Rambølls nye datastrategi er fundamentet for stærkere kunderelationer og proaktiv vækstskabelse

Rambøll er en ledende ingeniør-, design- og konsulentvirksomhed grundlagt i Danmark, og i mere end 75 år har virksomheden hjulpet brancher som byggeri, transport, miljø, vand, energi med ekspansion, udvidelser og projekthåndtering. Rambøll er som rådgivningsvirksomhed dybt involveret i deres kunders projekter og investeringer, hvorfor Rambølls forretningsomdrejningspunkt har været mere projektfokuseret end kundefokuseret.

”I Rambøll har vi de seneste år arbejdet med en transformation, hvor vi skal gå fra at være projektorienteret til at være kundefokuseret. For os betyder det, at vi ønsker at involvere os langt mere i kundens forretning på tværs af afdelinger, landegrænser og behov. Vi skal kende til hele kundens virksomhedsopbygning, så vi sikrer en proaktiv dialog om kommende investeringer og projekter i koncernen og ikke kun hos den enkelte afdeling. Groft sagt skal vi blive endnu bedre til relationsskabelse på et højere og bredere niveau, end vi gør nu”, fortæller Christian Linnelyst, Senior Marketing Manager.
 

Kundefokus frem for projektfokus er vejen til langvarige relationer

Rambøll beskæftiger i dag over 16.500 medarbejdere og er til stede i 35 lande. Virksomheden ligger altså inde med et væld af data om deres kunder og projekter, men da der ikke har været et fælles syn på kundebearbejdelse, har det krævet en del oprydning og implementering af nye arbejdsgange for at blive rustet til den nye kundestrategi.

"Med hjælp fra Dun & Bradstreet har vi fået højnet vores datakvalitet betydeligt"
Christian Linnelyst, Senior Marketing Manager
 

”Vi har arbejdet hårdt (og gør det stadig) på at få ryddet op i vores kundedatabaser og vores interne work flows for at sikre, at vi fremadrettet har et 360 graders overblik over vores kunders forretning. Med hjælp fra Dun & Bradstreet har vi fået højnet vores datakvalitet betydeligt – vi har blandt andet fået fjernet dubletter, ekskluderet inaktive virksomheder, oprettet koncernhierarkier og opdateret basisinformationer på alle vores internationale kunder. Det har været nødvendigt for os med en defineret strategi for dataopdatering og datavedligeholdelse for at sikre, at vi på tværs af alle vores markeder arbejder ensartet med kunderne og i fællesskab kan arbejde proaktivt med mer- og krydssalg”, siger Christian Linnelyst, Senior Marketing Manager.

 

”Vores nye tilgang til dataarbejdet er et strategisk initiativ, som alle lige fra topledelsen til den enkelte projektleder støtter op om. Der er en god forståelse for, at vi skal have det rette fundament at stå på, for at styrke vores proaktive kundeapproach yderligere”, fortsætter Christian.

Ny struktureret onboarding proces med fokus på høj datakvalitet

Rambøll fik som første step i deres nye datastrategi renset og opdateret alle deres kundeinformationer. Og resultaterne viste, at det var det helt rette sted at starte.

9%

Dubletter

5%

Inaktive virksomheder

+30%

Hvor data skulle opdateres

”Samarbejdet med Dun & Bradstreet har hjulpet os til at vide, hvor mange kunder vi har i Rambøll. Vi arbejdede med forskellige kundedefinitioner, og da vi ikke havde det fulde koncernoverblik over virksomhederne i vores database, var det problematisk for os at få et ensartet billede, som vi kunne rette os efter”, informerer Christian.

”Nu opretter vi ALLE vores kunder ud fra deres DUNS-nummer. Det er en kæmpe hjælp for os, at vi nu har strømlinet vores onboarding af kunder, og at alle oprettes korrekt og på samme måde. Og vi får med det samme et totaloverblik over kundens ejerhierarki med filialer og ejerkreds. Det gør, at vi internt i Rambøll kan definere en strategisk bearbejdelse af kunden på tværs af kundens projekter, virksomhedsstruktur og markeder. Og det arbejde med fælles udvikling af kunden – det er vores vigtigste indsats for at skabe fremtidig vækst”, fortsætter Christian.

Vejen til vækst ligger i data

Som et andet led i Rambølls nye datastrategi er ønsket om en mere datadrevet tilgang til markedsbearbejdelse. Tidligere har Rambøll arbejdet ud fra sine egne brancheinddelinger og en god mavefornemmelse af, hvor salgsressourcerne var brugt bedst. Men nu vil virksomheden i stedet arbejde med databaseret segmentering og markedsscreening.

”En af de fornemmeste opgaver, vi har i marketing, er at definere vækstmuligheder for vores salgsafdeling. Vi er indtil nu kommet langt med erfaring og gode estimater, men vi har virkelig fået øjne op for, hvor strategisk vi kan gå til værks ved at arbejde smart med data om kunderne. Igennem løsningen D&B Hoovers kan vi nemt finde tvillingeemner, der ligner de kunder, vi allerede har. Og vi kan samtidig screene potentialet i forskellige lande ved at segmentere på brancher, virksomhedsstørrelse og økonomi. Ved at gå meget struktureret og datadrevet til værks med vores emneudvælgelse, sikrer vi, at vi bruger vores salgsressourcer, hvor det giver bedst mening, og hvor omsætningspotentialet er størst. Det er en win-win for både marketing og forretningen”, afrunder Christian.

Læs mere om D&B Hoovers her

Om Rambøll

  • 16 000 ansatte
  • 35 lande
  • 13,613 mio dkk i nettoosætning