Smart autoscoring og høj datakvalitet sikrer effektivitet hos SG Finans

SG Finans A/S er et af Skandinaviens førende finansieringsselskaber inden for equipment leasing og factoring, og virksomheden arbejder derfor konstant med porteføljestyring og risikovurdering af deres kunder.

”Hver eneste dag har vi kunder og leverandører, der kontakter os i forbindelse med leasingaftaler, og før vi godkender en aftale, foretager vi altid en kreditvurdering af slutkunden. Vi vil jo selvfølgelig være sikre på, at vi kun indgår lønsomme aftaler, som er sunde for vores forretning. I hele denne kreditvurdering er data fra Bisnode en essentiel del – vi kobler nemlig interne data sammen med Bisnode data såsom kreditrating, økonomiske nøgletal osv., og får derved en ultimativ scoring på vores kunder. Denne scoring bruger vi til at vurdere, om kunden får bevilling med det samme, eller om de skal videre til manuel håndtering", forklarer Niels Haslov, Kreditchef.

SG Finans får leveret stamdata, nøgletal, kreditinformationer og viden om reelle ejere fra Bisnode, og alle informationerne integreres ind i SG Finans’ eget IT-system. På denne måde er det ikke kun kreditafdelingen, der kan autoscore kunderne, men også i salget anvender de informationerne.

Vores autoscore indikerer en virksomheds sandsynlighed for misligholdelse af aftalevilkår, og den giver os en hurtig og yderst brugbar vurdering af vores samlede risici
Niels Haslov, Kreditchef
 

”Vores autoscore indikerer en virksomheds sandsynlighed for misligholdelse af aftalevilkår, og den giver os en hurtig og yderst brugbar vurdering af vores samlede risici. Derfor er det heller ikke kun i kreditafdelingen, at vi bruger autoscoren, men også i vores salgsafdeling anvender de den til at kreditvurdere nye potentielle kunder. Vores leverandører har også adgang til selv at kunne tjekke deres kunder, og de kan derved tage dialogen med kunden her og nu i forhold til en potentiel leasingaftale”, fortsætter Niels Haslov, Kreditchef.

 

Mange sager bevilges automatisk på få sekunder

”Vi har arbejdet med vores autoscore proces i små 5-6 år nu, og det har virkelig effektiviseret en stor del af vores forretning. Mange af vores forespørgsler bliver autoscoret, og det har medvirket til meget mindre manuel håndtering, hvilket jo sparer os tid, ressourcer og omkostninger. Kunden og samarbejdspartneren opnår bevilling på få sekunder og kan komme videre med handlen af udstyret. Automatiseringen kan faktisk omsættes til besparelse af en hel medarbejderressource – dog har vi ikke sagt farvel til nogen, men i stedet været i den heldige situation at vi har kunnet følge med den vækst, vi har oplevet i vores portefølje de seneste år”, afrunder Niels Haslov, Kreditchef.

Data som driver for compliance

Udover at anvende data til effektiv kreditvurdering, anvender SG Finans også data, når de skal overholde gældende lovgivning - fx når de skal klarlægge reelle ejere og dokumentere, at de har foretaget baggrundstjek af deres kunder.

”I jura- og complianceafdelingen har vi blandt andet ansvaret for at overholde alle krav i den gældende hvidvaskningslov, embargoer og sanktioner samt den kommende GDPR. Vi arbejder konstant med interne procedurer og forholdsregler i forhold til compliance, og vi prøver så vidt muligt at automatisere vores processer for at gøre vores aktiviteter effektive og smidige. Rent praktisk har vi et compliancemodul i vores interne IT-system, hvor vi kan slå kunder op og tjekke detaljerede informationer på dem – blandt andet data fra Bisnode. Alle de informationer bruger vi til at screene virksomhederne, og vi tjekker altid op på reelle ejere, sanktionslister mv. og undersøger eventuelle mistænkelige transaktioner”, fortæller Morten Munch, Chefjurist, advokat – Jura & Compliance.

Morten Munchs hovedansvar er at sikre, at SG Finans altid er opdateret på den nyeste lovgivning og arbejder inden for rammerne af den. Derfor er han meget proaktiv i forhold til at kvalitetssikre processer, procedurer og datakvalitet.

”Vores datakvalitet skal være i top, for vores beslutninger afhænger jo af data – vi skal jo kunne stå inde for alle vores aktiviteter og sørge for, at vi på ingen måde medvirker til hvidvask og korruption"

Derfor siger vi også nej til kunder, fx hvis de ikke vil være med til at afdække deres ejerskabsforhold. Vi får viden om de fleste virksomheders reelle ejere fra Bisnode, og det hjælper os med at være klædt godt på i forhold til at identificere, hvem kunden er, og hvordan deres ejerkreds ser ud. Dog oplever vi stadig, at mange virksomheder slet ikke ved, at de er forpligtet til at registrere og oplyse til os, hvem deres ejere er. Og derfor gør vi også en stor indsats for at hjælpe vores kunder med at indse vigtigheden i at klarlægge sammensætningen af ejerkredsen”, fortsætter Morten Munch, Chefjurist, advokat – Jura & Compliance.

I SG Finans er der meget samarbejde på tværs af afdelingerne i forhold til både kredit- og potentialevurdering samt screening af kunderne. Det gør, at SG Finans kan sige ja til mange flere kunder meget hurtigere, og derved giver kunderne en god oplevelse, øge indtjeningen, mindske den samlede porteføljerisiko og sikre et højt niveau af compliance.

Kort om SG Finans

  • SG Finans AS er repræsenteret i Norge, Sverige og Danmark
  • Er en del af Societe Generale Equipment Finance i koncernen Societe Generale Group
  • Societe Generale Group er repræsenteret i 76 lande med i alt 148.000 medarbejdere, som betjener gruppens 32 millioner kunder