dine rettigheder som privatperson

Som person og forbrugere er dine rettigheder ret omfattende, men de krav, der stilles til os som dataleverandør, er større. Vi skal være rustet til at imødekomme dine rettigheder – nedenfor kan du læse om de mest essentielle af dem.
2 employés au travail

1. Adgangsret

Du har ret til at vide, hvornår vi behandler dine personoplysninger. Denne information skal du have, første gang vi indsamler eller anvender dine oplysninger. Vi er forpligtet til at forklare dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger og med hvilket juridisk formål. Du har også løbende adgangsret, hvilket betyder, at du til enhver tid kan anmode om oplysninger om den pågældende behandling. Vi vil også informere dig om de kategorier af modtagere, vi deler dine oplysninger med. Informationen fra os til dig er gratis og sker enten skriftligt eller elektronisk.

I visse tilfælde, f.eks. i forbindelse med brud på persondatasikkerheden (eller lignende) hos os, vil vi udsende særlig information om dette. 

2. Ret til berigtigelse

Du er berettiget til at anmode os om at rette forkerte oplysninger om dig. Du er også berettiget til at tilføje eventuelle manglende oplysninger, som er relevante for os at have. Samtidig er vi forpligtede til at opbevare dine oplysninger korrekt og holde dem ajour. 

3. Ret til sletning (The right to be forgotten)

Du er berettiget til at anmode om, at dine oplysninger slettes helt fra vores database i henhold til lovgivningen:

  • Hvis vi ikke længere har behov for oplysningerne med henblik på formålet
  • Hvis du har tilbagetrukket dit samtykke til behandling af dine oplysninger
  • Hvis dine oplysninger bruges i forbindelse med direkte markedsføring, og du gør indsigelse mod dette
  • Hvis dine oplysninger bliver brugt ulovligt
  • Hvis der stilles krav om sletning af oplysninger for at opfylde en retlig forpligtelse

Hvis du anmoder om, at dine oplysninger skal slettes, skal vi informere modtagerne af disse oplysninger om denne sletning, i det omfang det er relevant. Du er også berettiget til at vide, hvem vi har videregivet dine oplysninger til. 

Der findes nogle undtagelser til retten til sletning og retten til at informere andre, fx når det er vigtigt at beskytte andre personers grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfrihed, opfyldelse af en retlig forpligtelse, udførelse af en opgave i offentlighedens interesse eller i forbindelse med myndighedsudøvelse.

4. Ret til begrænset databehandling

Du er berettiget til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses til bestemte formål. Det betyder, at vi fremadrettet kun vil kunne bruge dine oplysninger til de begrænsede formål.

Retten til begrænset databehandling kan eksempelvis gøres gældende, hvis du finder oplysninger, der er forkerte, og du har anmodet os om at rette disse. I sådanne tilfælde er du berettiget til at kræve, at vi ikke behandler dine oplysninger, før datakvaliteten er valideret.

Når oplysningerne er blevet rettet og valideret, vil du blive informeret, hvorefter begrænsningen kan fjernes.

5. Ret til dataportabilitet

I nogle situationer er det dig selv, der har udleveret dine oplysninger. Når det kommer til denne type oplysninger, er du berettiget til at trække dem ud vores databaser. Bisnode indhenter sjældent oplysninger direkte fra dig.

6. Ret til at gøre indsigelse

Du er berettiget til at gøre indsigelse mod visse typer databehandling. Hvis du gør det, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre det er påkrævet i henhold til lov eller vurderes at være i offentlighedens interesse.

Du er til enhver tid berettiget til at vide, om dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dette.

7. Automatiseret beslutningstagning, herunder profilering

Du er berettiget til at anmode om ikke at blive inkluderet i automatiseret beslutningstagning, herunder profilering. Det er vigtigt, at du ved, at vi leverer løsninger til automatiseret beslutningstagning. Det er imidlertid vores kunder og brugerne af disse løsninger (og ikke os selv), som træffer de konkrete beslutninger.

En automatiseret beslutningstagning kan eksempelvis være en afvisning af en online kreditansøgning eller et afslag fra en online rekrutteringsmedarbejder uden personlig kontakt.

Automatiseret beslutningstagning er tilladt, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale mellem dig og en virksomhed (vores kunder). 

Automatiseret beslutningstagning kan foregå med eller uden profilering. Profilering kan anvendes, uden at det indebærer en automatiseret beslutningstagning. Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger med henblik på at tilvejebringe oplysninger om en persons personlige forhold. Målet er at analysere eller forudsige en persons erhvervsevne, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, hjemby og aktiviteter. 

8. Klager

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger uden at være berettigede til at gøre dette, kan du indgive en klage til den nationale datatilsynsmyndighed. 

Datatilsynet vil modtage klagen og undersøge, hvad der skal gøres i næste trin. Inden for tre måneder vil du modtage en meddelelse, hvis der er iværksat en overvågning. Hvis du ikke har modtaget en meddelelse, kan du kan bringe sagen for retten for at få et svar.

I overensstemmelse med GDPR vil din anmodning blive behandlet inden for 30 dage, fra tidspunktet for vores modtagelse af alle de oplysninger, vi skal bruge for at behandle din anmodning. Hvis din anmodning er kompleks, kan denne frist forlænges med maksimalt to måneder, men vi vil i givet fald informere dig på forhånd.