D&B Risk Analytics

AI-baseret løsning der hjælper fremtidens indkøbs- og compliance-ansvarlige med at mindske leverandørrisici på globalt plan

Det har aldrig været nemmere at risikovurdere og kontrollere dine leverandører!

Med D&B Risk Analytics skaber du transparens i din leverandørforsyningskæde, og du får lettere ved at navigere indenfor de lovgivningsmæssige rammer og fastlagte politikker.

 • Konstant opdaterede data, som giver dig et 360-graders indblik i dine tredjepartsleverandører
 • Regulerende risikotjek med tilhørende screeningmuligheder
 • Smart dashboard til visning og vurdering af hele din porteføljes finansielle risiko
 • Overvågningsfunktion, der holder dig opdateret om ændringer i dine leverandørers risikoniveau
 • Intelligent søgefunktion til leverandør prospect finding baseret på branche, geografi, størrelse mv.

Forudsig og undgå omkostningstunge forstyrrelser i din forsyningskæde

Optimerer dine driftsaktiviteter ud fra opdateret leverandørindsigt

D&B Risk Analytics er en vores nyeste AI-baserede løsning, som giver dig et fyldestgørende og omfattende overblik over dine leverandører og deres risikovurdering.

Med D&B Risk Analytics har du de nødvendige værktøjer og data til effektiv udvælgelse af dine leverandører. Du kan nemt lokalisering risikable parter og områder i din leverandørportefølje. Herudover kan du også screene dine leverandører mod sanktioner, overvågningslister, adverse medier osv. Løsningen giver dig mulighed for at tage et totaldækkende baggrundstjek på dine leverandører og ultimative ejere.

Overvåg leverandørrisiko, og få automatisk besked om kritiske ændringer

Det giver rigtig god forrentningsmæssig mening at holde sig opdateret om ændringer hos dine leverandører for at sikre, at du har kontrol over hele din forsyningskæde. Proaktiv leverandørovervågning hjælper dig med at holde dig opdateret med kritiske ændringer og skiftende risikoindikatorer.

Med D&B Risk Analytics modtager du notifikationsalarmer, så snart en leverandør skifter navn, ejer eller risikoprofil. På den måde kan du hurtigt agere i henhold til eventuelle tiltag i samarbejdet.

Øg driftseffektiviteten med automatiseret screening

Screen leverandører, der er underlagt restriktioner, på en lettere og mere effektivt måde end nogensinde.

 • Screen leverandører i forhold til sanktioner, overvågningslister og negativ medieomtale (Adverse Media)
 • Brug en intuitiv og automatiseret arbejdsmodel for screening med vurdering i 5 trin
 • Grav dybere med avanceret screening, der omfatter nøgleelementer - fx identificering af reelle selskabsejere (Ultimate Beneficial Ownership – UBO)

Udnyt ESG-data til risikoprioritering & til underbygning af omfattende evalueringer

Evaluér dine leverandørers risici ift. miljø, sociale forhold samt selskabsledelse (ESG) gennem hele forsyningskæden og øg dine leverandørers modstandsdygtighed med forbedrede ydelser. Denne ekstra funktion giver dybere ESG-indsigt i over 41 millioner globale enheder, opdelt i 13 ESG-hovedtemaer og 31 specifikke emner.

Funktionen D&B ESG Intelligence giver dig mulighed for at:

 • Indarbejde ESG i dine due diligence-processer
 • Identificere og forstå ESG-risici i din forsyningskæde
 • Overvåge ESG-risici aktivt og engagere leverandører
 • Måle og rapportere potentielle ESG- risici effektivt

Fordelene ved at anvende D&B Risk Analytics

Få adgang til detaljerede informationer om hele din leverandørportefølje og skab et avanceret risikobillede af din forsyningskæde
Få helt ny indsigt i dine leverandører ved hjælp af fra Dun & Bradstreets scoringsmodeller og ratings såsom D&B Supplier Stability Indicator og D&B Paydex
Effektiviser dine driftsaktiviteter ved at automatisere screening, overvågning og opfølgning på leverandører
Løsningen er yderst brugervenlig og intuitiv og vil hjælpe dig med altid at være opdateret om de ændringer der sker i markedet

Produktoversigt

 • Mulighed for segmentering af leverandør prospects ud fra forskellige variable
 • Overvågning af ændringer i leverandørrisici
 • Brugertilpassede notifikationsalarmer der holder dig opdateret om vigtige ændringer
 • Detaljerede UBO-informationer som giver viden om, hvem du driver forretning med
 • Adgang til standardrapporter samt kundetilpassede variationer
 • Moderne brugervenligt system med mulighed for individuel opsætning og tilpasning
 • Globale data om mere end 400 millioner virksomheder
 • AI-drevet scoringsmodeller og ratings såsom SER, SSI & Paydex
 • Porteføljedashboard til vurdering af risiko i din leverandørportefølje
 • Risiko overview sorteret efter risikoscore, risikohændelser og mere
 • 360-graders indsigt i individuelle tredjepartsleverandører
 • Intelligente workflows til omfattende screening af samarbejdspartnere