CAMEO

Smart segmentering af forbrugere

Find nye kunder, gør dem loyale og sælg mere

Verden over har salgs- og marketingansvarlige dagligt udfordringer med at forstå, hvem deres kunder er, hvor de bor, og hvordan deres adfærd er.

Men faktum er, at de bliver nødt til at have denne viden og være i stand til at forstå kundernes livsstil, adfærd, interesser og holdninger for at kunne differentiere deres kommunikation og budskaber ud mod kunderne.

Med CAMEO får du viden om alle forbrugerne i de markeder, som er interessante for dig.

Hvorfor vælge CAMEO

Få overblikket over dine kunders præferencer og livsstil
Målret din kommunikation på tværs af forbrugertyper
Anvend internationalt og ram kunder i 41 lande

CAMEO er et statistisk værktøj, som linker adressedata med velstand, livsstil og socioøkonomisk indsigt. Og den største fordel ved CAMEO, er at du kun behøver at arbejde med én forbrugertypologi på tværs af alle de lande, din virksomhed opererer i.

Du får en international kode på dine kunder, som er den samme i hvert land, og det betyder, at du nemt kan sammenligne kundeporteføljer fra land til land, og at du får langt lettere ved at lave cross-border analyser på dine internationale kunder – og emner for den sags skyld.

Erfaringsmæssigt kan du kigge på de CAMEO typer, der performer på dine eksisterende eksportmarkeder og så bruge de samme typer i nye lande. CAMEO gør nemlig din segmentering af både eksisterende og nye lande mere smidig og mere gennemsigtig i forhold til markedspotentiale og penetration.

Læs mere om CAMEO typerne her

Målret og tilpas din kommunikation

  • Målret din kommunikation på tværs af forbrugertyper og landegrænser.
  • Individualiser dine budskaber, dine tilbud, dine kampagner og dit layout til forskellige målgrupper baseret på adfærd, livsstil, holdninger mv.
  • Tilpas din kommunikation på alle dine mediekanaler og skab både nysgerrighed og genkendelse, så du får større respons og dialog med kunderne.
  • Fokuser dine ressourcer der hvor det giver størst output og bedst ROI.

Segmentering har aldrig været mere relevant

Arbejdet med at nå ud til potentielle kunder og blive hørt i mængden af konkurrenter bliver en del lettere, når du ved, hvor du skal prioritere dine indsatser.

Tilpas din go-to-market strategi ud fra kundernes egenskaber og adfærd. Med et klart overblik over dine kunders præferencer, kan du differentiere dine salgskanaler til hvert enkelt segment og opnå meget større hitrate på dine kampagner.