre sig, så de kan overholde lovgivningen og træffe mere samvittighedsfulde beslutninger fremover.


De adspurgte siger, at de har brug for en dataløsning, der gør det muligt at: 

  • Vurdere deres egen virksomhed for at finde huller i ESG-strategien 
  • Skabe benchmarks med standardiserede målinger 
  • Hjælpe organisationen med at automatisere ESG-data med henblik på at strømline rapporteringen

Og mens en ud af fem adspurgte siger, at ESG-data for tre år siden var "meget vigtige" for deres virksomhed, er der dobbelt så mange, der mener, at de er vigtige i dag, og hele 90 % af de adspurgte siger, at ESG-data bliver "meget vigtige" om 3 år.

Her beskrives nogle af de udfordringer, mange virksomheder ifølge resultaterne står over for, samt nogle af de måder, hvorpå ESG-strategier har været effektive og kan være med til at skabe forretningsgrundlaget for at investere i en datadrevet strategi.

Effektive ESG-strategier skaber profit og omkostningsreduktioner  

På trods af en del udfordringer har virksomhederne alligevel opnået transformationsfordele ved at implementere ESG-strategier, der fører til en lang række positive forretningsresultater på tværs af organisationen.

75 % af de adspurgte siger nemlig, at en ESG-relateret omkostningsreduktion har været transformerende. 72 % siger, at det har forbedret afkastet af deres investeringsportefølje, og 79 % siger, at ESG-relaterede indsigter giver deres virksomhed mulighed for at identificere nye vækstmuligheder på et tidligere tidspunkt.

På trods af udfordringerne har virksomhederne alligevel opnået transformationsfordele på grund af deres ESG-strategi

  • Mulighed for at identificere vækstmuligheder på et tidligere tidspunkt 
  • Lavere omkostninger 
  • Større afkast af investeringsporteføljen

Utilstrækkelige ESG-data er den største udfordring, der forhindrer virksomheder i at opfylde deres ESG-mål

Ifølge Forrester Consultings undersøgelse vedrørende ESG siger næsten halvdelen (46 %) af de adspurgte, at ESG-relateret datastyring er et missionskritisk succeskriterium og en af de fem største udfordringer. Det viser, at de gerne vil overholde de ESG-regler, der løbende vedtages, og samtidig ved, at deres egne data ikke er tilstrækkelige i deres nuværende tilstand. 

Utilstrækkelig intern styring af ESG-data holder de fleste virksomheder tilbage 

Desuden er ESG-relaterede problemer i høj grad drevet af den utilstrækkelige teknologi, som mange virksomheder bruger til at håndtere og analysere ESG-data med henblik på rapportering. Syv ud af 10 adspurgte siger, at deres virksomhed er afhængig af basal kontorteknologi såsom regneark og e-mail (se figur q4). Utilstrækkelig indsamling, styring og analyse af data om ESG begrænser i høj grad virksomhedens evne til at få indsigt og anvende ESG-analyser i stor skala, hvilket begrænser deres fremskridt og den hastighed, de kan øge deres ESG-modenhed med.

At finde en pålidelig ESG-dataressource, der automatisk kan integreres med virksomhedens egne data, kan i høj grad hjælpe med at gøre dens ESG-risikostyring lettere. Virksomheder, der investerer i automatiserede, avancerede ESG-data og analyser, opnår velfortjente fordele.

Manglende opfyldelse af ESG-mål udsætter virksomhederne for større risici  

De mest almindelige konsekvenser af en virksomheds manglende evne til at opfylde sine ESG-mål, er større operationelle og økonomiske risici. Jo mere virksomhederne og deres forsyningskæder kæmper med at opfylde ESG-målene, desto større risiko udsættes de for.

Faktisk siger 79 % af de adspurgte, at deres virksomhed bruger ESG-data til at skabe mere robuste værdikæder og mindske ESG-relaterede risici i forbindelse med virksomhedsstrategien, og tre fjerdedele af de adspurgte oplyser, at ESG-data er et vigtigt redskab, der bruges til at mindske både ESG-relaterede investeringsrisici (76 %) og operationelle risici (75 %).  

Selvom lovreglerne er den primære drivkraft, reagerer virksomhederne på et foranderligt forretningslandskab og bruger ESG-data til at afbøde risici på tværs af virksomheden

  • Skabelse af en mere robust værdikæde 
  • Afbødning af ESG-relaterede investeringsrisici 
  • Afbødning af ESG-relaterede operationelle risici og driftsforstyrrelser 

Investering i ESG giver transformationsfordele

Mange firmaer og brancheførende virksomheder mener stadig, at de med hensyn til at skabe og sælge produkter skal gøre, som de plejer, hvis de skal forblive lønsomme. De kan have svært ved at retfærdiggøre, hvorfor de skulle skifte til en ny ESG-venlig drift, når de ikke ved med sikkerhed, om dette bare er en forbrugerbevidst "dille", eller om ESG rent faktisk er en alsidig metode til identificering og håndtering af risici.

Alligevel siger 97 % af de adspurgte fra virksomheder med en høj grad af ESG-modenhed, at en væsentlig eller transformerende omkostningsreduktion skyldes implementering af deres ESG-strategi. Desuden er 77 % af de virksomheder, der har en høj grad af ESG-modenhed, også mere tilbøjelige til at oplyse, at de har oplevet en væsentlig eller transformerende stigning i antallet af kunder på grund af deres ESG-strategier.

Bevidste forbrugere, der går op i, hvor maden kommer fra, hvordan produkterne fremstilles, hvad deres penge går til, og hvordan folk behandles, ønsker uden tvivl at støtte miljøvenlige virksomheder. 

At have fokus på virksomhedens ESG-performance medfører ikke blot færre risici med hensyn til forsyningskæden, driften og omdømmet, det skaber også effektivitet, produkt- og serviceinnovation samt attraktive finansieringsmuligheder og nye partnerskaber.

Download den fulde rapport for at få mere at vide om fordelene ved at investere i din virksomheds ESG-strategi, hvilke faldgruber du kan undgå ved at have de rette data, og de prognoser, der viser, hvor vigtig ESG-compliance er blevet.

Del denne nyhed med dit netværk

Hold dit netværk opdateret på datafronten