5 vigtigste prioriteter for supplychain ledere i en post-Covid-verden

Covid-19-pandemien samt begivenheder, som blokering af Suezkanalen i april, har haft store indvirkninger på forsyningskæder verden over. Hvad kan du som supply chain og indkøbspersonale gøre for at blive mere modstandsdygtig?

Det har været et turbulent år for leverandører og indkøberer verden over, og virksomheder har været nødt til at transformere sig digitalt og forbedre deres økonomiske risikostyring med høj hast for at navigere i det.

Med udrulningen af vaccinen i fuld gang, kan samfund langsomt åbne igen, og vi kan forvente en forsigtig tilbagevending til en ny normal. Covid-19-pandemien har imidlertid ændret måden, hvorpå risikoen håndteres og hvordan virksomheder arbejder i fremtiden.

I rapporten The Resilient Supply Chain: What Procurement Leaders Are Prioritizing in 2021, spurgte vi 1019 leverandører af forsyningskæder og indkøb i USA og Storbritannien om deres vigtigste prioriteter og mål.

Samlet set viser undersøgelsens resultater, at 30 procent af senior ledere betragtede digital transformation, som den vigtigste prioritet efter Covid.

Forsyningskæde- og indkøbs-personale udtrykte også, at data, her særligt leverandørdata, vil sammen med digital transformation, være nøglen til, hvor godt deres organisationer tilpasser sig et post-Covid-forretningsmiljø og styrer samt minimere finansielle risici

Svingende indflydelse på forretningen

I begyndelsen af sidste år var der også andre store overvejelser, som virksomheder skulle kæmpe med. I Storbritannien, med Brexit deadlinen truende, opremsede virksomheder stadig det tilsyneladende uendelige antal måder, hvorpå Brexit ville påvirke deres forsyningskæder, da de forsøgte at opklare det sammenkoblede web af europæiske leverandører i tilfælde af et "nej deal ”Brexit.  

I USA forberedte virksomheder sig på en sandsynligvis turbulent valgsæson, der uanset af hvilken part, der vandt, ville have væsentlig indflydelse på forretningsregler og praksis i de næste fire år. Og det er før man overvejer alt det andet pres på indkøb og forsyningskædeoperationer, såsom de stigende trusler fra klimaændringer og cyberangreb.

Udfordringer med leverandør rapporteringsopdateringer 

Begivenheder som dem, der er beskrevet ovenfor, har betydelige, men alligevel svingende, indflydelse på forretningsverdenen. Derfor skal du forstå de udfordringer, du står over for, hvordan du kan håndtere dem, og hvad der venter for det kommende år. Hvilke strategier skal du implementere for at skabe en mere stabil og sikker forsyningskæde, der kan modstå fremtidige forstyrrelser? 

Håndtering af leverandørdata vokser til en stadig mere kompleks udfordring for organisationer. Næsten alle adspurgte indkøbspersonale (98%) kæmper med et eller andet område af deres leverandørdatahåndtering.

Indkøbsteam skal ofte administrere leverandør rapporter i flere systemer og foretage manuelle opdateringer, som kan skabe både datakvalitets- og rapporteringsproblemer. At holde øje med ændringer i leverandørdata kræver sofistikeret data-styringspraksis, samt den rigtige teknologi til at understøtte flere regioner og systemer, hvor det er relevant.    

Respondenterne angav, at det, de kæmper mest med, er hyppigheden af leverandørrapporteringsopdateringer, som en femtedel (20%) af indkøbspersonale nævner som deres største problem. Integration af forskellige datakilder (18%) og utilstrækkelig leverandørinformation (17%) var den næst- og tredjestørste udfordring.

Automatisering vil fortsat være en prioritet for praktisk talt alle organisationer, idet 98% af respondenterne siger, at mindst en af deres forsyningshåndteringsprocesser har potentiale til at blive automatiseret i 2021 og fremover, hvilket yderligere illustrerer det næsten universelle ønske om at reducere omkostninger og minimere manuelle arbejde.

Automatisered master data

Automatisering vil fortsat være en prioritet for praktisk talt alle organisationer, idet 98% af respondenterne siger, at mindst en af deres forsyningshåndteringsprocesser har potentiale til at blive automatiseret i 2021 og fremover, hvilket yderligere illustrerer det næsten universelle ønske om at reducere omkostninger og minimere manuelle arbejde.

 

Del denne nyhed med dit netværk

Hold dit netværk opdateret på datafronten