Vores datakilder

Data på alle danske virksomheder

Opdateringsfrekvensen er som vist, men er baseret på de ændringer, som vi modtager på dagen

Oplysninger om danske virksomheder Frekvens Kilde
CVR-nummer Man - Fre Erhvervsstyrelsen
P-nummer Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Status Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Firmanavne Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Binavne Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Adresse Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Selskabsform Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Branchekode Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Startdato/ophørsdato Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Antal ansatte Man - Fre Erhvervsstyrelsen
FAD personer (Fuld ansvarlig deltager) Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Telefon Dagligt Erhvervsstyrelsen, Teleoperatører, Bisnode Danmark
Fax Man - Fre Erhvervsstyrelsen
E-mail Dagligt Erhvervsstyrelsen, Bisnode Danmark
Reelle ejere Dagligt Erhvervsstyrelsen, Bisnode Danmark

Data på registrerede selskaber

Både danske og grønlandske

Data Frekvens Kilde
CVR-nummer Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Reg. nummer Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Status Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Firmanavne Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Binavne Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Adresse Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Selskabsform Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Branchekode Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Startdato/ophørsdato Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Revisor oplysning Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Bestyrelse Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Direktion Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Selskabskapital Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Tegningsregel Man - Fre Erhvervsstyrelsen

Linkage (Ejerrelationer) Frekvens Kilde
Dansk linkage Man - Fre Ejerregistreret (Erhvervsstyrelsen)
Udenlandsk nedadgående linkage Man - Fre Bisnode Danmark

 

Finansielle oplysninger Frekvens Kilde
Scannede regnskaber Man - Fre Erhvervsstyrelsen
Regnskabstal Man - Fre Connectus/Bisnode Danmark/XBRL
Regnskabsklasse, regnskabsform, revisoranmærkninger Man - Fre Connectus/Bisnode Danmark/XBRL
Bank oplysning Man - Fre Connectus/Bisnode Danmark/XBRL

 

Statstidende  Frekvens Kilde
Konkurser Man - Fre Statstidende
Likvidationer Man - Fre Statstidende
Tvangsopløsninger Man - Fre Statstidende

 

Øvrig data der bliver opdateret Frekvens Kilde
Fax 1 gang om ugen Interview
Hjemmeside 1 gang om ugen Interview
Funktionschefer* 1 gang om ugen

Interview*

Trade 1 gang om måneden Bisnode Trade Netværk
Markering af børsnotering Løbende Bisnode Danmark
OIS/BBR (ejendomsdata) Man - Fre OIS (SKAT)
Betalingsanmærkninger Man - Fre Debitor Registret A/S

 *Vi opdaterer funktionschefer (bløde kontaktpersoner) én gang om ugen baseret på det data, vi har fået forrige uge via de interview, vi gennemfører. Virksomheder med mere end 100 ansatte kontaktes to gange årligt med henblik på opdatering af funktionschefer. Øvrige virksomheder kontaktes én gang årligt.

 

Oplysninger der bliver beregnet Frekvens Kilde
Scoren Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Rating & maxkredit Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Estimeret omsætning Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Nøgletal Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Væksttal Opdateres ved dataændringer Bisnode Datamodel
Paydex & payscore 1 gang om måneden Bisnode Datamodel

 

Kilder til Bisnodes oplysninger om privatpersoner Frekvens Kilde
Personnavne, adresser og telefon Man - Fre Teleoperatører
Betalingsanmærkninger Man - Fre Debitor Registret A/S
Personnavne og adresser Efter behov - kræver databehandleraftale CPR-registret
Profiltyper på personer efter behov  Cameo

 

Andre typer af oplysninger Frekvens Kilde
Det Centrale Husdyrbrugsregister

Efter behov

Fødevarestyrelsen
Dansk Landbrugsstøtte En gang årligt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Køretøjsdata Fire gange årligt SKAT