I Bisnode behandler vi hver dag store mængder data om de danske forbrugere – bliv meget klogere på, hvilke data vi har om dig, og hvordan de bruges

Bisnode er et kreditoplysningsbureau, hvis hovedaktivitet er at registrere og videregive oplysninger om danske virksomheder og privatpersoner til brug for kreditvurdering, markedsanalyse, marketing og ajourføring.

Vi registrerer, behandler og videregiver oplysninger

Som led i Bisnodes virksomhed driver vi en erhvervsdatabase (Erhvervsdatabasen), hvori alle danske virksomheder, erhvervsdrivende, institutioner, foreninger og lignende, der optages i CVR-registret, registreres. Bisnode ejer desuden Debitor Registret, som er ét af Danmarks to største skyldnerregistre, hvori vi også behandler og videregiver vi personoplysninger til vores kunder med henblik på kreditvurdering. Bisnode er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne, der er indeholdt i Erhvervsdatabasen. Debitor Registret er dataansvarlig i forhold til behandlingen af oplysningerne i Debitor Registrets skyldnerregister.

Herudover behandler og videregiver vi personoplysninger til vores kunder med henblik på salgsfremmende aktiviteter i forhold til deres eksisterende kunder, salgsemner og andre målgrupper samt med henblik på ajourføring og verifikation af vores kunders eksisterende kunderegistre. Bisnode er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Som led i vores virksomhed behandler og videregiver vi personoplysninger til vores kunder med henblik på kreditvurdering. Bisnode er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne, der er indeholdt i Erhvervsdatabasen. Debitor Registret er dataansvarlig i forhold til behandlingen af oplysningerne i Debitor Registrets skyldnerregister.

Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes af Bisnode og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Sådan håndterer vi data om dig

Læs mere om hvordan vi håndterer dine oplysninger til kreditvurdering og til markedsføringsmæssigt brug.

Kreditvurdering
Markedsføring