5 tips til effektiv forbrugerscreening i den finansielle sektor 

Den finansielle sektor er i en forandringsproces, hvor digitalisering, automatisering og kompetenceudvikling er afgørende. Det handler om at tænke smart og handle hurtigt, for forbrugerne bliver nemmere og nemmere at påvirke og den loyalitet, der var forbundet med både bank og forsikringsselskab for bare 10 år siden, eksisterer ikke længere.   

Det er derfor essentielt for virksomheder i den finansielle sektor at effektivisere og automatisere, hvor det er muligt. Et af de steder, hvor vi kan se en optimeringsmulighed for branchen, er processen vedrørende forbrugerscreening – især hos de koncerner, som agerer på tværs af landegrænser.  
Her får du vores 5 tips til effektiv forbrugerscreening i den finansielle sektor 

1. Tilgå forbrugerdata ét sted og simplificer din datahåndtering

Vi ser et voksende behov hos den finansielle sektor for at modernisere IT-infrastrukturen. Nye digitale platforme introduceres og udvikles konstant, og data om forbrugerne bliver en stadig større og større del af branchens forretningsmodel og go-to-market strategi. Men der er dog ofte et gap i forhold til den strømlinede dataproces mange virksomheder i branchen ønsker at have, og så virkeligheden. Vi ser ofte, at internationale koncerner stadig arbejder med lokal datahåndtering og opdatering frem for at tilgå forbrugerdata ét sted, uagtet om du agerer i 1, 3 eller 10 markeder. Det vil simplificere hele datahåndteringen samt gøre datavedligholdelsesprocessen langt mere effektiv, såfremt data tilgås og hentes ét sted fra. Via smarte internationale API-løsninger er det muligt at tilgå lokale forbrugerdatakilder (som fx CPR/SPAR/DVV/DSF) på tværs af flere markeder i en samlet API. Det vil spare dig for flere integrationer fra forskellige udbydere, lokale omkostninger og forskelligartede dataopdateringsflows.

1 ud af 3 analytikere mener, at de spilder helt op imod 40% af deres tid på at opdatere og validere data forud for analysebrug. Forrester. 

 

2. Skab en strømlinet onboarding proces og automatiser vedligeholdelse af kontaktinformationer

Uanset hvilken rolle du har i virksomheden, vil dine arbejdsopgaver og dit beslutningsgrundlag blive påvirket negativt, hvis din virksomhed ikke proaktivt datasikrer jeres onboarding proces. I langt de fleste virksomheder i den finansielle sektor, er der en defineret og klar guideline for kundeoprettelser og onboarding af nye kunder, og at data skal valideres op imod officielle forbrugerregistre så som CPR/SPAR/DVV/DSF. Men vi ser stadig, endda også i store virksomheder, at processen til dels gøres manuelt og uden form for automatik i henhold til datavedligeholdelse. Bliver kunden ikke oprettet korrekt og ud fra samme procedure hver gang, vil det sandsynligvis medføre udfordringer senere i din dialog med kunden. Det kan være, at du ikke ;er informeret om, at kunden har skiftet telefonnummer, er flyttet til en ny adresse eller har ændret navn i forbindelse med ægteskabelige ændringer. Alt sammen informationer, som er vigtige for din relation til kunden og for at kunne imødekomme potentielle nye behov hos dig som bank eller forsikringsselskab.

27% af salgspersoner og kunderådgivere mener, at de mister dyrbar tid på ikke at have opdaterede og korrekte informationer, som fx telefonnummer på kunderne. Forrester.

 

3. Arbejd med et unikt personid på tværs af alle interne systemer og nedbryd datasiloer
Alt for ofte ser vi, at virksomheder ikke formår at integrere deres interne systemer til hinanden, hvilket gør det næsten umuligt at få et 360 graders billede af den enkelte kunde. Det er essentielt for den effektive forbrugerscreening og ikke mindst for kundeoplevelsen, at du kan sammenkæde informationer på tværs af systemer som ERP, CRM, marketing automation systemer, sagshåndteringssystemer osv. De fleste virksomheder arbejder i +10 systemer, og alt for ofte opdateres data ikke centralt, hvilket forsager fejl, og tidsspild. Vi anbefaler derfor, at du arbejder med et unikt personid på alle forbrugere i dine databaser, og at id’et er din master nøgle i henhold til datavedligeholdelse. På denne måde sikrer du, at du ikke kun har korrekt og opdateret information om kunden ved kundens sidste touch point hos dig, men at denne information i stedet opdateres på tværs af alle systemer via det unikke personid. Ved at implementere et unikt personid undgår du forretningskritiske datasiloer, komplicerede dataoverførsler samt dubletter i data. 

4. Imødekom kundernes ret til at blive glemt og undgå GDPR faldgruber 

"Med Consumer Intellegance API sikrer vi, at vi er compliant med GDPR, AML og Fraud regulativer"
- Jonna Kyllönen, Operations Manager,  Komplett Bank.
 

I henhold til GDPR skal forbrugerinformationer være opdaterede, korrekte og aktuelle. Du må altså ikke ligge inde med kontaktdata på forbrugere, som du ikke længere har nogen grund til at have. Samtidig er det krævet, at data er transparant, og at den enkelte forbruger til enhver tid kan få oplyst og sågar slettet alt information om sig, såfremt personen ønsker det. Det kræver, at du kan finde frem til alle gemte informationer om personen på tværs af systemer. For mange virksomheder vil det udmønte sig i et større opslagsarbejde, hvis ikke data er strømlinet og forbundet. Eller personen er oprettet med forkerte informationer. Undgå GDPR faldgruber og find hurtigt frem til aktuelle forbrugerinformationer ved hjælp af smarte fo rbruger API-løsninger. 

 

5. Arbejd smart med forbrugertyper og ram plet i din kommunikation 

Forbrugerscreening har mange facetter. Korrekt data og korrekt systemhåndtering er nogle af dem. En anden er de tillægsinformationer du kan anvende til at uddybe din viden om den enkelte forbruger/kunde. Den finansielle sektor ligger ofte inde med store mængder relevant kundeinformation, som kan inkluderes i markedsføringsmæssige sammenhænge, men faktisk kan du blive endnu klogere på forbrugerne i alle de markeder, du opererer i. Ved at arbejde med statistiske persontyper kan du udbygge din baggrundsviden og få endnu mere detaljeret viden om livsfase, interesser og købsadfærd. Du vil også kunne få yderligere indsigt i dine kunder ved at koble eksterne datavariable så som økonomi, børn, bil mv. på dine eksisterende kontakter. Igennem Dun & Bradstreets Consumer Intelligence API kan du tilgå over 20 forskellige forbrugervariable, som alle vil hjælpe dig med at få bedre og mere dybdegående kendskab til dine kunder. Brug denne viden aktivt i dine kampagner, og ram de rigtige kunder, med det rigtige budskab på det rigtige tidspunkt, så du få så stor en responsrate som muligt.


Læs mere om Consumer Intelligence her