D&B Finance Analytics

Tag kvalificerede kreditbeslutninger baseret på data, avanceret analyse og AI.

Vil du optimere dine kreditafgørelser og sikre et bedre cash flow?

D&B Finance Analytics hjælper dig med at forbedre dit cash flow - uanset virksomhedens størrelse.

 • Giv kredit straks uden manuel behandling
 • Udfør avancerede analyser
 • Håndter og overvåg din globale kundeportfølje
 • Øg din lønsomhed
 • Mindsk DSO og omkostninger
 • Få betaling til tiden

Se, hvordan D&B Finance Analytics kan hjælpe dig med at håndtere risici, forøge effektiviteten og forbedre din forretningsindsigt.

D&B Finance Analytics er en skalerbar kreditløsning, som tilbyder dig alt lige fra omfattende kreditrapporter på specifikke virksomheder til automatiserede kreditbeslutningsprocesser. Løsningen er intelligent, fleksibel og nem at anvende.

Løsningen består af to moduler:

Portfolio Insight

Overvåg din globale kundeportefølje, se udviklingstendenser og få indsigt i hele risikofordelingen.

Account Manager

Få daglige beskeder og opdateringer ved forandret kreditrisikovurdering, og se, hvornår du bør forhøje eller begrænse kreditgrænsen.

Portfolio Insight

Få bedre forretningsindsigt

Med funktioner til global porteføljehåndtering og forbedret rapportering hjælper vi dig med at forstå hele den potentielle risiko og at identificere vækstmuligheder.

Dashboardet giver dig et oversigtsbillede med intuitive diagrammer og grafer, som hjælper dig med at visualisere risici og se udviklingstendenser for hele din kundeportefølje. Desuden får du et detaljeret overblik over din nuværende risikofordeling med udestående beløb og risikofyldte konti. Dette gøres via forskellige segmenter, såsom brancher, geografi, alder på kundefordringer og kreditgrænsernes udnyttelsesgrad.

Du kan også opsætte individualiserede alarmer, så du automatisk får besked, når du skal gennemgå eventuelle kundekonti med høj risiko, fordi der sker ændringer på kunde.

Account Manager

Håndter risiko

D&B Finance Analytics gennemfører daglige, automatiserede vurderinger baseret på positive og negative forandringer for at bedømme kreditrisikoens kvalitet for hver enkelt kundefordring i din portefølje.

Hvis der sker en afgørende forandring, markeres kontoen til yderligere vurdering, hvilket kan ligge til grund for en ny vurdering (med forhøjet eller begrænset kreditgrænse) eller en ændring af vilkårene. Hvis der identificeres en risiko kan du forhindre yderligere kreditkøb ved midlertidigt af sætte kontoen på pause eller sende sagen til inkasso.

Alle foranstaltninger registreres automatisk med et tidsstempel for at gøre dokumentationen til revision og overholdelse af love og regler nemmere.

Alt dette kan du med D&B Finance Analytics:

 • Forbedret cash flow
 • Forhåndsundersøgelse og validering af kreditansøgninger
 • Adgang til brancheførende data og analyser kombineret med AI
 • Tilgås via en brugervenlig platform
 • Få tilpassede advarsler, når der sker noget
 • Overvåg dine globale kunder
 • Indsigt i realtid og finansiel information om 400 millioner virksomheder
 • Identificer vækstmuligheder
 • Hurtigere onboarding af kunder